top of page
Tìm kiếm

TRỞ VỀ “SI-ÔN” – LỜI TIÊN TRI ỨNG NGHIỆM VÀ LÀ KHAO KHÁT NGÀN ĐỜI CỦA DÂN TỘC DO THÁI.
Vì tình yêu của Si-ôn, người Do Thái ở cộng đồng - Hãy trở về nhà!


Trong hàng ngàn năm, Dân tộc Do Thái đã không ngừng khao khát trở lại Si-ôn. Niềm khao khát và kết nối của người dân Do Thái đối với Vùng đất Israel có nguồn gốc từ chính những người Do Thái đầu tiên.


Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ra-ham tại quê hương “U-rơ” (Iraq ngày nay) và bảo ông đi đến Vùng đất của Y-sơ-ra-ên (Sáng thế ký 12: 1). Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng Đất Y-sơ-ra-ên sẽ được ban cho ông và dòng dõi của ông. Đó là nơi bắt đầu tất cả. Đây là lý do tại sao người Do Thái thuộc mọi chủng tộc và màu da, tôn giáo và thế tục, luôn khao khát Đất Israel.


Như nhà lãnh đạo Zionist Nahum Sokolow đã viết: “Người Do Thái không bao giờ quên quốc tịch cũ của họ. Họ không bao giờ quên rằng họ là một dân tộc riêng biệt, họ khác biệt về đạo đức, về học thức, về văn chương, về sự sắp xếp xã hội và về nông nghiệp; một quốc gia văn minh vào thời kỳ mà nền văn minh phương Tây vẫn chưa được biết đến. Trong 2000 năm sau khi mất độc lập chính trị, họ tin tưởng mãnh liệt vào tương lai của mình với tư cách là một quốc gia ở Palestine. ”Các nhà tiên tri đã thấy và tiên báo trước sự trở lại Đất Y-sơ-ra-ên của người Do Thái ngay cả sau khi bị lưu đày. Như Ê-sai đã nói “Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! Và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất,” (Ê-sai 43: 5-6).


Nguồn gốc của từ 'Zion' vừa bí ẩn vừa thú vị. Không ai chắc chắn về nguồn gốc của nó. Đây là một từ đã được sử dụng trong suốt Kinh thánh để truyền đạt “tảng đá”, “thành trì”, “dấu hiệu” hoặc “đánh dấu”. Nó có một ý nghĩa đặc biệt kể từ khi Ngôi đền đầu tiên bị phá hủy trong việc thể hiện sự khao khát của người dân Do Thái đối với quê hương của nó. Từ “Si-ôn” xuất hiện khoảng 150 lần trong Kinh thánh. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tên của phong trào trở lại Đất Israel và thành lập một nhà nước Do Thái là "Chủ nghĩa phục quốc Do Thái"


Tên 'Zion' lần đầu tiên được sử dụng cho pháo đài Jebusite (được gọi là "thành trì của Zion") trước Đền Thánh ( II Sa-mu-ên 5:7 ). Zion cũng được sử dụng như một từ đồng nghĩa với chính Núi Đền. Sau đó, từ “Zion” được dùng để chỉ Jerusalem, và cuối cùng là toàn bộ Vùng đất của Israel. Thi thiên 137:1 chép “Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn,Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.” Vì vậy, người Do Thái nói trong lời cầu nguyện của mình, thường “hãy để mắt chúng tôi nhìn thấy sự trở lại của bạn với Si-ôn trong lòng thương xót.”Trong cả hai trường hợp sau này, “Si-ôn” đề cập đến toàn bộ Vùng đất của Y-sơ-ra-ên. Si-ôn cũng được dùng để chỉ khía cạnh tâm linh của Giê-ru-sa-lem, như nó nói, “Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.” (Ê-sai 2: 3).


Những lời cầu nguyện của người Do Thái có đầy đủ các tham chiếu đến Si-ôn và sự trở lại Đất Y-sơ-ra-ên. Trên thực tế, người Do Thái cầu nguyện đối mặt với Đất Thánh. Lời cầu nguyện “Shemone Esrei” ba lần mỗi ngày chứa đựng nhiều yêu cầu về sự trở lại Đất Israel. Birkat Hamazon , lời cầu nguyện chúc phước cho bữa ăn cũng nhắc đến Vùng đất Israel. Trên thực tế, theo tài liệu của các giáo sĩ Do Thái, “bất cứ ai không nhắc đến Đất Y-sơ-ra-ên trong lời cầu nguyện “chúc phước sau bữa ăn” đều không làm tròn điều răn đã nói”.


Không có một ngày nào trong 4000 năm qua người Do Thái không nhắc đến Vùng đất Israel. Thật vậy, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi! Nếu ta không nhớ đến ngươi, Chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn Sự vui vẻ nhất của ta, Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà!”(Thi thiên 137: 5-6).


Có nhiều nghi lễ và phong tục khác nhấn mạnh tầm quan trọng của Zion trong đời sống của người Do Thái. Ví dụ, các nhà hội được xây dựng để khi hội chúng đối mặt với Hòm Thánh, họ sẽ đối mặt với Jerusalem. Trong đám cưới của người Do Thái, chú rể “nâng thành Giê-ru-sa-lem lên trên niềm vui sướng tột cùng của mình” bằng cách làm vỡ một tấm kính dưới tán đám cưới để nhớ lại sự phá hủy của Đền Thánh. Chúng ta có rất nhiều ngày nhanh được quan sát để tưởng nhớ sự tàn phá của Jerusalem và cuộc lưu đày sau đó. Có 10 ngày trong năm mà người Do Thái không ăn thịt hoặc uống rượu để tưởng nhớ Jerusalem. Mỗi ngôi nhà của người Do Thái chính thống đều có một khu vực tường không sơn để ghi nhớ sự tàn phá.Cùng xem qua một số câu nói của các hiền nhân về Đất Israel:


Bất cứ ai bước đi bốn bước trong Đất Y-sơ-ra-ên được hứa sẽ được góp phần vào thế giới tướng lai sẽ đến.

Không khí của Đất Y-sơ-ra-ên làm cho người ta khôn ngoan.

Ngay cả khi có những người công chính và khôn ngoan bên ngoài Đất Y-sơ-ra-ên, thì chính những người bình dị bên trong Đất Y-sơ-ra-ên mới là những người có trách nhiệm với quốc gia.

Chúa đã xem xét tất cả các thành phố và không tìm thấy một thành phố nào xứng đáng để có Thánh địa được xây dựng bên trong nó ngoại trừ Jerusalem

Đấng Thánh, Chúc tụng Ngài, đã xem xét tất cả các nước và không tìm thấy một nước nào xứng đáng với dân Y-sơ-ra-ên ngoại trừ Đất Y-sơ-ra-ên.

Tất cả các phước lành, sự an ủi, sự mặc khải, sự cứu rỗi, sự hỗ trợ và sự vĩ đại đều đến từ Zion.


Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại chưa từng có. Người Do Thái một lần nữa có chủ quyền trên quê hương của mình. Những cánh cửa mở ra cho người Do Thái trở về nhà. Đức Chúa Trời muốn dân Do Thái ở đây, “vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp” (Dân số ký 33: 50-53).


Các nhà hiền triết Do Thái nói rằng “ việc sống trong Đất của Y-sơ-ra-ên tương đương với việc thực hiện tất cả các điều răn trong Torah.”


Vì tình yêu với Zion…. Hãy về nhà!


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.bottom of page