top of page
Tìm kiếm

TIẾNG DO THÁI – NGÔN NGỮ CỦA SỰ SÁNG TẠO VÀ NGÔN NGỮ THẦN THÁNH.Ngôn ngữ Hebrew hay tiếng Do Thái là một ngôn ngữ cực kỳ mạnh mẽ. Kinh Thánh Torah ( Ngũ Kinh Môi-se ) trước khi xảy ra sự cố tại Tháp Ba-bên thì tất cả nhân loại đều nói cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ của Kinh thánh tiếng Hebrew ( Sáng thế ký 11:1 ).Trên thực tế, chính sức mạnh của Holy Tongue ( Ngôn ngữ thánh ) chính là nguyên nhân thúc đẩy thành công ban đầu của những người xây dựng tháp Ba-bên ( Zohar I: 75b ). Để ngăn cản họ, Đức Chúa Trời đã làm cho “lộn xộn tiếng nói “ ngôn ngữ của họ, từ đó nhiều ngôn ngữ đa dạng đã được sinh ra. ( Sáng thế ký 11:6-7 ).


NGÔN NGỮ CỦA SỰ SÁNG TẠO.


Trong sách Sáng thế , chúng ta đọc cách Đức Chúa Trời tạo ra thế giới: “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” ( Sáng thế ký 1:2 ). Đây không chỉ đơn giản là lời nói hùng biện; những từ này chứa năng lượng của sự sáng tạo để tạo nên sự sáng. Kinh Thánh Torah mô tả Đức Chúa Trời đã dùng tiếng Hebrew để phán với mười cụm từ như vậy — Mười LỜI phán đó mà qua đó thế giới được tạo ra. Cho đến tận ngày hôm nay, mọi thứ tồn tại đều được tạo ra nhờ năng lượng bên trong những từ tiếng Do Thái đó.


Những người theo thuyết Kabbalists giải thích rằng không giống như lời nói của con người - thứ đã từng được nói ra đã không còn nữa - “Lời nói” thực sự là vĩnh cửu, như nó đã nói trong Thi thiên , “Hỡi Đức Giê-hô-va, LỜI NGÀI được vững lập ĐỜI ĐỜI TRÊN TRỜI” ( Thi Thiên 119:89 ) Vì vậy, MƯỜI LỜI SÁNG TẠO vẫn ở trên trời, liên tục tái tạo và tiếp thêm năng lượng cho thế giới.


Vì mọi thứ đều được tạo ra thông qua lời nói, tên tiếng Do Thái của một vật thể hiện chính năng lượng mang lại cho nó sự tồn tại. Đây là lý do tại sao Adam đã đặt tên cho các loài động vật, “hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.” ( Sáng thế ký 1:19 ). Và phải rất khôn ngoan mới có thể hiểu được đặc tính của từng loài động vật và đặt tên thật cho chúng.NGÔN NGỮ SẠCH


Các nhà hiền triết Do Thái nói rằng, tiếng Do Thái là thánh vì nó không có từ đặt tên rõ ràng cho các bộ phận và hành vi riêng tư trên cơ thể: “Ngôn ngữ Hebrew không có tên đặc biệt cho các cơ quan sinh sản ở phụ nữ hoặc nam giới, cũng như hành động của sự sinh sản , cũng không phải tinh dịch, cũng không phải phân. Từ vựng tiếng Do Thái không có thuật ngữ gốc cho những điều này và chỉ mô tả chúng thông qua ám chỉ và gợi ý theo nghĩa bóng. . . ”.

NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG LỜI TIÊN TRI.


NGÔN NGỮ THÁNH không phải vì nó không có từ dùng để mô tả những điều không thánh mà các nhà hiền triết Do Thái cho rằng ngôn ngữ Do Thái được gọi là Thánh thiện vì nó là ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời đã dùng để truyền đạt Mười Điều Răn và Kinh Thánh Torah trên Núi Sinai, tiếng Hebrew cũng chính là phương tiện giao tiếp của Ngài với các nhà tiên tri, và đó là ngôn ngữ của tên Đức Chúa Trời và các thiên thần của Ngài. ( Jerusalem Talmud, Shabbat 9: 1. )
NGÔN NGỮ CÓ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH ĐỘC ĐÁO.


Các ngôn ngữ khác thì các từ và chữ cái là do con người tự ý lựa chọn. Tuy nhiên, trong Holy Tongue ( NGÔN NGỮ THÁNH ), có ý nghĩa về tên gọi, hình dạng và âm thanh của mỗi chữ cái, mỗi chữ cái đều ám chỉ đến năng lượng và thuộc tính tâm linh độc đáo.

Truyền thống Do Thái Giáo nói rằng một người sống ở vùng đất Israel , ăn uống trong tình trạng thanh khiết theo nghi lễ, nói bằng Thánh ngôn, và đọc kinh Shema mỗi sáng và tối thì được đảm bảo sẽ có một phần trên thế giới tương lai sẽ đến . ( Jerusalem Talmud, Shabbat 9: 1 ). Hơn nữa, Zohar nói rằng khi nói chuyện bằng Holy Tongue, thì Shechinah (Thần hiện diện) sẽ ngự trên người nói. ( Zohar II: 129b ).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page