top of page
Image by Chris Hearn

Tham gia

Hãy cùng nhau ủng hộ Do Thái

Nếu bạn đang chờ đợi sự tái lâm lần hai của Chúa Giê-xu, bạn sẽ muốn được đứng cùng với Israel. Ngày hôm nay, hơn hết mọi điều, bạn có thể giúp chúng tôi rao truyền Tin Tức Tốt Lành của tình yêu Giê-xu với những người Do Thái, là những người đang được thức tỉnh, mở mắt và tấm lòng đang được thay đổi. Hãy tham gia cùng chúng tôi với một tấm lòng yêu mến và giúp đỡ dân tộc Do Thái. 
Đăng ký giúp đỡ

Bạn muốn tham gia Mục vụ Do Thái?

Hãy gọi: 0935 267 297

Tham gia sự kiện

Danh sách một số sự kiện sắp diễn ra

Đóng góp ý kiến

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các bạn. Hãy gọi: 0935 267 297

bottom of page