top of page
Tìm kiếm

CÂY HẠNH NHÂN VÀ NGÀY TẾT CÂY CỐI TẠI DO THÁI.
Vào ngày tết cho cây cối tại Do Thái, ngoài 7 loại trái cây được ban phước cho vùng đất này thì người Do Thái cũng dành một vị trí tôn trọng dành cho một loại cây khác đó chính là cây hạnh nhân.


Vào ngày này, người ta thường ăn các loại trái cây khô, trong đó không thể thiếu hạt hạnh nhân. Tại Israel, một trong những điều đẹp nhất ở đây đó chính là sự đâm chồi nảy lộc của những cây ngân hạnh trên khắp đất nước Do Thái để bắt đầu mùa xuân mới.


Cây ngân hạnh có ý nghĩa đặc biệt đối với Tu BiShvat và trong cả Kinh thánh. Trong tiếng Do Thái gọi cây hạnh nhân chính là cây “thức. Từ hạnh nhân trong tiếng Hê-bơ-rơ còn có nghĩa là “được lắc”, “xem” hay “thức”.


Cây ngân hạnh được Chúa dùng để bày tỏ sự lựa chọn của Chúa trên A-rôn trong chức thầy tế lễ của mình “Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhân chín.” Dân số ký 17:8. Cây gậy này là một trong 3 vật kỷ niệm được vinh hạnh nằm trong hòm giao ước của Chúa để nhắc nhớ đến sự giao ước Chúa “… hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước;” Hê-bơ-rơ 9:4.


Trên đèn thánh bảy ngọn mà Chúa truyền cho dân Do Thái làm để trong lều tạm thì “Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa.” Có thể nói trang trí của đèn thánh chính là hoa, bầu và hạt hạnh nhân.


Trong Kinh Thánh tiên tri Giê-rê-mi đã dùng từ “lắc(rung)” trong cách dùng từ chơi chữ để nêu bậc lòng thành tín cũng như sự trông giữ của Chúa. “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh (bị lắc) Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức (lắc), giữ lời phán ta đặng làm trọn.”Giê-rê-mi 1:11-12.


Ngoài ra cây cây ngân hạnh còn được gọi là “Cây thức,” vì nó trổ hoa trước các hoa khác, và từ trong giấc ngủ mùa đông mà thức dậy nhằm đầu mùa xuân. Vì cây hạnh là biểu-hiện sự tỉnh thức của Đức Chúa Trời. Khi cây hạnh trổ hoa, những bông hoa màu tím, trắng rực rỡ. Hoa của cây hạnh lấp đầy các cảnh quan xung quanh Israel khi chúng “thức giấc” và đó là dấu hiệu mùa đông đã kết thúc.


Nguyện xin Chúa sẽ là Đấng trông giữ và tỉnh thức để gìn giữ đời sống của hết thảy quý ông bà anh chị em con cái Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page