top of page
Tìm kiếm

Hành Trình Về Đất Hứa – Núi Đền


Hành Trình Về Đất Hứa – Núi Đền

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Núi Đền (tiếng Hebrew: הר הבית, Har haBáyit) là một ngọn đồi tại Thành phố cổ Giê-ru-sa-lem, là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới, được tôn kính trong Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, và Hồi giáo. Theo truyền thống Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, Núi Đền được coi là Núi Moriah, nơi mà Tổ phụ Abraham đã bởi đức tin dâng con mình là I-sác. Đây cũng chính là nền của đền thờ do vua Sa-lô-môn xây dựng.


-Huỳnh Trần Ngọc Hùng-

Comments


bottom of page