top of page

Giới thiệu mục vụ

Mục vụ Do Thái là một mục vụ chính thức của Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam. Chúng tôi tin rằng dân tộc Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời và mọi cơ đốc nhân đều có phần trách nhiệm cầu nguyện và giúp đỡ họ vì dân tộc này đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa dành cho cả nhân loại. 

tô chức tour.png
Tổ chức tour

Tổ chức các tour bồi linh, cầu nguyện tuần hành, tham quan, Đại Hội Mọi Dân Tộc tại Jerusalem (thường niên), Lễ Lều Tạm (thường niên) tại Israel

tổ chức hội thảo.png
Tổ chức hội thảo

Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị về Israel tại Việt Nam

tổ chức đào tạo.png
Tổ chức đào tạo

Giới thiệu các khóa đào tạo chuyên sâu của các tổ chức cơ đốc giáo tại Jerusalem, Israel.

hỗ trợ hồi hương.png
Hỗ trợ hồi hương

Hỗ trợ các chương trình hồi hương của người Do Thái (Aliyah) và các chương trình khác (giúp đỡ nạn nhân diệt chủng)

tổ chức cầu nguyện.png
Tổ chức cầu nguyện

Tổ chức các buổi cầu nguyện cho Israel. Chi tiết

cập nhật tin tức.png
Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin về Israel, đăng tải các bải giảng liên quan đến Israel và dân tộc Do Thái.

Chúa yêu dân Do Thái, và ban sự cứu chuộc cho tất cả mọi người thông qua họ

Qua những người Do Thái mà Chúa Giê-xu đã đến thế giới này, và cũng chính vì sự khước từ của họ [hầu để giục lòng tranh đua của những người Do Thái] mà Dân-ngoại (mọi quốc gia khác) đều nhận được sự cứu chuộc (Rô-ma 11:11). Nói cách khác, Đức Chúa Trời yêu dân Do Thái nhiều đến nỗi kể cả khi họ chối bỏ Ngài, Ngài vẫn lập ra một kế hoạch để cứu rỗi họ – qua việc giục lòng ghen tuông bằng cách cứu dân ngoại (Rô-ma 11:11).

 

Chúng tôi cũng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời:  “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.”(Sáng-thế-ký 12:3). Israel chính là tuyển dân của lời hứa. Luôn là như vậy, kể cả bây giờ hay về sau. Cũng giống như việc các bậc cha mẹ kỷ luật con cái mình khi chúng cư xử không đúng mực, nhưng con thì vẫn mãi mãi là con, vì vậy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp sửa phạt con cái của Israel khi họ lìa bỏ Ngài. Tuy nhiên, Israel vẫn là con đầu lòng của Đức Chúa Trời, những người được chọn, và những lời hứa của Ngài dành cho họ – bao gồm cả lời hứa trong Sáng-thế-ký 12:3 – là đời đời.

Sự trở lại của Chúa Giê-xu liên quan trực tiếp đến sự cứu chuộc của Israel

Trải qua nhiều thế hệ, Cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới đã được biết trước về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Nhưng điều mà rất nhiều người không nhận ra được đó là sự tái lâm của Chúa Giê-xu liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi của Israel. Ngài sẽ trở lại như Sư Tử của chi phái Giu-đa, như một vị Vua của Israel – và Ngài chỉ trở lại khi con cái của Israel kêu cầu, “Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!”

 

Mục vụ Yêu Do Thái của Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam được thành lập với mục đích kết nối mọi cơ đốc nhân tại Việt Nam cũng như trên thế giới với một tấm lòng yêu mến và giúp đỡ dân tộc Do Thái qua các hành động cụ thể như: cầu nguyện, dâng hiến, giúp đỡ các chương trình hồi hương, tổ chức các buổi hội thảo về Do Thái và các tour du lịch đến Israel. 

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của bạn vào mục vụ Yêu Do Thái

bottom of page