top of page
Tìm kiếm

TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN CHO CHÍNH QUYỀN CỦA NGƯỜI DO THÁI VÌ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI DO THÁI GẮN LIỀN VỚI PHÚC LỢI CỦA QUỐC GIA NGƯỜI DO THÁI ĐANG SINH SỐNG. 

Kể từ khi Đền thờ đầu tiên bị phá hủy vào năm 586 TCN, cộng đồng Do Thái đã nhận ra rằng số phận của họ gắn liền chặt chẽ với phúc lợi của các quốc gia mà họ đang sống và chất lượng quản lý của họ. Nhà tiên tri Jeremiah đã viết từ Babylon: "Hãy tìm sự bình-an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu-tù, hãy vì nó cầu-nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình-an các ngươi nhờ sự bình-an của nó.” Giê-rê-mi 29:7 Malbim, một nhà bình luận thế kỷ 19, giải thích rằng sự sung túc đến với cộng đồng Do Thái thông qua đất nước họ đang sống, và do đó chúng ta phải cầu nguyện cho chính quyền của các quốc gia mà chúng ta đang sống.

 

Những lời cầu nguyện của người Do thái cho phúc lợi của chính phủ và các nhà lãnh đạo không chỉ giới hạn ở mối quan tâm đến phúc lợi của riêng người Do Thái. Trong Pirkei Avot 3:2, Rabbi Chanina dạy: "Hãy cầu nguyện cho phúc lợi của chính phủ, vì nếu người dân không sợ pháp luật, thì mọi người sẽ nuốt sống hàng xóm của mình". Những lời này rất giống với những lời được viết ra hàng trăm năm sau bởi nhà triết học chính trị Thomas Hobbes, người nổi tiếng khẳng định rằng cuộc sống không có chính phủ sẽ "tồi tệ, tàn bạo và ngắn ngủi". Theo quan điểm này, chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh những xung lực tồi tệ nhất của nhân loại và bảo vệ cuộc sống của mọi công dân. Mặc dù có thể có những đau khổ với một số chính phủ hoặc chính quyền theo thời gian, nhưng ý tưởng về chính phủ nói chung được các giáo sĩ Do Thái chấp nhận như một công cụ cần thiết để bảo vệ cuộc sống, luật pháp và trật tự.

 

Chính vì lý do này mà hầu hết các cộng đồng Do Thái ngày nay đều kết hợp một lời cầu nguyện cho chính phủ vào buổi lễ Shabbat hàng tuần, thường là một phần của buổi lễ Torah. (Một lời cầu nguyện riêng cho Nhà nước Israel cũng thường được đọc tại thời điểm trong buổi lễ.) Lời cầu nguyện đầu tiên như vậy đã được David Abudarham đưa vào sách cầu nguyện của người Do Thái vào thế kỷ 14, nhưng nhiều lời cầu nguyện cho chính phủ đã được soạn thảo qua nhiều thế kỷ. Mặc dù cách diễn đạt cụ thể có khác nhau, nhưng hầu hết các phiên bản đều cầu xin phước lành cho đất nước và cầu xin các quan chức chính phủ có được lời khuyên cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt, nhân đạo phù hợp với các giá trị của truyền thống của chúng ta.

 

Theo học giả Jonathan Sarna, lời cầu nguyện truyền thống cho chính quyền địa phương, thường được gọi bằng tiếng Hebrew là Hanoten Teshuah (“Đấng ban sự giải thoát”), đã được đưa vào nghi lễ Do Thái vào đầu thế kỷ 17. Lời cầu nguyện này nhấn mạnh lòng trung thành của người Do Thái đối với chính thể rộng lớn hơn và cầu xin Chúa “ban phước, bảo vệ, che chở, giúp đỡ, tôn vinh, tôn vinh và tôn vinh cao cả”, người có chủ quyền với hy vọng rằng những lời ca ngợi và ân sủng của Chúa này sẽ bảo vệ cộng đồng Do Thái địa phương. Lời cầu nguyện thể hiện hy vọng của người Do Thái rằng việc công khai bày tỏ lòng trung thành trong giáo đường Do Thái sẽ mang lại sự an toàn cho cộng đồng của họ và làm giảm các vụ việc phân biệt đối xử hoặc bạo lực chống lại người Do Thái.

 

Bản gốc của Hanoten Teshuah đã trải qua những thay đổi nghiêm trọng trong bối cảnh của nước Mỹ. Một lời cầu nguyện cầu xin cho sự trị vì lâu dài và thành công của các vị vua và hoàng tử không còn phù hợp với bối cảnh dân chủ nữa. Những tham chiếu trước đó đến các vị vua châu Âu đã được thay thế bằng tổng thống, phó tổng thống và các viên chức được bổ nhiệm của Hoa Kỳ. Các phong trào Do Thái tự do đã thay đổi bản chất của lời cầu nguyện nhiều hơn nữa để phù hợp với mối quan hệ tiến bộ và tự tin hơn với quyền lực của chính phủ.

 

Trong Siddur của phong trào Bảo thủ, Lev Shalem, “Lời cầu nguyện cho đất nước chúng ta,” cầu xin: “Lạy Chúa và lạy Chúa của tổ tiên chúng con, xin thương xót chấp nhận lời cầu nguyện của chúng con thay mặt cho đất nước và chính phủ của chúng con. Xin đổ phước lành của Người xuống vùng đất này, xuống cư dân của nó, lên các nhà lãnh đạo, thẩm phán, sĩ quan và viên chức của nó, những người trung thành tận tụy phục vụ nhu cầu của công chúng. Xin giúp họ hiểu được các quy tắc công lý mà Người đã ban hành, để hòa bình và an ninh, hạnh phúc và tự do sẽ không bao giờ rời xa đất nước chúng con.”

 

Lời cầu nguyện này đặc biệt mang tính chính trị mà không thiên vị. Ngoại trừ một số ít trường hợp, cộng đồng Do Thái cầu nguyện cho chính phủ bất kể đảng phái chính trị nào nắm quyền hoặc ai lãnh đạo chính phủ. Chúng tôi cầu nguyện cho lợi ích của những người hàng xóm và cầu xin sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn để hướng dẫn các quyết định của những người nắm quyền.

 

Lời cầu nguyện cho phúc lợi của quốc gia chúng ta đóng vai trò như một lời nhắc nhở hàng tuần rằng chúng ta không sống đơn độc như những cá nhân hay một dân tộc — phúc lợi của những người hàng xóm và chính phủ của chúng ta gắn liền với phúc lợi của chính chúng ta. Lời cầu nguyện này có thể là một thách thức nếu chúng ta không ủng hộ một chính phủ cụ thể, nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn đó, lời cầu nguyện này khẳng định sự cần thiết của chính phủ như một lợi ích xã hội và lợi ích cố hữu mà chúng ta có trong khả năng đưa ra những quyết định công bằng và sáng suốt của chính phủ.

 

Mục vụ Do Thái

 

 

Comments


bottom of page