top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI – Ý NGHĨA TỪ “HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN” TZEDAKAH (צדקה) – VIỆC LÀM CÔNG CHÍNH.Người Do Thái không tin vào việc làm từ thiện; họ tin vào việc làm điều đúng đắn.


Có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau về sự giàu có làm nền tảng cho hoạt động từ thiện. Đầu tiên, cho dù một người được thừa kế của cải hay kiếm được nó nhờ làm việc chăm chỉ thì đó đều là của họ. Nếu họ tự do lựa chọn trao tặng của cải của mình cho những người đang cần giúp đỡ thì đó là một hành động rộng lượng đáng khen ngợi và bất ngờ. Theo quan điểm này, hoàn toàn không có gì sai khi một số người có nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn những người khác. Chênh lệch giàu nghèo được coi là hệ quả tự nhiên của nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nỗ lực cá nhân, trình độ học vấn, tài năng, hoàn cảnh sống hoặc may mắn. Mục tiêu trong thế giới quan như vậy là tích lũy được nhiều của cải như người ta mong muốn, và lý tưởng nhất là cơ hội này được cung cấp miễn phí cho tất cả những ai tìm kiếm nó.


Quan điểm thứ hai cho rằng sự phân bổ của cải không đồng đều trong xã hội là một tai họa cần được khắc phục. Những người sở hữu nhiều hơn mức họ có nghĩa vụ chia sẻ tài sản của mình với những người kém may mắn hơn. Nếu không, họ phạm tội kéo dài sự bất công. Từ góc độ này, việc tích lũy của cải của bất kỳ cá nhân nào gây thiệt hại cho tập thể đều bị coi là tội ác. Đi theo dòng suy nghĩ này cho đến kết luận hợp lý của nó về cơ bản dẫn đến một số hình thức chủ nghĩa xã hội do nhà nước bảo trợ hoặc các biện pháp ngày càng hạn chế như thu nhập trần để thực thi một mô hình kinh tế xã hội công bằng áp bức.


Khái niệm tzingakah của người Do Thái , thường bị dịch sai là từ thiện, không giống như từ thiện, tzingakah xuất phát từ từ tzingek , có nghĩa là công lý — một điều gì đó, theo Kinh Torah , mà chúng ta có nghĩa vụ phải theo đuổi.


“Đối với người Hy Lạp và La Mã, hoạt động từ thiện luôn là hoạt động tự nguyện [và thậm chí tư lợi2 ] trong giới thượng lưu; ngược lại, tzingakah là một nghĩa vụ tôn giáo, tương ứng, áp dụng cho cả người giàu và những người có thu nhập thấp hơn.”. Tzingakah là trách nhiệm dựa trên giá trị, xuất phát từ bên trong. Những cách cụ thể thực hiện hành động này hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta có bao nhiêu, khi nào, ở đâu, tại sao và cho ai—những chi tiết này đều do bàn tay và trái tim của chúng ta quyết định.


Đạo Do Thái khẳng định rằng nếu chúng ta thấy một người đang gặp khó khăn thì đó là vì chúng ta đã có cơ hội để giúp đỡ họ và do đó chúng ta có nghĩa vụ phải làm như vậy. Trên thực tế, các từ tiếng Do Thái có nghĩa là người nghèo khổ, “ani” và nghèo đói “aniyut” đều bắt nguồn từ gốc “laanot” , có nghĩa là đáp lại. Điều này nhấn mạnh rằng nghèo đói có nghĩa là khơi gợi phản ứng từ những người có đủ phương tiện để cho đi. Thiếu thốn, thiếu thốn, bất lợi và áp bức đều là những lời mời gọi của Chúa dành cho chúng ta để chúng ta thực hiện nghĩa vụ theo đuổi công lý thông qua các hành vi tzingakah .


Bắt nguồn từ khái niệm tôn giáo về công bằng xã hội, từ tzingakah nhắc nhở chúng ta đừng để bị lấn át bởi cảm giác cao thượng và kiêu ngạo do những việc làm từ thiện của mình. Thay vào đó, việc tặng tzingakah sẽ gợi lên sự khiêm tốn và đánh giá cao sự may mắn cũng như cơ hội được phục vụ với tư cách là người phân bổ đáng tin cậy của Chúa trên trái đất. Như trong Tamuld có chép “[Bất cứ thứ gì] của cải [bạn có] không phải là của bạn ; nó chỉ đơn thuần là một khoản tiền gửi được đưa ra với điều kiện bạn sử dụng nó theo mong muốn của Người gửi tiền, bằng cách chia một phần cho người nghèo.” Nói cách khác: chúng ta không có những gì chúng ta có bởi vì nó là của chúng ta—theo cách nào đó là của chúng ta—nhưng bởi vì Chúa đã giao phó cho chúng ta phân phối đến nơi cần thiết nhất. Của cải mà chúng ta sở hữu là một khoản tiền gửi từ Chúa mà chúng ta được ban cho để tạm thời cất giữ; chúng tôi được dành riêng để đầu tư có mục đích ở đâu và khi nào có nhu cầu.


Từ góc độ này, không có lý do gì để người nhận tzingakah cảm thấy xấu hổ hay thiếu phẩm giá. Ngược lại, chính họ là người cho phép người cho hợp tác với Chúa trong việc hoàn thành công trình sáng tạo! Như các bậc hiền triết của Do Thái có nói : “Những gì người giàu làm cho người nghèo, cũng là cách người nghèo làm cho người giàu”. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn cách chúng ta thường nhìn nhận về động lực quyền lực giữa người giàu và người nghèo, đồng thời xác định lại việc ai thực sự cho ai.


Đúng, tzingakah là một mitzvah , nhưng cuối cùng, Chúa không muốn chúng ta quan tâm đến người nghèo chỉ vì chúng ta phải làm vậy; đúng hơn, Ngài muốn chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta thực sự tin rằng đó là điều đúng đắn.


Chúng ta không giúp đỡ những người gặp khó khăn vì đó là việc tốt nên làm; chúng ta làm điều đó bởi vì đó là điều đúng đắn để làm.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page