top of page
Tìm kiếm

MA -GỐC, MÊ-SIẾC VÀ TU-BANH NẰM Ở ĐÂU NGÀY NAY ? NGA, UKRAINE, ISRAEL VÀ NHỮNG LỜI TIÊN TRI.Một trong những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng được chép trong sách Ê-xê-chi-ên 38:3 “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh, nầy, ta nghịch cùng ngươi.” Vậy Ma-gốc, Mê-siếc và Tu-banh mà Kinh Thánh nhắc đến trong lời tiên tri là vùng đất nào ngày nay?

MA-GỐC.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã viết “Hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng Gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh, mà nói tiên tri nghịch cùng người.” ( Ê-xê-chi-ên 38:2 ), theo đó nhân vật Gót ( Gog ) chính là người đến từ vùng đất Ma-gốc và đây chính là Vua của Rô-sơ đồng thời là thủ lĩnh của Mê-siếc, và Tu-banh và một liên minh của các quốc gia khác: Phe-rơ-sơ, Cút, và Phút, Gô-me và nhà Tô-ma-ga ( Ê-xê-chi-ên 38: 5-6 ).

Ma-gốc (Magog) chính là là một vùng đất “ở cực bắc” của Y-sơ-ra-ên theo như các lời chép trong Ê-xê-chi-ên 38:15 ; 39:2. Hầu hết các nhà chú giải Kinh thánh đều giải thích “Ma-gốc” chính là nước Nga ngày nay. Trên thực tế, Nga nằm thẳng về phía bắc của Israel, cho đến tận Vòng Bắc Cực đúng như Kinh Thánh chép “từ nơi ngươi, từ phương cực bắc”. Cũng theo điều đó thì, “Rô-sơ” cũng là một tham chiếu đến Nga, và “Meshek” là Moscow hoặc những người ở phía bắc Biển Đen (khu vực phía nam Nga và Ukraine).

Những người khác coi "Magog" là một thuật ngữ chung được sử dụng vào thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên để nói đến những người sống gần Biển Đen và Biển Caspi. Bất kể vị trí chính xác của Ma-gốc, Mê-siếc và Tu-banh, chắc chắn rằng khu vực chung sẽ bao gồm các phần của Nga và Liên Xô cũ, và có thể cả một số nước Ả Rập.

MÊ-SIẾC VÀ TU BANH


Ma-gốc, Mê-siếc - Meshech (còn được đánh vần là Meshek ) và Tu-banh (Tubal) chính là con trai của Gia-phết, một trong ba người con trai của Nô-ê. Sáng thế ký 10: 1–2 chép “Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra.”. Meshech (tên có nghĩa là "dài, cao, hoặc bị kéo ra bởi vũ lực") là con trai thứ sáu của Gia-phết. Vùng đất Mê-siếc gắn liền với vùng đất của Tu-banh, đặc biệt trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên. Khu vực của Mê-siếc được xác định là ở phía bắc của Biển Đen (miền nam Nga và Ukraine và có thể là Cộng hòa Georgia), và Tu-banh là một khu vực nằm ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Đất của Mê-siếc được sử dụng trong Thi thiên 120: 5 như một tham chiếu chung cho các vùng man rợ nơi có “kẻ ghét sự hòa bình” sinh sống (câu 6). Những vùng đất mà hậu duệ của Mê-siếc và Tu-banh định cư là hình ảnh đáng kể trong một số lời tiên tri của Ezekiel, và chính trong cuốn sách đó là nơi chúng được đề cập nhiều nhất. Trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên 38 :1-3 “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng Gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh, mà nói tiên tri nghịch cùng người. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh, nầy, ta nghịch cùng ngươi” Ê-xê-chi-ên đã lặp lại lời phán xét của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi của hai con trai Gia-phết khi ông tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh bại họ trong cuộc chiến chống lại Y-sơ-ra-ên ( Ê-xê-chi-ên 39:1-5 ).

Như trên, kẻ sẽ tấn công Y-sơ-ra-ên “từ cực bắc” ( Ê-xê-chi-ên 38:15 ) nhiều khả năng là nước Nga. Mê-siếc và Tu-banh có thể là hai trong số “nhiều quốc gia” tham gia cùng Nga trong cuộc xâm lược Israel (câu 6). Liên minh này sẽ giống như “như một đám mây trùm cả đất” ( Ê-xê-chi-ên 38:9) Một số nhà bình luận tin rằng cuộc chiến này, thường được gọi là Trận chiến Gót đất Ma-gốc , sẽ là một trong những sự kiện dẫn đến thời kỳ kết thúc “hoạn nạn” . Những người khác tin rằng nó sẽ xảy ra gần trung điểm của đại nạn, vì lúc đó dân Y-sơ-ra-ên sẽ cảm thấy an toàn, “nơi không có tường, không then và không cửa.” (câu 11).

Đức Chúa Trời sẽ đánh bại liên minh hùng mạnh này ( Ê-xê-chi-ên 38:22 ) để bày tỏ sự vĩ đại của Ngài cho toàn thế giới (câu 23) và khôi phục dân Y-sơ-ra-ên về mối quan hệ đúng đắn với chính Ngài ( Ê-xê-chi-ên 39: 21–29 ). Mê-siếc và Tu-banh, bất chấp sức mạnh của quân số và sự giúp đỡ của đồng minh, sẽ gục ngã.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #Mê_siếc #Tu_banh #Ma_gốc

22 Người tiếp cận 2 Lượt tương tác Quảng cáo bài viết

22

bottom of page