top of page
Tìm kiếm

Hành Trình Về Đất Hứa – Tòa Nhà Quốc Hội Y-sơ-ra-ên (Knesset)


Hành Trình Về Đất Hứa – Tòa Nhà Quốc Hội Y-sơ-ra-ên (Knesset)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Nằm trên một ngọn đồi mà tên của nó có nghĩa là Nơi Cao. Tòa nhà Quốc hội Y-sơ-ra-ên có tên Knesset nghĩa là Đại Hội Đồng theo truyền thống Do Thái. Một hội đồng sẽ gồm 120 nhà chép kinh, các nhà hiền triết, và các vị tiên tri trong giai đoạn cuối những vị tiên tri trong Kinh thánh.


Tòa nhà quốc hội nhìn mặt trước
Tòa nhà quốc hội nhìn mặt trước

Tòa nhà quốc hội nhìn từ xa (nguồn Internet)
Tòa nhà quốc hội nhìn từ xa (nguồn Internet)

Tòa nhà Quốc hội Do Thái gồm 120 người được người dân bầu ra để bàn bạc các công việc của đất nước.


Rất thú vị khi liên hệ với Kinh Thánh thì trong Kinh Thánh có nói về các môn đồ nhóm tại phòng cao với 120 người trong sách Công-vụ các sứ đồ để chọn ra sứ đồ thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và sau đó Đức Thánh Linh giáng lâm, Hội thánh bắt đầu sinh ra từ đó.


Khu phức hợp Knesset được đặt trên một ngọn đồi ở phía tây Giê-ru-sa-lem trong một quận được gọi là Sheikh Badr trước Chiến tranh Ả-rập – Do Thái năm 1948, nay là Givat Ram. Tòa nhà chính được James de Rothschild tài trợ như là một món quà cho Nhà nước Y-sơ-ra-ên theo ý muốn của James de Rothschild và đã hoàn thành vào năm 1966. Nó được xây dựng trên đất được thuê của Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giê-ru-sa-lem.


Đoàn Lời Sự Sống Việt Nam cùng chụp hình trước tòa nhà quốc hội
Đoàn Lời Sự Sống Việt Nam cùng chụp hình trước tòa nhà quốc hội

Tòa nhà quốc hội Do Thái lại nằm trên đất thuê chứ không phải đất của họ. Tại Y-sơ-ra-ên, có những nơi của người Do Thái thì người Hồi Giáo được vào, nhưng có những nơi của người Hồi Giáo thì người Do Thái không được vào. Ví dụ như: Núi Đền, mặc dù đó là đất của người Do Thái và chính quyền Y-sơ-ra-ên kiểm soát.


Khi quốc hội họp bàn, người dân có thể vào để giám sát theo dõi sau cửa kính. Hiện nay, trong các đảng ở quốc hội cầm quyền đang có một đảng gọi là đảng Ả-rập có 20 người thì trong đó có 18 người theo Hồi Giáo, khi có quốc tịch Do Thái thì bạn tin gì cũng được. Bạn vẫn có quyền nếu bạn được người dân bầu ra.


Bên trong phòng họp của quốc hội Do Thái
Bên trong phòng họp của quốc hội Do Thái

Khi vào trong khu nhà này người ta phải trải qua an ninh rất nghiêm nhặt dù là có rất nhiều đoàn khách du lịch. Ngoại trừ trẻ em còn lại mọi người dân đều có thể vào để giám sát, để tham quan…

Trong nhà Quốc Hội này có bản tuyên ngôn độc lập được đọc trong một ngày trước khi người Anh hết nhiệm kỳ chiếm đóng. Bản tuyên ngôn này được ký trước và viết sau, sau khi Ben Grurion đọc xong bản tuyên ngôn độc lập này, thì họ mới viết vào bản đã ký trước.


Bản tuyên ngôn độc lập của quốc gia Y-sơ-ra-ên
Bản tuyên ngôn độc lập của quốc gia Y-sơ-ra-ên

Trong tòa nhà quốc hội này, ngay tại phòng họp của các dân biểu có hình ảnh của Theodor Herzl (1860–1904), một người Do Thái đến từ Áo, quốc tịch Hunggari, người sáng lập ra phong trào Zion từ phong trào này mà người ta đến bắt đầu trở về Y-sơ-ra-ên.

Hình ảnh của Theodor Herzl ngay bên trong tòa nhà quốc hội
Hình ảnh của Theodor Herzl ngay bên trong tòa nhà quốc hội

Một điều ngoài lề nữa là ở đây hoa giấy rất đẹp, hoa màu đỏ rất rực rỡ, đỏ một cách đặc biệt mà không rõ có phải do đất đai cằn cỗi mà hoa nó đẹp lạ lùng vậy không nữa.4


Hoa giấy tại Y-sơ-ra-ên
Hoa giấy tại Y-sơ-ra-ên

-Huỳnh Trần Ngọc Hùng-

Comments


bottom of page