top of page
Tìm kiếm

MƯỜI CHI PHÁI THẤT LẠC CỦA ISRAEL ĐANG TRỞ VỀ VÙNG ĐẤT DO THÁI – ĐIỀU NÀY CHO CHÚNG TA THẤY ĐIỀU GÌ?
Năm 772 trước Chúa, vương quốc phía Bắc ( Israel ) đã bị xâm lược và bị chinh phục hoàn toàn bởi Đế chế Assyria.


II Các vua 17:7-18 chép “Vả, dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ….chúng đã kính thờ các thần khác, theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên…. Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời …chúng xông hương y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác, và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng: Các ngươi chớ thờ chúng nó.” Chúa thương xót nên “ Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Y-sơ-ra-ên và Giu-đa rằng….Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, … Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ, … Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài; chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi.”


Đây chính là nguyên do mà mười chi phái bị đuổi ra khỏi vùng đất mà Chúa đã ban cho họ, “ Năm thứ chín đời Ô-sê, vua A-si-ri hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang qua A-si-ri, lập họ ở tại Cha-la và trên bờ Cha-bo, sông của Gô-xan, cùng trong các thành nước Mê-đi” “Vua A-si-ri đem người ở Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im, đặt ở trong các thành của Sa-ma-ri, thế cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúng chiếm lấy nước Sa-ma-ri, và ở trong các thành nó.” ( II Các vua 17 :6,24 )


Thật như lời Chúa từ bảo trước nếu họ không chịu vâng lời “Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia;” ( Phục 28:64 ).


Điều này thực sự đã xảy ra. Các con cháu Gia-cốp bị phân tán ở khắp mọi quốc gia trên trái đất. Nhưng vì lòng thương xót và thành tín của Ngài, Đức Chúa Trời cũng ban lời hứa sẽ có ngày Ngài mang họ trở lại: “Khi các điều nầy đã xảy đến cho ngươi,…, nếu trong các nước, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, … thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó.”(Phục 30: 1-3).


Y-sai 11: 10-12 cũng là một lời tiên tri mạnh mẽ, lời tiên tri này đã thành hiện thực ngày nay khi quốc gia Israel được thành lập năm 1948 “Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.”Đây không phải là chuyện hư cấu. Thật vậy, trong những năm gần đây từ nhiều khu vực xa xôi của thế giới như châu Phi, Ấn Độ và cả Trung Quốc. Những bộ tộc bí ẩn trú ngụ trong những vùng đất xa xôi của thế giới đưa ra một tuyên bố đáng ngạc nhiên về nguồn gốc của mình. Dù bị các bộ tộc khác tẩy chay, những kẻ bị ruồng bỏ này ngoan cố khẳng định tổ tiên của họ là chủng tộc lâu đời nhất trên thế giới – người Israel.


Các nhà điều tra đầy hoài nghi đã phát hiện ra di sản cổ xưa gồm những tên gọi, từ ngữ và thành ngữ xa lạ với tất cả mọi ngôn ngữ địa phương, nhưng thực sự lại mang những nét tương tự đầy kinh ngạc với ngôn ngữ Hê-bơ-rơ. Họ cũng có các nghi lễ và truyền thống chính xác xuất phát từ năm sách Ngũ Kinh.

Mặc dù vậy, những tuyên bố này bị nhiều người bác bỏ bởi chúng hoàn hảo đến mức khó tin, cho đến khi những đột phá tiên tiến trong phân tích di truyền đưa ra thêm bằng chứng khoa học để củng cố thêm độ tin cậy của các tuyên bố này.


Những phát hiện này cho thấy các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được làm trọn hoàn hảo. Đây là những ngày phục hồi dân tộc Israel. Dù cho những người còn sót lại của các chi phái đã bị lạc mất trong nhiều thế kỷ, Chúa biết rõ họ đang ở đâu và tạo dựng để họ kháng cự mạnh mẽ chống lại sự đồng hóa. Thật vậy, nhiều người trong số các cộng đồng Do Thái cổ đại đang bước ra ánh sáng và được dân Israel công nhận. Họ và tổ tiên của họ đã giữ theo truyền thống Do Thái đặc trưng suốt nhiều thế kỷ, và một số mang gen của người Do Thái.


BỘ LẠC BNEI MANASHE Ở ẤN ĐỘ.Ở hai bang Manipur và Mizoram của Ấn Độ, có cộng đồng dân tộc Bnei Menashe đã sinh sống lâu đời, và được cho là có nguồn gốc từ chi phái bị lạc mất là Ma-na-se. Lịch sử truyền khẩu của bộ lạc này cho rằng họ bị Assyria bắt giữ cùng với phần còn lại của các chi phái phía Bắc của Israel và cuối cùng tản lạc đến Trung Quốc. Sau đó, vào thế kỷ thứ hai, họ di cư đến Ấn Độ trong bối cảnh bị người Trung Quốc đàn áp. Nhiều người đã cải đạo trở thành Cơ Ðốc nhân vào thế kỷ 19 thông qua công tác của các nhà truyền giáo Trưởng Lão xứ Wales.


