top of page
Tìm kiếm

THUNG LŨNG KIDRON HAY CÒN GỌI LÀ TRŨNG VUA – THUNG LŨNG GIÔ-SA-PHÁT – KHE XẾT RÔN.


Ngay khoảng giữa núi Olive, vườn Ghết-sê-ma-nê và thành phố Jerusalem là một trũng đồng bằng. Đây chính là thung lũng Kidron nơi mà Kinh Thánh thường nhắc đến với tên gọi là trũng Vua, hay thung lũng Giô-sa-phát và không thể không nhắc đến đó chính là khe Xết rôn cũng nằm tại đây. Nơi này ghi dấu nhiều sự kiện thú vị trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đáng để chúng ta tìm hiểu nó.


Một trong những khe nổi tiếng trong Kinh Thánh đó chính là Khe Xết rôn nằm tại thung lũng Kidron, đây là một khe núi sâu dẫn dòng chảy theo mùa, ngoài ra nó còn là hành lang phòng thủ cho Thành phố ban đầu của Vua Đa Vít. Lần đầu được nhắc đến trong Kinh Thánh khi Vua Đa-vít chạy trốn khỏi đứa con nổi loạn của mình là Áp-sa-lôm “Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn tiếng lên trong khi cả đám đông nầy đi qua. Vua qua khe Xết-rôn, và cả dân sự đều xơm tới trên con đường về đồng vắng.” (IISa-mu-ên 15:23).

Khe Xết rôn cũng được nhắc đến trong Cựu Ước như là nơi mà vua Giô-si-sa, Ê-xê-chia thiêu hủy các hình tượng và đem bỏ ở đó (II Các vua 23:6,12 ; 29:16).Trũng Kidron và Khe Xết-rôn trong Giê rê mi 31:40 được nhắc đến như là nơi “Cả nơi trũng của thây chết và tro, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Xết-rôn” Ngày nay nơi này là nghĩa trang khổng lồ của của cả Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kito Giáo.

Kinh Thánh Tân Ước cho biết Chúa Giê- su thường đi ngang qua thung lũng Kidron để đến với làng Bethany , nơi trú ẩn và nghỉ ngơi yêu thích của Chúa. Trong Giăng 18:1 chép sau khi Chúa Jesus ban Tiệc Thánh “Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy” Chúa đã băng qua thung lũng Kidron cùng các môn đồ vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Sau khi bị phản bội, Chúa đã bị giải đến nhà của thầy tế lễ thượng phẩm.

Bắt đầu từ thế kỷ thứ 4 TCN người ta đã xác định thung lũng Kidron với Thung lũng Jehoshaphat ( Giô-sa-phát , tên này có nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ phán xét) như trong sách Giô-ên 3: 2“ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó “ và Giô ên 3:12 “Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh.” Vì vậy mà người ta cũng tin nơi này sẽ là nơi phán xét các dân tộc đã hà hiếp dân Israel.


Một trong những cái tên nổi tiếng nữa của thung lũng này là Trũng Vua, trong Sáng thế ký 14:17 -18 thì đây chính là nơi Vua của Sô-đôm cũng như Mên-chi-xê-đéc, Vua của Sa-lem ra đón tiếp Áp-ra-ham sau khi ông thắng trận trở về. “Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là TRŨNG VUA. Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.” Mên-chi-xê-đéc là hình ảnh của Chúa Jesus và người ta cũng tin ông chính là người đã thành lập thành phố Jerusalem.


Trong II Sa mu ên 18:18 “Áp-sa-lôm lúc còn sống có sai dựng một cái bia ở trong TRŨNG VUA; vì người nói rằng: Ta không có con trai đặng lưu danh ta. Rồi người lấy danh mình đặt cho cái bia đó; đến ngày nay người ta hãy còn gọi là bia Áp-sa-lôm.” Ngày nay, Bia Áp-sa-lôm, vẫn còn đó đúng y lời Kinh Thánh chép. Người ta thường gọi Trụ Cột của Áp Sa Lôm, đây là tượng đài cao nhất (22 mét) và được trang trí công phu nhất trong số các di tích ở Thung lũng Kidron. Bia Áp-sa-lôm được đẽo từ mặt đá vôi, với một hình chóp nhọn thanh lịch giống như một chiếc nồi nấu rượu kiểu Ma-rốc.

Một trong những đặc trưng của khu vực này đó chính là những cây Ô liu, đây là nơi có rất nhiều những cây Oliu cổ có từ hàng ngàn năm. Ngày nay, người ta vẫn còn ép dầu từ các cây Ô liu ở đây đúng như tên của vườn Ghết-sê-ma-nê nghĩa là bàn ép dầu.

Địa chỉ của nơi này trên bản đồ là : https://goo.gl/maps/HMjPndKjcqvqKMYb7

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page