top of page
Tìm kiếm

TỪ THIỆN – “VIỆC LÀM CÔNG CHÍNH” – TỪ THIỆN THEO CÁCH NGƯỜI DO THÁI.
Giúp đỡ những người khác, thường người Do Thái thường không gọi nó là từ thiện mà gọi là “Tzedakah”. Tzedakah có nghĩa là “việc làm công chính” có nghĩa tương đương với những việc làm từ thiện. Điều này phát xuất đầu tiên từ trong Sáng thế ký 18:19 về Áp-ra-ham “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, LÀM CÁC ĐIỀU CÔNG BÌNH {Tzedakah} và ngay thẳng.” Vậy nên chúng ta không thể tự xưng là công chính, trừ khi Chúa làm cho chúng ta trở nên công chính thông chính qua huyết Chúa. Nhưng chúng ta có thể làm được những “Tzedakah” có nghĩa là những “việc làm công chính.”


Dưới đây là 9 cách làm từ thiện của người Do Thái đáng để chúng ta làm theo, và đây cũng như là cách để dân tộc này trở nên thành công khác biệt so với các dân tộc khác.


1. Tzedakah có nghĩa là việc làm công chính


Từ trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là từ thiện là tzedakah , thực sự có nghĩa là “công lý” hoặc “sự công chính”. Đối với người Do Thái họ tin tưởng TIỀN BẠC không THUỘC VỀ CHÚNG TA mà là CHÚA ĐÃ BAN CHO. Chúa đã cẩn thận giao cho mỗi người để sử dụng tiền bạc theo ý muốn Chúa và chia sẻ cho những con cái còn thiếu của Ngài. Trong tư tưởng của người Do Thái, việc cho người gặp khó khăn không phải một việc tình cờ mà là cơ hội Chúa cho để làm việc lành ( việc làm công chính ).


2. Đây là dấu hiệu của gia đình Do Thái.


Trong nhà của một người Do Thái phải có hộp Tzedakah, họ coi đây là dấu chỉ của một người hay một gia đình Do Thái. Trong Đền Thánh ở Jerusalem cũng có một căn phòng được chỉ định nơi mà mọi người có thể gửi tiền dành cho người nghèo. Những người đã rơi vào thời kỳ khó khăn đã có thể đến đó và nhận được sự hỗ trợ một cách kín đáo.


3. Tzedakah ( việc làm công chính ) không chỉ là tài chính.


Nấu một bữa ăn cho một người hàng xóm lớn tuổi, thăm ai đó bị ốm, hoặc làm tình nguyện viên tại trường học của con bạn. Người Do Thái cũng quan niệm rằng ngay cả một người nghèo sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác cũng nên thực hiện các hành động từ thiện. Mỗi chúng ta đều có thứ gì đó để đóng góp cho người khác như thời gian, khả năng, ân tứ,sự quan tâm hoặc thậm chí là một nụ cười đơn giản.


4. Tzedakah mang đến sự cứu chuộc.


Nhà tiên tri Isaiah nói trong Ê-sai 56:1 “ Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ.” và trong Ê sai 1:27 có chép “Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. “ Từ điều này, các nhà hiền triết dạy rằng “tzedakah thật vĩ đại vì nó mang lại sự cứu chuộc.”


5. Việc làm từ thiện có thể cứu khỏi cái chết.


Lòng từ thiện rất mạnh mẽ, nó có thể cứu một người khỏi cái chết. Kinh Thánh có chép trong Châm Ngôn 10:2 “Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình ( צדק , Tzedek ) giải cứu khỏi chết.”


6. Cho Tzedakah trước khi cầu nguyện.


Trong Ê sai 58: 6-7 “Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?” Chúa đã dạy cho dân Do Thái là hãy làm những công việc từ thiện, hay việc làm công chính ( Tzedakah ) trước khi cầu nguyện. Vì vậy, trước khi thắp nến để bắt đầu một ngày Sabat thì người Do Thái sẽ để tiền vào hộp Tzedakah ( từ thiện ) sau đó qua ngày Sabat họ sẽ mang đến cho những ai cần.


7. Người Do Thái thích cho đi bội số của 18.


Khi quyên góp từ thiện, người Do Thái thường chọn tặng theo bội số của 18, chẳng hạn như 36, 54, 72, v.v. Họ làm vậy vì từ chai (חי) là từ chỉ sự sống trong tiếng Do Thái, có giá trị là 18. Vì vậy, 180 đô la chẳng hạn được gọi là "10 lần chai ." Khi họ cho đi ở bội số 18 như vậy họ cầu nguyện sự sống sẽ được mang đến và sự chúc phước cho cuộc sống của người khác được thịnh vượng.


8. Đây là việc làm có thể “trao đổi,thử” với Chúa.


Người Do Thái tin rằng, Chúa đảm bảo cho họ một đời sống thịnh vượng khi họ làm công việc từ thiện và dâng hiến 1/10. Thậm chí họ có thể thử Chúa như lời của tiên tri Ma-la-chi trong sách Ma-la-chi 3:10 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!"


9. Mười (hoặc hai mươi) phần trăm là tốt nhất.


Đối với người Do Thái họ dâng 10% đầu tiên các khoảng thu nhập của họ ( hoa quả đầu mùa, súc vật, tiền bạc….) cho Chúa . Một phần 10% thứ hai họ dành cho công việc từ thiện, đây là việc làm họ coi là công chính, những người có khả năng cố gắng để lai 20% thu nhập cho công việc này. Điều này được gọi là maser, “một phần mười” và chomesh, “một phần năm”.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Σχόλια


bottom of page