Tìm kiếm

Tòa nhà Quốc hội Israel (KNESSET)


Hôm nay nhân ngày đất nước Do Thái tuyên bố đôc lập vào ngày 14.05.1948 chúng ta cùng tìm hiểu một vài điều về toà nhà Quốc Hội Do Thái. Được tọa lạc ở trên một ngọn đồi mà tên của nó có nghĩa là NƠI CAO. Quốc hội Israel có tên là Knesset theo tiếng Hê-bê-rơ nghĩa là Đại Hội Đồng theo truyền thống Do Thái là MỘT HỘI ĐỒNG SẼ GỒM 120 nhà chép kinh, các nhà hiền triết, và các vị tiên tri, trong giai đoạn từ cuối những vị tiên tri trong Kinh thánh. Quốc hội Do Thái gồm 120 người được dân bầu ra để bàn các công việc của đất nước. Cũng rất hay khi liên hệ với Kinh Thánh thì trong Kinh Thánh có nói về các môn đồ nhóm tại PHÒNG CAO với 120 MÔN ĐỒ trong công vụ đoạn 1 để chọn ra sứ đồ thay thế cho Giu-đa Ích ca ri ốt và sau đó Đức Thánh Linh Giáng Lâm trên các môn đồ và Hội Thánh bắt đầu sinh ra từ đó.

Khu phức hợp Knesset tọa lạc trên một ngọn đồi ở phía tây Jerusalem trong một quận được gọi là Sheikh Badr trước Chiến tranh Ả-rập-Do Thái năm 1948, nay là Givat Ram. Tòa nhà chính được James de Rothschild tài trợ như là một món quà cho Nhà nước Israel theo ý muốn của ông và đã hoàn thành vào năm 1966. Nó được xây dựng trên đất được thuê của Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Jerusalem.

Rất thú vị khi quốc hội Do Thái lại nằm trên ĐẤT THUÊ chứ không phải của mình, chứng tỏ họ rất tôn trọng quyền sở hữu từ trước về đất đai. Khi sang đây mới biết có những nơi của người Do Thái thì người Hồi Giáo được vào nhưng có những nơi của người Hồi Giáo thì người Do Thái không được vào, như Núi Đền là một ví dụ nơi đó cấm người Do Thái, mặc dù vùng đất đó của người do thái và chính quyền Israel kiểm soát. Người Do Thái rất tôn trọng quyền sở hữu đất đai, nơi này có rất nhiều đất mà các dòng tu, các hệ phái cơ đốc mua, nhà riêng cũng được giữ nguyên từ trước cho đến giờ.

Một điều bất ngờ nữa là khi quốc hội Ysorael họp người dân có thể vào để giám sát theo dõi sau cửa kính. Trong quốc hội Do Thái năm 2018 ngoài các đảng ở quốc hội là người Do Thái gốc thì có có 1 đảng gọi là đảng Ả-rập có 20 người thì trong đó có 18 người theo Hồi Giáo. Với dân tộc này khi có quốc tịch do thái thì bạn tin hay theo đạo gì cũng được đều sẽ được tôn trọng. Bạn vẫn có quyền được bước vào cơ quan của quốc hội là đại biểu quốc hội nếu bạn được dân bầu ra.

Khi vào trong khu nhà quốc hội này người ta phải trải qua an ninh rất nghiêm nhặt dù là có rất nhiều đoàn khách du lịch vào. Ngoại trừ trẻ em còn lại mọi người dân đều có thể vào để giám sát, để tham quan… Trong nhà Quốc Hội này có bản tuyên ngôn độc lập được đọc trong 1 ngày trước khi Anh hết nhiệm kỳ chiếm đóng. Bản tuyên ngôn này được ký trước và viết sau, sau khi Ben Grurion đọc xong bản tuyên ngôn độc lập này rồi thì họ mới viết vào bản đã ký trước.

Trong tòa nhà quốc hội này ngay tại phòng họp của các dân biểu có hình ảnh của Theodor Herzl (1860–1904), một người Do Thái đến từ Áo quốc tịch Hunggari, người sáng lập ra Phong trào Zion từ phong trào này mà người ta đến bắt đầu trở về Ysrael.

Biên tập Muc Vụ Do Thái ( Ảnh phòng họp trong toà nhà Quốc Hội Do Thái ) #mụcvụdothái #đấtnướcisrael #tòanhàquốchội