top of page
Tìm kiếm

VAI TRÒ CỦA ISRAEL TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG – VÀ “PHƯỚC CHO KẺ TỈNH THỨC VÀ GÌN GIỮ ÁO XỐNG MÌNH..”Từ lúc đất nước Israel được thành lập cho đến ngày nay, bất cứ khi nào họ tồn tại như một quốc gia thì họ luôn là tâm điểm. Cho dù đó là người Ai Cập, người Amalekite (A-bi-mê-léc ), người Midianites (Ma-đi-an), người Moabite (Mô-áp), người Ammonites (Am-môn), người Amorit (A-mô-rít), người Philistines (Phi-li-tin), người Assyria (A-si-ri), người Babylon (Ba-by-lôn), người Ba Tư hay người La Mã, đất nước Israel luôn bị các nước láng giềng bức hại. Tại sao thế này?


Theo Kinh thánh, đó là vì Đức Chúa Trời có một kế hoạch đặc biệt cho dân tộc Y-sơ-ra-ên, và Sa-tan muốn đánh bại kế hoạch đó. Sự căm ghét Israel - và đặc biệt là Thiên Chúa của Israel - một cách điên cuồng là lý do khiến các nước láng giềng của Israel luôn muốn thấy Israel bị tiêu diệt. Cho dù đó là Sennacherib (San-chê-ríp ), vua của Assyria; Haman (Ha-man), quan chức của Ba Tư; Hitler, thủ lĩnh của Đức Quốc xã; hay Rouhani, Tổng thống Iran, nhưng những nỗ lực tiêu diệt hoàn toàn Israel sẽ luôn thất bại. Những kẻ bắt bớ Y-sơ-ra-ên sẽ đến và đi, nhưng sự bắt bớ sẽ vẫn còn cho đến khi Đấng Christ tái lâm. Do đó, xung đột ở Israel không phải là một dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy thời kỳ cuối cùng sẽ đến sớm nhưng chắc chắn thời kỳ cuối cùng liên quan chặt chẽ đến những xung đột xung quanh, đến chính Israel và tại chính dân tộc này.Kinh thánh cho biết sẽ có xung đột khủng khiếp ở Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ cuối cùng. Đó là lý do tại sao khoảng thời gian được gọi là Đại nạn, Đại nạn và “Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp!” ( Giê-rê-mi 30: 7 ). Đây là những gì Kinh thánh nói về Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ cuối cùng:


Sẽ có một loạt người Do Thái trở lại đất Y-sơ-ra-ên, bằng nhiều cách khác nhau, Chúa sẽ mang nhiều người từ “bốn góc đất” trở về vùng đất Thánh. ( Phục truyền luật lệ ký 30: 3 ; Ê-sai 43: 6 ; Ê-xê-chi-ên 34: 11-13 ; 36:24 ; 37: 1-14 ).


Kẻ chống Chúa sẽ lập giao ước 7 năm về "hòa bình" với Y-sơ-ra-ên ( Ê-sai 28:18 ; Đa-ni-ên 9:27 ).

Đền thờ sẽ được xây dựng lại ở Giê-ru-sa-lem ( Đa-ni-ên 9:27 ;Ma-thi-ơ 24:15 ; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3-4 ; Khải huyền 11: 1 ).


Kẻ chống Chúa sẽ phá bỏ giao ước của hắn với Y-sơ-ra-ên, và sẽ dẫn đến việc bắt bớ Y-sơ-ra-ên trên toàn thế giới ( Đa-ni-ên 9:27 ; 12: 1 , 11 ; Xa-cha-ri 11:16 ; Ma-thi-ơ 24:15 , 21 ; Khải Huyền 12:13 ). Y-sơ-ra-ên sẽ bị xâm lược bởi các quốc gia “phương bắc” (Ê-xê-chi-ên chương 38-39).


Cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên sẽ công nhận Chúa Jesus là Đấng Mê-si của họ ( Xa-cha-ri 12:10 ). Y-sơ-ra-ên sẽ được tái sinh, phục hồi và tập hợp lại ( Giê-rê-mi 33: 8 ; Ê-xê-chi-ên 11:17 ; Rô-ma 11:26 ).


Có nhiều xáo trộn ở Israel ngày nay. Israel bị bắt bớ, bị bao vây bởi kẻ thù — Syria, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Iran, Hamas , Muslim Jihad, Hezbollah, v.v. Nhưng sự căm ghét và đàn áp Israel này chỉ là một gợi ý về điều gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng ( Ma-thi-ơ 24 : 15-21). Vòng đàn áp mới nhất bắt đầu khi Israel được tái lập thành một quốc gia vào năm 1948. Nhiều học giả tiên tri trong Kinh thánh tin rằng cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel kéo dài 6 ngày vào năm 1967 là "sự khởi đầu của sự kết thúc". Liệu những gì đang diễn ra ở Israel và những trận chiến liên quan ngày nay có thể cho thấy rằng ngày tận thế đã gần kề?


Chính Chúa Jesus đã nói điều đó tốt nhất, "… Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi…. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.”( Ma-thi-ơ 24: 4-6 ).


Và như trong Khải Huyền 16:14-15 có nói đến chiến tranh khi “.. những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. “ thì “Kìa, ta đến như kẻ trộm.” lúc đó Kinh Thánh chép “ Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!”


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page