top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI – CHUMASH CÓ NGHĨA LÀ GÌ ?Từ chumash (Heb. חומש) dùng để chỉ một trong năm cuốn sách của Kinh Thánh Tỏah , được gọi chung là Năm Sách Môi-se hoặc Ngũ kinh .


Từ chumash (pl. Chumashim ) có nguồn gốc từ từ chamesh (חמש) trong tiếng Do Thái, có nghĩa là “năm” hay chính xác hơn là “một phần năm”. Chumashim hay tên gọi của các sách trong Ngũ Kinh Môi-se trong tiếng Do Thái là :


1. Bereishit : Sáng thế ký 2. Shemot : Xuất hành hay Xuất-ê-díp-tô-ký 3. Vayikra : Lê-vi-ký 4. Bamidbar : Dân số ký 5. Devarim : Phục truyền luật lệ ký


Toàn bộ bộ này được gọi là Chamishah Chumshei Torah (חמשה חומשי תורה), theo nghĩa đen, "năm phần năm của Torah ." Đôi khi chúng còn được gọi chung là “ chumash ”. Ví dụ, khi Kinh Thánh Torah được đọc trong giáo đường Do Thái , ai đó có thể thông báo rằng phần sẽ được đọc bắt đầu trên một trang nhất định của chumash .

Kinh sách Chumash là một trong những vật thiết của mọi gia đình và là danh mục sản phẩm kinh doanh văn phòng chủ lực của người Do Thái. Các mặt hàng chủ lực khác bao gồm: hộp từ thiện, sách thi thiên và sách cầu nguyện.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page