top of page
Tìm kiếm

Tu B'Av, Ngày tình yêu của người Do Thái

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020Hôm nay, ngày thứ 15 của tháng Av (tháng 5 theo lịch Do Thái ) đây vừa là một kỳ nghỉ cổ xưa vừa hiện đại, là ngày lễ tình yêu của người Do Thái.


Không có cách nào để biết chính xác Tu B'Av bắt đầu sớm như thế nào. Sự đề cập đầu tiên của ngày này là ở Mishnah (sách giáo lý và giáo luật của người Do Thái, được biên soạn dựa trên Kinh Thánh Torah và được chỉnh sửa vào cuối thế kỷ thứ hai),có trích dẫn lời của Rabban Shimon ben Gamliel nói: Không có ngày nào tốt hơn (tức là hạnh phúc hơn) đối với người dân Israel hơn là Mười lăm Av ( tháng 5 ) và ngày Yom Kippur ( Ngày đại lễ chuộc tội ) , vì vào những ngày này, các cô con gái của Israel / Jerusalem đi ra ngoài mặc đồ trắng và nhảy múa trong vườn nho. Họ đã nói gì: Chàng trai trẻ, hãy xem xét bạn chọn ai (làm vợ)? ( Ta'anit , Chương 4).Tu B’Av theo truyền thống là một ngày mai mối cho những phụ nữ chưa kết hôn trong thời kỳ Đền thờ thứ hai (trước khi Jerusalem sụp đổ vào năm 70 CE).

Tu B'Av gần như không được chú ý trong lịch của người Do Thái trong nhiều thế kỷ nhưng nó đã được trẻ hóa trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở nhà nước Israel hiện đại. Trong sự hiện thân hiện đại của nó, nó đang dần trở thành Ngày tình yêu của người Do Thái gốc Do Thái , hơi giống với Ngày Valentine ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình yêu sẽ ở mọi người trong ngày hôm nay và cả những ngày sắp đến.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page