top of page
Tìm kiếm

CÁC KỲ LỄ DO THÁI NĂM 2024 Dân tộc Do Thái là đất nước của những kỳ lễ hội, có nhiều những kỳ lễ được Chúa truyền dạy dân tộc này phải tuân giữ. Nhằm giúp cho mọi người có thể theo dõi các kỳ lễ của Do Thái, mục vụ Do Thái xin gởi đến quý vị lịch của các kỳ lễ quan trọng nhất của người Do Thái tính theo dương lịch như sau.

 

LỄ PURIM.

 

Bắt đầu hoàng hôn vào   Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024

Kết thúc vào đêm   Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024

 

Lễ Purim được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 của tháng Adar ( nếu là năm nhuận sẽ là Adar 2 ).  Đây là dịp người Do Thái kỷ niệm ngày họ được giải cứu khỏi âm mưu hủy diệt của Haman, tể tướng của Hoàng đế A-suê-ru.  Vào dịp này, bên cạnh việc ăn mừng nơi công cộng, người Do Thái còn tặng quà cho nhau, và đặc biệt tặng quà cho người nghèo, như truyền thống trong ngày lễ Purim đầu tiên (Ê-xơ-tê 9:20-22).

 

LỄ VƯỢT QUA ( PASSOVER)

 

Lễ Vượt Qua  (Passover) bắt đầu trước khi mặt trời lặn vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 và kết thúc sau khi màn đêm buông xuống ngày 30 tháng 4 năm 2024.

 

Lễ Vượt Qua (Passover) – còn gọi là Lễ Bánh Không Men (Unleaven Bread). Đây là ngày lễ Đức Chúa Trời truyền cho người Do Thái giữ để nhắc cho thế hệ trẻ về việc Đức Chúa Trời cứu người Do Thái tại Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:25-27). Lễ Vượt Qua diễn ra từ ngày 14-21 tháng Nisan.

 

LỄ NGŨ TUẦN ( PENTECOST)

 

Bắt đầu hoàng hôn thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024

Kết thúc đêm thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

 

Lễ Ngũ Tuần (Pentecost – Πεντηκοστή) – còn gọi là Lễ Mùa Gặt – được tổ chức 50 ngày sau Lễ Vượt Qua. Tên Lễ Ngũ Tuần trong tiếng Hy Lạp dựa vào con số 50 ngày sau Lễ Vượt Qua; tuy nhiên trong tiếng Do Thái, lễ này kỷ niệm ngày người Do Thái thu hoạch mùa màng. Bảy nông phẩm đặc sản của Do Thái được nhắc đến trong Phục Truyền 8:8 là lúa mì, lúa mạch, nho, vả, lựu, olive, và chà là. Lễ Mùa Gặt diễn ra vào ngày 6 tháng Sivan. 

 

NĂM MỚI DO THÁI ( ROSH HASHANAH )

 

Lễ Rosh Hashanah ( Năm mới Do Thái ) – Ngày đầu tiên cũng là lễ thổi kèn trọng thể của người Do Thái.

 

Bắt đầu hoàng hôn vào   Thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024

Kết thúc hoàng hôn vào   Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2024

 

Năm mới Rosh Hashanah, trong nguyên văn Hebrew, Rosh nghĩa là “đầu” và Hashanah nghĩa là “năm”; Rosh Hashanah nghĩa là đầu năm.  Đây là ngày người Do Thái mừng năm mới.  Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh (Lê-vi Ký 23:22 và Dân Số Ký 29:1), người Do Thái mừng ngày lễ này bằng cách thổi kèn bày tỏ niềm vui; do đó ngày lễ này còn được biết đến là ngày Lễ Thổi Kèn.  Lễ Thổi Kèn diễn ra vào ngày 1-2 của tháng Tishri. 

 ĐẠI LỄ CHUỘC TỘI (YOM KIPPUR)

 

Bắt đầu hoàng hôn   thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2024

Kết thúc hoàng hôn   thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2024

 

Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur) là một ngày lễ đặc biệt quan trọng với người Do Thái. Đây là ngày lễ mà Đức Chúa Trời truyền cho mọi người cư ngụ tại xứ Do Thái, bất kể đó là người bản xứ hay ngoại kiều, phải tuân giữ (Lê-vi Ký 16:29-34).   Trong ngày này mọi người phải kiêng cữ lạc thú, phải được thanh tẩy, và sau đó được thầy tế lễ cầu nguyện chuộc tội (Lê-vi Ký 23:26-32).  Lễ Chuộc Tội diễn ra vào ngày 10 của tháng Tishri.

 

LỄ LỀU TẠM (SUKKOT)

 

Bắt đầu hoàng hôn vào   Thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2024

Kết thúc hoàng hôn vào   Thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024

 

Lễ Lều Tạm (Sukkot) được tổ chức từ ngày 15-22 của tháng Tishri.  Vào dịp này người Do Thái sống trong những căn lều làm bằng lá cây, để nhắc cho thế hệ mới nhớ lại lúc Đức Chúa Trời cứu dân Do Thái khỏi Ai Cập, họ đã phải sống 40 năm trong những căn lều như vậy (Lê-vi Ký 23:40-43) trước khi họ được vào Đất Hứa. 

 

NGÀY QUỐC KHÁNH DO THÁI (YOM HA’ATZMAUT)

 

Ngày Độc lập Do Thái - Yom Ha'atzmaut nhằm vào ngày 5 tháng Iyar theo lịch Do Thái Giáo tức là vào hoàng hôn, ngày 13 tháng 5 năm 2024 cho đến màn đêm buông xuống, ngày 14 tháng 5 năm 2024.

 

Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

 

 

 

Comments


bottom of page