top of page
Tìm kiếm

“GEN THIÊN CHÚA” HAY AND “THẦY TẾ LỄ” CỦA NHỮNG NGƯỜI THUỘC CHI PHÁI LÊ VI DO THÁI.Lê vi là tên của một trong số các chi phái Israel, đây là tên của một trong các con trai của Gia cốp. Dòng dõi của người Lê vi được Chúa chọn lựa để gìn giữ luật pháp Chúa, truyền dạy luật lệ Chúa qua các thế hệ và làm thầy tế lễ trong đền thờ của Chúa. Lê vi là con trai thứ ba của Gia-cốp và Lê-a. Ðức Chúa Trời thấy bà Lê-a không được yêu, nên đã cho bà sinh đẻ, bà Lê-a có thai và sinh con trai. Bà nói: “Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai; nàng rằng: Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi” (Sáng thế ký 29:34). Tên của Lê-vi có nghĩa là “dính díu hay là kết nối”. Bởi vậy chi phái Lê-vi đã trở thành người “kết nối” giúp đỡ người Do Thái liên kết với Thiên Chúa.


Khi Đền tạm được xây dựng vào thời Môi-se thì những người Lê-vi được biệt riêng ra để phục vụ trong Đền tạm (Dân số ký 1:50; 3:7). Vào thời điểm đó, những người thuộc về chi phái Lê-vi “đặt trước thầy tế lễ A-rôn, để người Lê-vi phục sự người.” (Dân số ký 3:6). Người Lê vi được “…cho A-rôn và cho các con trai người; vì đã lấy họ từ trong vòng dân Y-sơ-ra-ên mà ban trọn cho A-rôn rồi.” Dân số ký 3:9


Một điều kỳ diệu, khi người ta kiểm tra ADN của những người thuộc dòng dõi Lê-vi ngày nay thì người ta đã chứng minh được đây là chi phái duy nhất mang “gen của Thiên Chúa” hay là gen “thầy tế lễ”. Loại AND này chỉ có ở trong những người thuộc dòng dõi này và đã được chứng minh trong những xét nghiệm ADN gần đây.


ADN của loài người được coi là một cuốn sách di truyền của cuộc sống. ADN mã hóa các thông tin chi tiết liên quan đến sự phát triển thể chất của con người. AND cho biết ngoại hình, tính cách, điểm mạnh hay các dị tật của bạn và nhiều hơn nữa, tất cả nó đều được mã hóa trong ADN của bạn.


Một số người Do Thái sống ở Israel đã thực hiện các thử nghiệm di truyền đặc biệt và đã những thử nghiệm này đã chứng minh những người thuộc dòng dõi thầy tế lễ là từ dòng dõi của các thầy tế lễ Do Thái cổ đại.Các xét nghiệm gen được một nhà di truyền học David Goldstein người Mỹ phát triển năm 1997. Các nhà di truyền học đã bắt đầu nghiên cứu những biến đổi trong nhiễm sắc thể Y từ 306 người Do Thái, trong đó có 106 nhiễm sắc thể đã xác nhận là của người Kohanim từ Israel, Canada, và Anh.


Trong tiếng Hebrew, từ dành cho các thầy tế lễ là Kohanim hay Kohen ( tiếng Do Thái : כֹּהֵן ) có nghĩa là "thầy tế lễ", được sử dụng để chỉ thầy tế lễ thuộc dòng A-rôn hay còn được gọi là Aaronides. Theo truyền thống, các thầy tế lễ Lê-vi hay kohanim là có nguồn gốc dòng tộc trực tiếp từ A-rôn anh trai của Môi-se. Ngày nay, nếu một người Do Thái có họ Levi, Levee, hoặc Levin, điều đó cho thấy họ liên quan đến các chi tộc Levi.


Nếu họ của người Do Thái là Cohen, Kahn, Kane, hoặc một biến thể tương tự, thì chứng tỏ họ có một mối liên hệ với các thầy tế lễ xưa, mặc dù không phải tất cả những người có tên họ như vậy đều là Kohanim.


David Goldstein cho biết trong số mười bảy xét nghiệm AND của các Kohanim ở Israel, thì có mười ba xét nghiệm dương tính với “gen thầy tế lễ” này. Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm ba ngàn người Do Thái từ một bộ lạc ở Ấn Độ và một nhóm khác ở châu Phi. Một số người trong mỗi nhóm có kết quả dương tính với gen “ADN thầy tế lễ”.


Đây là một khám phá rất tuyệt vời, có một điều gì đó đến từ “gen Thiên Chúa” có ở trong những con người mà Chúa dùng để “dính díu” hay “kết nối” người khác với “Thiên Chúa”.


I Phi-e-rơ 2:9 chép “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là CHỨC TẾ LỄ NHÀ VUA, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;” Vì vậy những ai được Chúa Jesus cứu ra khỏi thế gian này thì trong chính bạn cũng có “gen Thiên Chúa” là gen đến từ Chúa Cứu Thế Jesus. Hầu cho hết thảy những kẻ được Chúa gọi trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao.


Nguyện xin Chúa giúp sức để chúng ta sống đúng với ơn ban từ Thiên Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


(Nguồn biên tập bài viết từ sách Mật Mã Do Thái của tác giả Perry Stone )


Comments


bottom of page