Năm 2011, chính phủ Israel quyết định cho phép 7.300 thành viên bộ lạc Bnei Menashe đến Israel. Vài trăm người cũng vừa mới nhập cư vào Israel, nhưng hàng ngàn người vẫn còn sống tại Ấn trong cảnh nghèo khổ tột cùng.


BỘ LẠC LEMBA Ở ZIMBABWE.Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài khi phân tán con cái Israel đến các đầu cùng thế giới. Có lẽ không ở đâu lưu giữ nhiều bằng chứng hơn trong vùng thảo nguyên hẻo lánh của Zimbabwe. Ở đây có Lemba, một bộ lạc với hơn 70.000 người sinh sống khắp Zimbabwe và các vùng khác ở Nam Phi.


Trong một nghiên cứu DNA gần đây, 70 phần trăm người Lemba được lấy mẫu sở hữu những gen Cohanim, với tỷ lệ cao hơn cả người Do Thái Sephardic và Ashkenazi khi lấy mẫu. Phát hiện này đã dấy lên nhiều quan tâm đáng kể trong cộng đồng Do Thái và ủng hộ mạnh mẽ lời tuyên bố là dòng dõi thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn suốt 800 năm qua.


NGƯỜI DO THÁI Ở Ê-THI-Ô-PIA.


Dân tộc tên gọi “Cút” trong Kinh Thánh gần như chắc chắn là Ethiopia hiện đại ngày nay. Ê-sai đã nói tiên tri về tên các đất nước mà từ đó Thiên Chúa sẽ tập hợp lại những dân sự bị tản lạc của Ngài trong những ngày cuối cùng: “Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển.” (Ê-sai 11:11).


Theo truyền thống địa phương cổ xưa, nguồn gốc của người Do Thái ở Ê-thi-ô-pia bắt đầu từ thời Sa-lô-môn và Nữ hoàng Sheba. Một tài liệu thế kỷ 14 gọi là Kebra Nagast (Vinh quang của Các Vua) chép rằng Sa-lô-môn và Sheba có một con trai tên là Menelik I, người sau này trở về Ê-thi-ô-pia cùng với gia đình và hòm giao ước.


Những người khác tin rằng người Do Thái từ cuộc xuất hành đã đi dọc theo dòng sông Nin và cuối cùng định cư ở Ê-thi-ô-pia. Hầu hết các nhà sử học lại tin rằng sự hiện diện của họ ở Ê-thi-ô-pia là sau thời kỳ lưu đày và bắt nguồn từ khi người Do Thái bị phân tán dưới thời La Mã và di cư từ Y-ê-men đến các mũi đất Châu Phi.


Dù việc những người Do Thái đến ở Ethiopia khi nào và như thế nào vẫn là bí ẩn, rõ ràng rằng nó đã xảy ra. Chẳng hạn câu chuyện hoạn quan Ê-thi-ô-pia gặp Phil-líp (Công vụ 8: 26-39), ông đã đặt đức tin nơi Chúa, không phải như một người ngoại, mà là một người Do Thái sùng đạo.Trong nhiều thế kỷ, người ta đã lưu ý ở Ê-thi-ô-pia có một số bộ tộc thực hành các nghi thức tôn giáo cổ đại rất giống với của Israel Cựu Ước và họ cũng tuyên bố rõ ràng nguồn gốc của họ là từ các chi phái của Israel. Và xét nghiệm di truyền học hiện đại đã xác nhận những tuyên bố này.


Các Gefat – một nhánh thứ ba của người Do Thái Ê-thi-ô-pia – sống xa hơn về phía nam ở vùng nông thôn Ê-thi-ô-pia là Woliso và Hosanna. Một cộng đồng hẻo lánh, bộ tộc này (ước tính khoảng 20,000-30,000 người) đã trung thành giữ gìn các tập tục Do Thái suốt hàng trăm năm, bao gồm cả việc cắt bì cho bé trai vào ngày thứ tám, bôi máu cừu trên cửa của họ vào lễ Vượt Qua, và giữ chế độ ăn uống theo luật pháp Kinh Thánh. Thực ra, tên của họ, GEFAT, có nghĩa là “người thổi kèn”. Theo lịch sử truyền khẩu, họ được các vua Ethiopia lựa chọn nhiều thế kỷ trước để thổi kèn Shofar đi trước hòm giao ước trong các đám rước chính thức.


Sự tái sinh của nhà nước Israel và tái thống nhất của Giê-ru-sa-lem là sự ứng nghiệm quan trọng của lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, quá ít Cơ Đốc nhân chú ý đến sự làm trọn đáng ngạc nhiên của các lời tiên tri đang mở ra trước mắt chúng ta. Ê-sai 11:11 cho thấy rằng trong những ngày cuối cùng, Thiên Chúa sẽ “đòi lại tàn dư còn sót lại của dân Ngài” từ một danh sách các quốc gia châu Phi, bao gồm Ethiopia, nơi có nhiều Beta Israel.


Những sự kiện xảy ra trên thế giới ngày nay càng đưa thêm nhiều người Do Thái khắp nơi trở về với vùng đất của họ. Đây chính là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy Đấng Mê-si sắp tái lâm. Và chúng ta là những người trông đợi nơi Chúa cũng cần phải sẵn sàng cho những ngày sắp đến.


Nguồn: charismamag.com


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page