top of page
Tìm kiếm

AKELDAMA (HÁC-EN-ĐA-MA) – RUỘNG HUYẾT HAY CÁNH ĐỒNG MÁU NGÀY NAY TẠI JERUSALEMAkeldama là tên Aramaic cho một vị trí trong Jerusalem gắn liền với Giu-đa Ích ca ri ốt, một trong mười hai sứ đồ ban đầu của Chúa Giêsu. Hầu hết các phiên bản tiếng Anh của Kinh thánh đều dịch thuật ngữ này thành Akeldama, một số các bản Kinh Thánh khác thì gọi đó là Hakeldama, tiếng Hy Lạp , nó được gọi là Ἁκελδαμάχ ( Hakeldamach )


Sách Ma thi ơ 26:14-15 nói đến việc “Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc.” Sau khi Chúa bị bắt “Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! …Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là “ruộng huyết.” Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.( Ma thi ơ 27:3-10; Xa cha ri 11:12-13) Cũng bởi điều đó mà ngày nay nơi đó được gọi là “… Hác-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết.” Công vụ 1: 16-19Điều kỳ lạ là tại Akeldama, nơi Judas Iscariot chết lại nằm trong Thung lũng Hinnom của Jerusalem. Đây là một nơi có khung cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng đây cũng là nơi có lịch sử khét tiếng về sự thờ thần ngoại giáo và những vụ hiến tế trẻ em. Trong thời kỳ Đền thờ đầu tiên, Thung lũng Hinnom trở nên khét tiếng là nơi mà những người Do Thái bội giáo đã hy sinh con cái của họ qua lửa cho thần ngoại giáo Moloch . ( II Các vua 23:10; II Sử ký 28:3; II Sử ký 36:3; Giê-rê-mi 7:31-32;32:35) Vì những hành động tàn bạo này mà tên của thung lũng (Gei-Hinnom trong tiếng Do Thái, Gehenna trong tiếng Hy Lạp) đã trở thành một từ ngữ chỉ địa ngục , nơi trừng phạt vĩnh viễn bằng lửa, trong cả truyền thống Do Thái và Kitô giáo.Trong các sách Phúc âm, Chúa Giê-su sử dụng từ Hy Lạp Gehenna 11 lần để mô tả địa ngục của lửa không thể dập tắt có thể hủy diệt. Đây chính là từ được dùng trong Ma-thi-ơ 10:28 “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.”


Đây cũng là nơi mà người ta tin Giê-rê-mi nhận được lời Chúa về gốm trong Giê-rê-mi 18:2-3 “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đương nắn đồ trên cái bàn xây.”. Đây cũng là nơi mà người ta tin là “ruộng A-na-tốt” được chép trong Giê-rê-mi 32:6-8. Về thực tế, đất ở khu vực này bao gồm phần là nhiều đất sét và trước đây được sử dụng bởi những người thợ gốm. Vì lý do này mà cánh đồng được gọi là Cánh đồng của người làm gốm .


Ngày nay, tại nơi mà Giu-đa được cho là treo cổ tự tự có một tu viện Chính Thống Giáo Hy Lạp mang tên thánh Onuphrius. Tu viện nằm trên nền cao ở mặt nam của thung lũng đối diện với núi Zion và các bức tường thành cổ của Giê-ru-sa-lem.Tu viện St Onuphrius, được xây dựng vào năm 1874 trên phần còn lại của nhà thờ trước đó. Sườn đồi có các hang động và lăng mộ, một trong số các lăng mộ đó có lưu giữ xương của những người hành hương trong nhiều thế kỷ trước đã đến Jerusalem nhưng không sống sót để có thể thực hiện được cuộc hành trình về nhà. Trong thời kỳ Byzantine, nhiều hang động trong số này đã bị các nhà sư và ẩn sĩ chiếm giữ . Truyền thống Cơ Đốc Giáo vào thế kỷ 16 tin rằng đây là nơi tám trong số các sứ đồ đã ẩn náu sau khi Chúa Giê-su bị bắt tại Gethsemane.Gần Tu viện St Onuphrius là tàn tích của một ngôi mộ dưới lòng đất được xây dựng bởi Thập tự chinh vào thế kỷ 12. Một trong những ngôi mộ được tìm thấy gần tu viện được cho là của Annas , người đứng đầu gia đình thầy tế lễ thượng phẩm bao gồm Caipha, người chủ tọa phiên tòa xét xử Chúa Giêsu.


Ở Thung lũng Hinnom, các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ vào năm 1979 và đã tìm thấy hai cuộn giấy nhỏ bằng bạc có từ khoảng năm 600 trước Công nguyên. Trên đó có ghi những phần lời chúc phúc như sau “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” Dân số ký 6: 24-26. Đây chính là bản khắc có những trích dẫn sớm nhất được biết đến của các văn bản được tìm thấy trong Kinh thánh tiếng Do Thái .Ngày nay, nơi này là một thung lũng xinh tươi, nhưng ẩn dấu trong đó một lịch sử đáng nhớ về sự khủng khiếp của thần ngoại giáo, của sự phản bội và cả máu.


Mục vụ Do Thái


Comments


bottom of page