top of page
Tìm kiếm

Yom Ha ' atzmaut - Chúc mừng 72 năm Tuyên ngôn độc lập Israel


Một dân tộc nhỏ bé được ban cho GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI!!! Một quốc gia nhỏ, đã đưa ra một tuyên bố lớnIsrael là ánh sáng trong biển tối tăm!

Chào mừng ngày độc lập! Bạn có muốn gửi tới Israel lời chúc phước vào sinh nhật lần thứ 72 này không? Vì có một Lời hứa quan trọng của Chúa dành cho chúng ta “Ngài sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho Israel”. (Sáng-thế Ký 12: 1-3)


Comments


bottom of page