top of page
Tìm kiếm

TRUNG QUỐC LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ISRAEL VÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG ?
Khải huyền 16:12-16 “Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn CHO CÁC VUA TỪ ĐÔNG PHƯƠNG ĐẾN có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. …Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.”

Phân đoạn Kinh Thánh phía trên dự báo một cuộc xung đột lớn, mà cao trào của nó chính là trận chiến được gọi là trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Điều này xảy ra vào cuối đại nạn, sau cuộc phán xét bát đại nạn thứ sáu . Khi đó, sông Ơ-phơ-rát sẽ khô cạn, cho phép các “vị vua từ phương Đông” có thể tiến quân về phía Israel. Nhiều những học giả Kinh Thánh cho rằng “các vị vua từ phương Đông” mà Kinh Thánh nhắc đến ở đây có thể là Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, hoặc một liên minh do Trung Quốc đứng đầu, sẽ tận dụng lợi thế của sông Ơ-phơ-rát cạn, một rào cản tự nhiên bị dỡ bỏ để có thể tiến quân về phía tây để bắt kịp các lực lượng của Antichrist.

Khi lực lượng của thời kỳ cuối cùng từ Trung Quốc tham gia với quân đội của Antichrist , đại nạn thứ bảy và cuối cùng sẽ được thực hiện. Chúa Jesus sẽ trở lại , trận động đất dữ dội nhất chưa từng có sẽ làm rung chuyển thế giới, và các lực lượng của Antichrist cùng quân đội của các vua phương Đông sẽ bị tiêu diệt ( Khải Huyền 16:17-20 ; 19: 11-21 ).


Không thể biết chắc liệu liên minh phương Đông vào thời kỳ cuối cùng có bao gồm Trung Quốc hay không; tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc sẽ tham gia. Những năm gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc. Sự phát triển của sức mạnh quân sự to lớn; sự uy hiếp của Hồng Kông, Tây Tạng, Đài Loan và các khu vực khác; theo đuổi sự thống trị kinh tế toàn cầu; giọng điệu gây hấn trên vũ đài thế giới; và tất nhiên, cuộc đàn áp các Cơ đốc nhân Trung Quốc - tất cả những điều này là đặc trưng của Trung Quốc. Không khó để tưởng tượng rằng những “vị vua từ phương Đông” một ngày nào đó tiến quân vào Israel mà sẽ không bao gồm cả Trung Quốc.

Một số người nhận định một trận chiến khác, được đề cập trước đó trong sách Khải Huyền, như một lời tiên tri về Trung Quốc trong thời kỳ cuối cùng. Những người này xoay quanh việc Khải Huyền 9:16 đề cập đến một đội quân 200 triệu vì điều này liên quan đến những báo cáo về khả năng trang bị một đội quân khổng lồ như vậy của Trung Quốc. Có một vài vấn đề với nhận định này. Khải huyền 9 không nói gì về một đội quân từ phương Đông; đúng hơn, nó nói về một đám ma quỷ đã tiêu diệt một phần ba nhân loại. “Những con ngựa” mà những sinh vật này cưỡi chắc chắn không phải là những con ngựa bình thường (câu 17). Ngoài ra, trận chiến trong Khải huyền 9 xảy ra sau cuộc phán xét kèn thứ sáu; Trận chiến trong Khải huyền 16 liên quan đến các vị vua của phương Đông xảy ra sau cuộc phán xét bát đại nạn thứ sáu, có thể là khoảng ba năm rưỡi sau đó.


Cuối cùng, nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ cố gắng chinh phục Israel. Cuối cùng, cuộc chiến của họ sẽ chống lại Chúa vì Chúa sẽ đứng ra để bảo vệ dân tộc của Ngài. Đại nạn sẽ là thời gian hỗn loạn của chiến tranh, thiên tai và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã kiểm soát tất cả, như Thi Thiên 2:2-6 có đảm bảo:

“Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng:Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người Và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page