top of page
Tìm kiếm

The Shema - Hãy nghe... - Lắng nghe mang đến phước hạnh
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. (Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.) Phục truyền luật lệ ký 6:4.


Những lời này, thường được gọi là Shema, bản tuyên ngôn đức tin của người Do Thái, lời cầu nguyện này trong Do Thái Giáo cũng được dùng giống như Bài cầu nguyện chung mà Chúa Jesus đã dạy. Theo truyền thống của người Do Thái thì người Do Thái thường đọc The Shema vào lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ngày.


The Shema (Hãy nghe…) không chỉ gắn kết với mỗi một ngày mà đây cũng chính là cuộc sống của người Do Thái. The Shema cũng là lời cầu nguyện đầu tiên mà người Do Thái được dạy dỗ khi còn nhỏ và là lời cầu nguyện cuối cùng của người Do Thái được thốt lên khi họ rời khỏi thế giới này. Shema như là chìa khóa của Do Thái giáo mà thông điệp của nó là nền tảng đời sống đức tin của người Do Thái.


Shema bắt đầu với một mệnh lệnh: HÃY LẮNG NGHE! Chỉ từ đó thôi đã là một lời kêu gọi mạnh mẽ. Thực tế lắng nghe không phải là một điều có thể dễ dàng thực hiện bởi đây không chỉ là hành động lắng nghe đơn giản, việc lắng nghe thực sự đòi hỏi chúng ta phải mở lòng đón nhận những trải nghiệm của người khác để cho trái tim được chạm đến trái tim và chúng ta được thay đổi.


Trong Do Thái giáo, hành động lắng nghe là chìa khóa để mở ra phần thưởng và phước lành. Trong Phục truyền luật lệ ký, khi dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng vắng và chuẩn bị vào đất Y-sơ-ra-ên, Môi-se chỉ dẫn họ một cách dứt khoát bằng cách dùng từ này - SHEMA. Moses nói: “…sự phước lành, nếu các ngươi nghe (shema) … sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe” Phục truyền 11:27-28


Trong sách Midrash có chép “có hạnh phúc và phước hạnh cho người biết lắng nghe tiếng lời Chúa” theo đó “Lắng nghe” có nghĩa là người ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận và lắng nghe những lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lắng nghe vì TIẾNG NÓI CỦA CHÚA CÓ MỌI SỰ, bởi tất cả đều được tạo ra bởi lời phán của Đức Chúa Trời.”


Mỗi chúng ta, cho dù chúng ta có vẻ khác biệt với nhau như thế nào nhưng tất cả đều được tạo ra bởi Chúa. Shema kêu gọi chúng ta không chỉ lắng nghe mà rằng bất chấp những sự khác biệt của chúng ta, có một sức mạnh kết nối và biến đổi trong vũ trụ tạo nên sự sống động và hợp nhất tất cả chúng ta. “: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Shema tiếp tục.


Mỗi người trong chúng ta đều có con đường cụ thể của riêng mình, nhưng cuối cùng chúng đều dẫn đến cùng một nơi. Bắt đầu bằng việc lắng nghe và kết thúc bằng sự hợp nhất, Shema mời gọi chúng ta đào sâu khả năng lắng nghe của mình - với bản thân, với Chúa và những người xung quanh, để phát triển mối quan hệ giữa Chúa, chúng ta và với phần còn lại của nhân loại.


Mọi thứ bắt đầu ở việc chúng ta LẮNG NGHE một GIÊ-HÔ-VA có một không hai.


Một bài giảng tuyệt vời về sự LẮNG NGHE mà mọi người nên nghe ở đây : https://www.youtube.com/watch?v=Tl9z-KXfngY


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamComments


bottom of page