top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI – Ý NGHĨA CỦA TỪ “MITZVAH” TRONG TIẾNG DO THÁI.Người ta thường nghe một người Do Thái nói, "Đó là một mitzvah!" để đề cập đến hành động từ thiện, hay giúp đỡ người khác của một ai đó. Tuy nhiên, từ mitzvah trong tiếng Do Thái không có nghĩa là “một hành động tốt” theo nghĩa đó.


Mitzvah có nghĩa đen là “điều răn”. Nghĩa đơn giản của từ mitzvah cũng có nghĩa là “mệnh lệnh” . Nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau với ý nghĩa đó khoảng 300 lần trong Ngũ Kinh Môi-se. Mitzvah đề cập đến các điều răn của Thiên Chúa đối với dân tộc Do Thái, những điều mà Ngài muốn chúng ta làm hoặc không làm.


Trong cách sử dụng phổ biến, mitzvah cũng thường có nghĩa là “một hành động tốt”. Jerusalem Talmud thường gọi bất kỳ hành động từ thiện nào là “ mitzvah ”. Thường thì từ mitzvah còn có liên quan đến từ “tzavta” trong tiếng A-ram, có nghĩa là “gắn” hoặc “nối”. Tzavta có thể có nghĩa là tình bạn đồng hành hoặc sự gắn bó cá nhân. Theo nghĩa này, mitzvah gắn kết người được chỉ huy và Người chỉ huy, tạo ra một mối quan hệ và sự gắn bó thiết yếu.


Bản thân ba nghĩa này có thể được gộp lại với nhau. “Tốt” được định nghĩa là điều mà Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ muốn thực hiện với vũ trụ của Ngài, và bằng cách làm điều mà Đấng Tạo Hóa muốn làm, chúng ta gắn bó với Ngài về thể xác, tâm trí và linh hồn.Trên thực tế, truyền thống Do Thái hiểu chính xác 613 mitzvot (số nhiều của mitzvah) có nguồn gốc từ Kinh Thánh Torah . Điều 613 được liệt kê trong Sefer Hamitzvot của Maimonides ( sách các điều răn ) trong đó được chia thành các điều răn tích cực ( những điều bắt buộc làm ) và “tiêu cực “ những điều mà người ta có thể không làm.


Và không chỉ có 613 mitzvot, ngay sau kỷ nguyên lịch sử của Kinh thánh tiếng Do Thái, các thế hệ giáo sĩ Do Thái vẫn tiếp tục cập nhật, thích nghi và tạo ra các điều răn mới, hiện đại hơn - tất cả đều được hiểu là bắt nguồn từ bản gốc 613 trong Torah . Ngày nay, người Do Thái không còn thực hành hiến tế động vật hoặc dâng một phần mười nông nghiệp cho tầng lớp thầy tế lễ, nhưng vẫn có những mitzvot hiện đại giải quyết các câu hỏi liên quan đến hiến tạng , kashrut (ăn uống thể dục ) hữu cơ. trái cây và rau quả, và các mối quan hệ giữa các tôn giáo. Mitzvot giải quyết mọi khía cạnh về cách một người nên bắt đầu cuộc sống Do Thái.


Kinh Torah thường giải thích rằng người Do Thái nên giữ gìn những mitzvot đơn giản vì Đức Chúa Trời đã ra lệnh làm như vậy, hoặc vì những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra do việc không tuân thủ. Người do thái tin rằng mitzvot là tất cả các hành động hoàn toàn hợp lý, hợp lý mà bất kỳ người đạo đức và đạo đức nào cũng hoan nghênh. Các điều răn thực sự cải thiện chúng ta như con người, tinh luyện chúng ta thành người ngay thẳng và công bình. Việc thực hiện các điều răn của Đức Chúa Trời thực sự có tác động vũ trụ đối với cấu trúc tâm linh của mọi tạo vật. Người Do Thái tin rằng lý do chính đáng duy nhất để thực hiện mitzvot là để tuân theo các lệnh truyền của Đức Chúa Trời và hoàn thành phần của chúng ta trong giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Do Thái.


Người ta có thể nói rằng “hành động” quan trọng hơn “tín điều”. Đó là, cách chúng ta cư xử trong thế giới này, đối với đồng loại và thế giới chúng ta đang sống, cuối cùng quan trọng hơn những gì chúng ta có thể tin tưởng. Mitzvot là một cách tiếp cận độc đáo của người Do Thái để sống một cuộc sống thánh thiện trong thế giới này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


# mitzvah

Comments


bottom of page