top of page
Tìm kiếm

Yom Haatzamut - Ngày Lễ Độc lập của người Do Thái

David Ben Gurion đọc tuyên ngôn Độc lập cho Nhà nước Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, mở ra một chương mới cho lịch sử Do Thái.


Trong nhiều năm,vào ngày 14 tháng 5 người Do Thái thương tiếc những người lính đã ngã xuống.


Sau đó vào năm 1951, Israel quyết định tách ngày này thành hai phần: Yom Hazikaron – Ngày Tưởng niệm và Yom Haatzamaut – Ngày Độc Lập. Sự kiện này được kỉ niệm vào ngày thứ 5 của tháng Lyar (tháng mùa xuân theo Lịch Do Thái).


Năm 1953 Yom Ha’Shoah – Ngày lễ tưởng niệm Nạn nhân Diệt Chủng được bổ sung thêm, sớm hơn 8 ngày. Yom Hazikaron bắt đầu vào ban đêm với tiếng còi kéo dài 1 phút, và cả nước Israel dừng lại, đứng lặng tưởng niệm.bottom of page