top of page
Tìm kiếm

 TRONG “מדבר - SA MẠC” (MIDBAR) CHÚA SẼ “NÓI” (MEDABER). 

Từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “sa mạc” được viết là מדבר và từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “nói” cũng được viết là מדבר. Không có bất kỳ một khác biệt nào giữa hai từ vì nó từ cùng một gốc từ. Chữ “sa mạc” được phát âm là “midbar” và từ “nói” được phát âm là “medaber” nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà hai chữ này trùng nhau, vì Chúa thường nói trong sa mạc.

 

Khi sa mạc cuộc đời nếu chúng ta sẵn sàng dừng lại, tĩnh lặng tâm hồn mình, chờ đợi và lắng nghe, chúng ta có thể nghe thấy. giọng nói tuyệt vời của Chúa ở những nơi khô cằn nhất.

Đôi khi những kinh nghiệm và mối liên hệ mạnh mẽ nhất của chúng ta với Đức Chúa Trời là ở những thời điểm sa mạc trong cuộc đời chúng ta. Thời gian ở sa mạc là thứ chúng ta không muốn, nhưng lại cần! Đức Chúa Trời cố tình gọi chúng ta vào sa mạc vì mục đích của Ngài.

 

SA MẠC - ĐIỂM ĐẾN KỲ LẠ CHO TUẦN TRĂNG MẬT

 

Người dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua 40 năm trong sa mạc, Hãy lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói về thời gian đó trong Giê-rê-mi 2: 2:“Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.”

 

Đức Chúa Trời đã nói về khoảng thời gian đó trong sa mạc gần giống như một tuần trăng mật. Người Do Thái đã lập một giao ước và đồng ý trở thành người của Chúa. Chúa đang dẫn dắt họ vào số phận của họ với Ngài. Chúa nói về thời gian của dân Do Thái với Chúa trong sa mạc là một khoảng thời gian thân thiết. Ngài đã giáng lâm trên núi Sinai, và ban cho họ Lời và giao ước của họ với Ngài. Những điều này đều diễn ra trong sa mạc.

Sau đó, Chúa đã nhắc lại cho dân sự Chúa về những gì Chúa làm cho họ trong đồng vắng, rằng họ đã sống bởi LỜI Chúa trong đồng vắng như thế nào qua Phục truyền luật lệ ký 8: 2-3 “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng LOÀI NGƯỜI SỐNG NHỜ MỌI LỜI BỞI MIỆNG ĐỨC GIÊ-HÔ-VA mà ra.”.

 

SA MẠC HAY ĐỒNG VẮNG BÀY TỎ NHỮNG ƯU TIÊN CỦA CHÚNG TA.

 

Thời gian trong đồng vắng thực sự có thể hiển thị mọi thứ trần trụi của chúng ta. Đồng vắng tiết lộ trạng thái thực sự của trái tim chúng ta khi một mình. Sa mạc là nơi bạn nhận được mặc khải, được thử nghiệm, được tinh luyện và hạ mình…để có thể đến với sự thân mật sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời.

 

Khi Chúa Jesus kiêng ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng, ma quỷ đã vào trong nơi đó để cám dỗ “Bấy giờ, ĐỨC THÁNH LINH ĐƯA ĐỨC CHÚA JESUS ĐẾN NƠI ĐỒNG VẮNG đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song NHỜ MỌI LỜI NÓI RA TỪ MIỆNG ĐỨC CHÚA TRỜI” (Ma-thi-ơ 4: 1-4)

 

Đôi khi chính Đức Thánh Linh sẽ đưa bạn vào đồng vắng để bạn có thể sống bởi LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Con số 40 thường biểu thị một khoảng thời gian mang thai - 40 năm, 40 ngày và đêm… và cả hai trải nghiệm sa mạc song song này đều là thời gian chuẩn bị và thử nghiệm. Đây không phải là lần duy nhất Đức Chúa Trời dẫn người ta vào sa mạc - Ô-sê 2: 14- 15 nói về Y-sơ-ra-ên “Cho nên, nầy, ta sẽ dẫn dụ nó, dẫn nó vào đồng vắng, và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó.” Chúa đưa dân Do Thái vào midbar (sa mạc) và medaber (nói) với trái tim cô ấy. 

 

Chúa nói “Ta lại sẽ ban vườn nho cho nó từ nơi đó, và trũng A-cô sẽ trở nên cửa trông cậy. Nó sẽ trả lời tại đó như trong ngày trẻ tuổi nó, và như trong ngày nó ra khỏi đất Ê-díp-tô.”

 

Đức Chúa Trời yêu thích sự đáp trả mềm mại, yêu thương của sự sẵn lòng, và mong muốn được ban phước. Thật khó để tưởng tượng bất kỳ bậc cha mẹ nào lại cố tình để con cái họ phải chịu đói hoặc khát, nhưng đây là điều mà Đức Chúa Trời đã cố tình làm với dân tộc của Ngài. Nhưng có một mục đích. 

 

Sau đó, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm dân Chúa tại sa mạc, để thay đổi họ vậy chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi Ngài làm điều đó với chúng ta.

 

Có lẽ bạn đang trong thời gian thử nghiệm trên sa mạc, đó là điều mà tất cả tín đồ đều phải trải qua. Lúc đó thực sự của trái tim chúng ta sẽ được bày tỏ. Đây không phải là hình phạt, hay vì Chúa không yêu chúng ta hay đã quên chúng ta hoặc Ngài không muốn ban phước cho chúng ta. Hoàn toàn ngược lại. Chúa muốn bổ sung, phục hồi và cung cấp – Chúa đang tìm kiếm sự đáp lại yêu thương của một trái tim sẵn sàng, hoàn toàn dành riêng cho anh ấy, chứ không phải ai khác. Nếu Chúa đã đưa Chúa Jesus vào đồng vắng thì chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm điều tương tự với chúng ta!

 

Và nếu lúc này bạn đang ở trong “sa mạc” thì xin Chúa ban phước để bạn được phục hồi và bạn sẽ nghe được “Chúa nói” trong chỗ đó.

 

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

 

 

bottom of page