top of page
Tìm kiếm

SHEMINI ATZERET ( NGÀY HỘI THỨ TÁM) -LỄ HỘI TRỌNG THỂ TRONG LỄ LỀU TẠM.Hôm nay, Thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày 22 Tishrei, 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Vào lúc mặt trời lặn đêm nay, Hoshana Rabbah kết thúc và Shemini Atzeret (Ngày hội thứ tám) bắt đầu. Tại Israel, ngày lễ vui vẻ Simchat Torah cũng bắt đầu vào lúc hoàng hôn.


“Trong bảy ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; QUA NGÀY THỨ TÁM, các ngươi có một SỰ NHÓM HIỆP THÁNH nữa, cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là MỘT HỘI TRỌNG THỂ; chớ làm một công việc xác thịt nào hết.” (Lê-vi Ký 23:36; xem thêm Dân số ký 29:35)

Truyền thống Rabbinic dạy rằng vào dịp lễ Shemini Atzeret thì số lượng nước, hoa quả, thu hoạch vụ mùa và lượng mưa trong năm tới sẽ được quyết định. Vì lý do đó, mà vào ngày thứ tám được Đức Chúa Trời dành để tổ chức một buổi “nhóm hiệp thánh” và là một “hội trọng thể” để bế mạc. Đây cũng là ngày mà người Do Thái đọc những lời cầu nguyện đặc biệt để xin Chúa ban mưa trong năm đến.Cũng hôm nay, vào Shmini Atzeret người Do Thái cũng đọc haftarah (phần đọc kết thúc) về việc Vua Solomon đã cung hiến Đền Thánh đầu tiên. Đây cũng là ngày dân sự trở về nhà sau các Lễ hội Cống hiến Đền Thánh (827 TCN)


“Trong lúc đó, Sa-lô-môn và cả dân Y-sơ-ra-ên, một hội-chúng rất lớn, ở từ miền Ha-mát cho đến khe Ê-díp-tô, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ lễ trong bảy ngày, lại bảy ngày khác nữa, cọng mười bốn ngày. NGÀY THỨ TÁM [tức ngày thứ 15], vua cho dân-sự về; dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng-rỡ vui lòng về mọi sự tốt-lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, kẻ tôi-tớ Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên, dân-sự của Ngài.” (I Các Vua 8:66).Theo Zohar của người Do Thái thì mỗi ngày trong lễ lều tạm, họ đón những vị khách khác nhau gọi là Ushpizin. Ngày đầu tiên là Áp- ra -ham, sau đó là Y-sác , Gia-cốp , Môi-se , A-rôn , Giô-sép và Vua Đa-vít. Ngày cuối cùng Shmini Atzeret thì Ushpiz (khách) sẽ là Vua Solomon.


Shemini Atzeret là kỳ nghỉ cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ. Người Do Thái tin rằng họ sẽ nhận tất cả các phước lành từ tất cả các ngày lễ và hiện thực hóa nó. Người Do Thái sẽ lấy năng lượng từ những ngày lễ và áp dụng nó cho năm.


Ngày cuối cùng của lễ Sukkot này cũng là thời điểm hoàn hảo để xem xét lời mời của Jesus “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:28.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page