top of page
Tìm kiếm

CÁC ĐIỀU RĂN TRONG KINH THÁNH - CON ĐƯỜNG TINH THẦN ĐỂ NGƯỜI DO THÁI ĐỂ PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH.
Con người chúng ta được xuất xưởng hay tạo dựng đã được Chúa trang bị nhưng phẩm chất tin kính tiềm ẩn cũng như khả năng hiện thực hóa các tính cách đó qua lời nói và hành động của chính mình.

Truyền thống Do Thái cho rằng, mỗi một người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, mỗi một người được ban một linh hồn sống vừa phản ảnh bản tính vừa là hiện thân của thần thánh trong mỗi một con người của chúng ta. Trong mỗi linh hồn, một loạt các phẩm chất thiêng liêng nằm ở trong đó như phẩm chất của lòng thương xót, yêu thương, trắc ẩn, trung thực, hào hiệp, dũng cảm cùng nhiều những phẩm chất khác. Con người chúng ta được “trang bị ngay tại nhà máy” với những phẩm chất này, cũng như khả năng hiện thực hóa chúng thông qua lời nói và hành động của chúng ta.

Truyền thống Do Thái chỉ ra rằng để hiện thực hóa và phát triển những tính cách tiềm ẩn này không cách nào khác hơn là thực hiện những sự chỉ dẫn từ “nhà sản xuất” và đó chính là những điều răn (Mitzvot) được chép trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh Torah(Ngũ Kinh Môi se) truyền lại cho người Do Thái có 613 điều răn và người Do Thái chia các điều răn của Đức Chúa Trời thành 248 điều răn tích cực và 365 điều răn cấm. Các nhà thông giáo của Do Thái cho rằng cơ thể của con người chia ra 248 cơ quan nội tại và 365 đường gân điều khiển cơ thể. Các hiền nhân Do Thái dạy rằng 248 cơ quan nội tại tương ứng với 248 điều răn tích cực và 365 đường gân điều khiển tương ứng với 365 điều răn cấm. Mỗi điều răn đi đôi với một chi hoặc gân cụ thể. Giống như chúng ta chăm sóc các chi và gân về thể chất của mình, chúng ta cũng cần phải chăm sóc các “chi và gân” thuộc linh của mình.

Theo Tamud, truyền thống Do Thái nói rằng 365 điều cấm cũng tượng trưng cho 365 ngày của năm, qua đó 365 ngày trong năm cần phải để ý đến những điều mà Chúa cấm làm.

Ê-sai 45:12 có chép “Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” Với người Do Thái thì từ TẠO RA hay DỰNG NÊN con người có giá trị số là 613 tương đương với 613 điều răn.Và như vậy người Do Thái tin rằng chính Chúa đã “tạo ra trái đất và tạo ra con người” để thực hiện 613 điều răn của Ngài.

Theo đó, để cho đời sống tinh thần được tươi mới, tính cách tiềm ẩn trong con người được bộc lộ thì làm theo điều răn của Chúa là cách tốt nhất. I Giăng 1:6 “sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.”

Vào các dịp lễ người Do Thái thường ăn quả lựu, đây là một trong bảy loại trái cây được chúc phước của dân tộc này. Người Do Thái tin rằng quả lựu có 613 hạt lựu như là những hạt kim cương trên vương miện Chúa. Họ cũng tin rằng những điều răn như là những viên kim cương làm cho chính tính cách của mỗi người trở nên có giá trị hơn trước mặt Chúa.

Năm 2021 đến, nguyện xin mỗi một ngày trên đời sống của chúng ta luôn nhớ đến những điều răn Ngài để tính cách chúng ta được thay đổi và đời sống của mỗi người được phước hạnh hơn.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page