top of page
Tìm kiếm

Shema - Tuyên ngôn đức tin hàng ngày của người Do TháiĐối với những người Do Thái thì lời cầu nguyện hằng ngày của họ mang tên là Shema Yisrael, đây chính là tuyên ngôn đức tin hàng ngày của những người Do Thái Giáo. Shema Yisrael (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל) (“Hỡi Y-sơ-ra-ên ”) là hai từ đầu tiên của một phần của Kinh Thánh Torah, đây là lời cầu nguyện trung tâm của các buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối. Lời cầu nguyện này gói gọn bản chất của đạo Do Thái, Chúa Giê-hô-va là Chúa Duy Nhất.


Lời cầu nguyện hay tuyên ngôn đức tin này được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 6 : 4 “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.”

Về tổng thể, Shema được chép trong 3 đoạn Kinh Thánh: Phục Truyền 6: 4 –9; 11:13-21 và Dân Số Ký: 15:37–41.


Người Do Thái đọc lời cầu nguyện này cách thuộc lòng hai lần vào mỗi ngày (sáng và tối). Lời cầu nguyện này cũng là một điều răn trong Kinh thánh, chỉ có một Chúa Jehova duy nhất trên đời sống họ. Ngoài ra, người Do Thái hằng ngày đọc lời cầu nguyện này trước khi đi ngũ, cũng như trong nhà hội vào ngày Sa-bát.


Thật vậy, câu nói ngắn gọn này đã trở thành trọng tâm đối với người Do Thái đến nỗi nó là cao trào của lời cầu nguyện cuối cùng Ne'ilah trong kỳ lễ Yom Kippur. Lời cầu nguyện Shema cũng là lời cuối cùng của người Do Thái trên trái đất (trước khi chết).


“Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Lời cầu nguyện này cũng dành cho mỗi một chúng ta ngày nay, phần nào đó cũng là tuyên ngôn đức tin của các con cái Chúa. “Hỡi con cái Chúa. Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.”

Trong Tân Ước Kinh Thánh có có chép “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh… chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI và MỘT CHA của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Ê-phê-sô 4:1-6 Lời này cho chúng ta biết, chúng ta hiệp với nhau trong cùng một thân thể bởi chỉ có MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI duy nhất là Cha của chúng ta.


Nguyện xin “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Là Đấng sẽ ở cùng, và gìn giữ mỗi người chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #shema #tuyenngonductincuanguoidothai

bottom of page