top of page
Image by Kuzzat Altay

Sự kiện

Sự kiện sắp tới

 • Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Ba Ngày 18/8
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Ba Ngày 18/8
  Đã đóng trả lời
  Th 3, 18 thg 8
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Ba Ngày 18/8
  10:00 18 thg 8, 2020 – 19:00
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Ba Ngày 18/8
  [Nguyện Chúa ban Phước trên các công ty khởi nghiệp ở Israel và dùng họ như là một phước lành cho thế giới]
  Chia sẻ
 • Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Hai Ngày 17/8
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Hai Ngày 17/8
  Đã đóng trả lời
  Th 2, 17 thg 8
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Hai Ngày 17/8
  8:00 17 thg 8, 2020 – 13:32
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Hai Ngày 17/8
  [Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng ban cho Israel sự khôn sáng và trí tuệ vượt trội trong lĩnh vực quản lý và tái sử dụng nước thải]
  Chia sẻ
 • Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Sáu Ngày 1/5
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Sáu Ngày 1/5
  Đã đóng trả lời
  Th 6, 01 thg 5
  Hiệp nguyện Quốc tế
  8:00 01 thg 5, 2020 – 14:04
  Hiệp nguyện Quốc tế
  Cảm tạ ơn Chúa về dự án EastMed. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Hy Lạp, Síp và Israel đã ký một thỏa thuận xây dựng một đường ống ngầm dài 1.900 km (1.180 dặm) trị giá 6 đến 7 tỷ usd
  Chia sẻ
 • Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Năm Ngày 30/4
  Hiệp Nguyện Quốc Tế - Thứ Năm Ngày 30/4
  Đã đóng trả lời
  Th 5, 30 thg 4
  Hiệp nguyện Quốc tế
  8:00 30 thg 4, 2020 – 23:00
  Hiệp nguyện Quốc tế
  Nguyện xin Chúa bảo vệ biên giới phía Bắc Israel. Một vấn đề rất nghiêm trọng đã xảy ra vào đầu tuần trước. Hàng rào an ninh Israel-Lebanon đã bị cắt gồm 3 phần khác nhau ngay tại một đêm.
  Chia sẻ
bottom of page