top of page
Tìm kiếm

VÙNG ĐẤT ISRAEL ( ERETZ YISSRAEL ) – THÁNH ĐỊA-VÙNG ĐẤT VĨNH CỬU MÀ CHÚA BAN CHO DÂN TỘC DO THÁI.Đối với một người Do Thái, Đất Israel không chỉ là một địa điểm. Nó là một cơ thể cho linh hồn của một dân tộc. Không những vậy Israel là không gian của người Do Thái: một nơi để tìm thấy nơi người Do Thái bắt đầu, nơi họ thuộc về và họ thực sự là gì. Một người Do Thái không đi du lịch đến Israel, nhưng họ trở lại đó.


ĐẤT HỨA


Nhiều lần trong Chumash ( Kinh thánh Torah ) Đức Chúa Trời đã hứa ban Eretz Yisrael , Vùng đất của Israel , cho Áp-ra -ham , Y-sác , Gia-cốp và con cháu của ông.

" Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! ( Sáng thế ký 12:7 )ĐIỀU ĐẶC BIỆT VỀ VÙNG ĐẤT ISRAEL ( ERETZ YISSRAEL ).


Trong số 613 mitzvot ( điều răn ) thì phần nhiều các điều răn được kết nối với Eretz Yisrael , như Tithes, Shmittah [năm Sabbatical khi đất đai bị bỏ hoang], thờ phượng và tế lễ trong Đền thờ , v.v. Eretz Yisrael là một “kedushah” đặc biệt - sự thánh thiện – Nhiều người Do Thái vĩ đại đã hôn đất khi bước vào và nếu là một người Do Thái thì họ không được phép rời khỏi vùng đất này nếu không có lý do chính đáng.


Sống tại Eretz Yisrael là một mitzvah ( điều răn ) . Những người Do Thái sống ở Diaspora ( ngoài vùng đất ) thường hỗ trợ cho những người khó khăn ở Eretz Yisrael . Đến sống ở Israel được gọi là tiếp tục “Aliyah” có nghĩa là đi lên .CÁC ĐỊA ĐIỂM THÁNH CỦA NGƯỜI DO THÁI TẠI VÙNG ĐẤT NÀY.


Mặc dù toàn bộ Eretz Yisrael là Thánh địa, một số địa điểm có ý nghĩa đặc biệt;


1) Bức tường phía Tây Bức tường duy nhất còn lại đứng từ Ngôi đền thứ hai ở Jerusalem là Bức tường phía Tây , thường được gọi là " Kotel ." Midrash cho biết rằng Sự hiện diện của Thần thánh không bao giờ rời khỏi Bức tường. Bất cứ ai đến thăm đều cảm thấy vô cùng xúc động và cầu nguyện cho việc xây dựng lại Đền thờ và hòa bình, thịnh vượng , bình an cho dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại. Nó được gọi là "Cổng thiên đường". Bức tường còn được gọi là Bức tường Than khóc vì nhiều người Do Thái đến đó để than thở về sự phá hủy của Đền thờ và hy vọng cũng như để cầu nguyện cho Moshiach .


2) Kever Avot [ Kever = Grave Avot = Người cha]. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah , Rebecca , Leah , Adam và Eve đều được chôn cất trong một hang động ở Chevron ( Hếp-rôn ). Hang động này được gọi là M'arat Hamachpaylah - Hang động của các cặp đôi - vì 4 cặp đôi tổ phụ của người Do Thái đều được chôn cất ở đó. Matriarch Rachel được chôn cất trên đường đến Chevron ở Kever Rachel .


3) Miron, Tiberias, Tzfat Nhiều hiền nhân Do Thái vĩ đại được chôn cất ở Eretz Yisrael . Đến tên một vài; Giáo sĩ Shimon Bar Yochai ở Miron, (hàng nghìn người Do Thái đổ xô đến mộ ông ở Lag B'Omer ), Rambam và Giáo sĩ Meir Baal Haness ở Tiberias, Arizal và Giáo sĩ Yosef Karo , tác giả của Shulchan Aruch ở Tzfat. Tất cả các thành phố trên đều ở phía đông bắc của Israel gần Biển Tiberias.ISRAEL NGÀY NAY.


Hiện tại, có hơn năm triệu người Do Thái sống ở Israel. Thành phố thủ đô là Jerusalem , nơichính phủ đặt trong một tòa nhà được gọi là Knesset.


Công nghiệp và công nghệ rất phát triển và các khu định cư nông nghiệp được gọi là kibbutz hoặc moshav tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Đơn vị tiền tệ là đồng Shekel ( Siếc lơ) của Israel . Sân bay chính của Israel được gọi là sân bay Ben-Gurion gần Tel-Aviv, một thành phố lớn trên Địa Trung Hải. Ngôn ngữ nói là tiếng Ivrit - tiếng Do Thái với cách phát âm Sephardic .


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page