top of page
Tìm kiếm

Vùng đất vĩnh cửu của dân tộc Do Thái và sự thành tín Chúa - Sáng thế ký 12;13Khoảng 4.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Áp-ra-ham rời khỏi quê hương của mình và chính Chúa đã bảo đảm với ông:


“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng thế ký 12: 1-3);

Khi ông lựa chọn đi theo sự hướng dẫn của Chúa dù không biết mình đi đâu thì Chúa đã ban cho ông vùng đất mà ông “nhìn thấy”. Kinh Thánh chép “Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.” (Sáng thế ký 13: 14-15). Đây chính là vùng ĐẤT THÁNH Israel ngày nay, lời hứa này mang tính chất bất biến, Chúa nói “ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi ĐỜI ĐỜI”.


Ngày nay, người Do Thái gọi vùng đất Israel là vùng đất vĩnh cửu của họ, thủ đô Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của dân tộc Do Thái. Nếu ai đó đặt câu hỏi rằng liệu lời hứa này có còn tồn tại hay không, thì câu trả lời sẽ là - Đã bao giờ Đức Chúa Trời không giữ lời hứa Ngài chưa?


Không phải ngẫu nhiên mà dân sự của Đức Chúa Trời trở lại vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ tiên của họ - sự phục hồi của họ, mặc dù đầy thử thách và đau buồn đối với nhiều người, nhưng đây chính là sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa là thành tín và chân thật, mặc dù chúng ta không như vậy đối với Ngài.


Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh đã nói “Tôi nghĩ rằng chúng ta không coi trọng đầy đủ đến việc phục hồi người Do Thái. Chúng tôi không nghĩ đủ về nó. Nhưng chắc chắn, nếu có điều gì được hứa trong Kinh Thánh thì đó là điều này: Sự phục hồi của dân tộc Do Thái. Tôi tưởng tượng rằng bạn không thể đọc Kinh Thánh mà không thấy rõ ràng rằng có một sự phục hồi thực sự của dân tộc Do Thái và đất nước Israel ”.


Chúa đã hứa Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm điều đó, và Chúa đã làm điều Ngài đã hứa. Không phải vì Y-sơ-ra-ên giỏi hơn bất kỳ quốc gia nào khác, ngược lại Đức Chúa Trời đã nói “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác.” (Phục truyền luật lệ ký 7: 7).


Quả thật như vậy, Chúa là Đấng luôn giữ lời hứa của chính Ngài. Từ thời của tổ phụ Áp-ra-ham cho đến đến các đường phố của Y-sơ-ra-ên ngày nay. Câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên được thấy, được kể ở mọi nẻo đường chứng tỏ rằng trong khi chúng ta làm cho Đức Chúa Trời thất vọng hết lần này đến lần khác, thì Ngài là người trung thành và lời Ngài là thật.


Ngày nay khi chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của dân Do Thái tại vùng đất vĩnh cửu của họ, chúng ta hãy nhận ra câu chuyện sử thi về lòng thành tín của Đức Chúa Trời, không chỉ được thể hiện trong các trang Kinh Thánh, mà còn trong chính mảnh đất mà Ngài đã hứa với tổ tiên của dân tộc này hàng ngàn năm trước.

Ngài là cùng một Đức Chúa Trời, hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên giữ lời hứa của mình!


Và nếu Đức Chúa Trời đã làm tất cả những điều này cho Y-sơ-ra-ên, bạn cũng có thể tin tưởng vào thành tín Chúa trên đời sống của chính bạn ngày hôm nay.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/

#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #Israel #Đất_thánh #datthanh #thành_tín_Chúa #Israel

bottom of page