top of page
Tìm kiếm

TESHUVAH – SỰ ĂN NĂN –SỰ ĂN NĂN THEO CÁCH THỨC CỦA NGƯỜI DO THÁI.
Người Do Thái gọi sự ăn năn là Teshuvah, sự ăn năn đối với người Do Thái là một quá trình. Teshuvah là quá trình diễn ra ngay cả khi sự ăn năn đã được diễn ra. Với người Do Thái thì Teshuvah có nghĩa là hối tiếc về một số sai lầm mà bạn đã làm và quyết tâm không bao giờ làm điều đó nữa. Theo đó, ăn năn là quá trình xảy ra ở bên trong của mỗi người và phần nào đó có dấu vết của sự bày tỏ ở bên ngoài một con người. Với người Do Thái thì teshuvah (ăn năn) cần phải được thực hiện với một số điều sau đây để bày tỏ sự ăn năn của mình.


BƯỚC MỘT : NÓI TO RA MIỆNG.


Người Do Thái cho rằng quá trình đầu tiên của việc ăn năn thật là cần phải nói to thành tiếng những lỗi lầm của mình. Họ cho rằng khi bạn nghe thấy giọng nói của bạn nói rằng bạn hối hận về những gì bạn đã làm, nó sẽ đi sâu vào bên trong hơn nhiều.. Lời nói của bạn giúp kéo mớ hỗn độn đó ra khỏi bạn, để bạn có thể vứt bỏ nó mãi mãi.


BƯỚC HAI: KHẮC PHỤC NHỮNG GÌ BẠN LÀM.


Người Do Thái tin rằng nếu những điều vấp phạm của bạn liên quan đến những người khác mà bạn không xin lỗi và bồi thường cho bất kỳ ai có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự lộn xộn của bạn thì sẽ không công bằng nếu Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn mà không liên quan đến người đó. Vì vậy cần phải giải quyết những điều gì mà bạn làm vấp phạm với người khác khi bạn bày tỏ sự ăn năn của mình.


BƯỚC BA: TỪ THIỆN


Người Do Thái tin rằng việc phạm tội sẽ làm giảm tuổi thọ; Người Do Thái tin rằng tấm lòng bác ái nghĩa là cho đi sự sống, từ thiện sẽ chữa lành thế giới, và chữa lành cả tâm hồn bạn. Vì vậy, một trong những quá trình bày tỏ Teshuvah (sự ăn năn) đó chính là việc bạn làm từ thiện.


BƯỚC 4. LỐI SỐNG THAY ĐỔI, TIẾN LÊN TRONG SỰ THAY ĐỔI.


Người Do Thái cho rằng, sự phạm lỗi là hoạt động như quán tính kéo chúng ta xuống. Nó phải được biến thành động lực để kéo bạn lên cao hơn. Vì vậy hãy bồi thường cho bất cứ điều gì đã xảy ra. Làm tốt hơn, hành động tốt hơn, học hỏi nhiều hơn.


BƯỚC 5. ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA.


Teshuvah (sự ăn năn) là rất mạnh mẽ và hành động bày tỏ sự ăn năn chính là không phạm tội nữa.


Đây là các bước của quá trình ăn năn của người Do Thái. Có thể bởi điều đó khi Xa-chê gặp Chúa, ông đã đối với sự lằm bằm của người Do Thái bằng cách nói với Chúa rằng “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” Đây cũng là bước thứ 2,3,4 trong quá trình này.


Ê-sai 57:15 có chép “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.”


Nguyện xin Chúa giúp để chúng ta biết tìm đến với Chúa vì “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” II Phi-e-rơ 3:9.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page