top of page
Tìm kiếm

Hành Trình Về Đất Hứa – Nhà Thờ Nơi Giăng Báp-tít Được Sinh Ra


Hành Trình Về Đất Hứa – Nhà Thờ Nơi Giăng Báp-tít Được Sinh Ra
Hành Trình Về Đất Hứa – Nhà Thờ Nơi Giăng Báp-tít Được Sinh Ra

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Nơi tiếp theo mà chúng tôi đến chính là nhà thờ nơi Giăng Báp-tít được sinh ra. Nhà thờ được xây trên đất của thấy tế lễ Xa-cha-ri – cha của Giăng. Khi Xa-cha-ri đang hầu việc trong đền thờ, thiên sứ của Chúa đến báo tin cũng như đặt tên cho con của ông sẽ sinh là Giăng.


Khi sinh ra tên của Giăng là sự ngạc nhiên cho cả dòng họ, vì trong họ không có ai tên đó cả (Lu-ca 2:63). Tên của ông có nghĩa là Đức Chúa Trời thương xót và thật vậy ông đến để báo tin mừng Chúa Cứu Thế sinh ra vì Đức Chúa Trời yêu và muốn cứu chuộc loài người.


Giăng Báp-tít được sinh trước Chúa Giê-su khoảng 6 tháng.


Ở đây vẫn còn lại nơi sống trước kia của Giăng và chính xác địa điểm Giăng sinh ra.


Có bản Kinh thánh lời chúc tụng của Xa-cha-ri trong Luca 1:67-80 bằng tiếng việt được viết ở đây.


Bức tường có đoạn Kinh thánh Lu-ca 1: 67-80
Bức tường có đoạn Kinh thánh Lu-ca 1: 67-80

Bên ngoài nhà thờ
Bên ngoài nhà thờ

Vòng tròn nơi Giăng được sinh ra
Vòng tròn nơi Giăng được sinh ra

Nơi Giăng được sinh ra có nhiều du khách đến tham quan
Nơi Giăng được sinh ra có nhiều du khách đến tham quan

Khung cảnh bên ngoài nhà thờ
Khung cảnh bên ngoài nhà thờ

Cổng vào nhà thờ
Cổng vào nhà thờ

-Huỳnh Trần Ngọc Hùng-

Comments


bottom of page