top of page
Tìm kiếm

NGÔN NGỮ DO THÁI : TỪ TIẾNG ARAMAIC ĐẾN TIẾNG YIDDISHTrong phần lớn lịch sử của họ, người Do Thái đã nói được nhiều thứ tiếng. Tiếng Do Thái là ngôn ngữ của Kinh thánh , ngôn ngữ chính trong nghi lễ của người Do Thái , và là ngôn ngữ được nói ở Israel hiện đại — nhưng nó chỉ là ngôn ngữ chính của một tỷ lệ nhỏ người Do Thái từng sinh sống.


Sự đa dạng về địa lý của người Do Thái đã hình thành văn hóa đa ngôn ngữ. Người Do Thái đã sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau của quê hương họ và cũng nói nhiều ngôn ngữ lai Do Thái.


Vào đầu Công nguyên, tiếng Aramaic đã thay thế tiếng Do Thái trở thành ngôn ngữ nói của người Do Thái Palestine. Người ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân của sự suy tàn của tiếng Do Thái, nhưng chắc chắn là do cuộc lưu đày của người Babylon vào năm 587 trước Công nguyên và sự cai trị của ngoại bang tiếp tục đối với Palestine trong thời kỳ Đền thờ thứ hai . Tiếng Aramaic, giống như tiếng Do Thái, là một ngôn ngữ Semitic và có nhiều điểm tương đồng giữa hai ngôn ngữ này.


Do sự nổi bật của tiếng Aramaic trong thời đại giáo sĩ Do Thái, nó được cho là ngôn ngữ Do Thái quan trọng thứ hai - mặc dù nó cũng được nói bởi những người không phải là người Do Thái. Talmud được viết bằng tiếng Aramaic, cũng như Zohar , văn bản thần bí vĩ đại thời trung cổ . Một trong những lời cầu nguyện nổi tiếng nhất của người Do Thái, Kaddish , cũng được viết bằng tiếng Aramaic. Trong thời kỳ Talmudic, tỷ lệ mù chữ tiếng Do Thái cao đến mức ngày Sa-bát việc đọc Torah được đọc thuộc lòng cùng với bản dịch từng câu thơ sang tiếng Aramaic . Các ngôn ngữ lai Do Thái đã tồn tại hơn hai thiên niên kỷ. Các nhà ngôn ngữ học từ lâu đã bối rối với rất ít giải pháp về việc liệu những ngôn ngữ này có nên được coi là phương ngữ, ngôn ngữ độc nhất hay ngôn ngữ Creole (ngôn ngữ bắt đầu dưới dạng pidgins – dạng nói đơn giản hóa, thường là sự pha trộn của hai ngôn ngữ – và sau đó được sử dụng làm ngôn ngữ chính). Trong Thời kỳ Đền thờ thứ hai , tiếng Do Thái-Hy Lạp, còn được gọi là tiếng Yevanic , được nói bởi người Do Thái trong thế giới Hy Lạp . Trong những năm qua, nhiều ngôn ngữ lai khác như vậy đã xuất hiện. Những ngôn ngữ này có xu hướng áp dụng các yếu tố cấu trúc và từ vựng của ngôn ngữ địa phương, pha trộn chúng với các từ tiếng Do Thái và tiếng Aramaic. Chúng thường được viết bằng chữ Hê-bơ-rơ. Người Do Thái ở Trung Đông và Bắc Phi nói tiếng Do Thái-Ả Rập. Ngay từ thế kỷ thứ tám, người Do Thái ở Iran và Afghanistan ngày nay đã nói tiếng Do Thái-Ba Tư. Nhiều người Do Thái ở Ý nói tiếng Do Thái-Ý, một ngôn ngữ có các yếu tố Nam Ý thời kỳ đầu và các ký tự tiếng Do Thái. Hầu hết các ngôn ngữ này và nhiều ngôn ngữ lai Do Thái khác đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng. Hai ngôn ngữ lai Do Thái nổi tiếng nhất là tiếng Judeo-Tây Ban Nha - hay được gọi là tiếng Ladino - và tiếng Yiddish . Tiếng Do Thái-Tây Ban Nha được nói bởi người Do Thái ở Tây Ban Nha thời trung cổ, cũng như con cháu của họ. Nó nhận được hầu hết các đặc điểm ngôn ngữ từ tiếng Tây Ban Nha thời trung cổ, nhưng nó được viết bằng các ký tự tiếng Do Thái. Mặc dù Ladino là tên được ghi lại sớm nhất, ngôn ngữ này còn được gọi là Judezmo (tương đương với ngôn ngữ của tiếng Yiddish) và tiếng Tây Ban Nha. Ngày nay vẫn còn một số người nói tiếng Do Thái-Tây Ban Nha ở Balkan, Bắc Phi và Israel. Holocaust đẩy nhanh sự suy tàn của ngôn ngữ này ; Đức quốc xã đã tàn sát nhiều cộng đồng nói tiếng Judeo-Tây Ban Nha - đặc biệt là ở Hy Lạp và Balkan. Theo nhiều cách, tiếng Yiddish tương đương với tiếng Đức của tiếng Judeo-Tây Ban Nha. Tiếng Yiddish gần như hoàn toàn là tiếng Đức về cấu trúc ngôn ngữ và từ vựng, nhưng nó được viết bằng các ký tự tiếng Do Thái. Tiếng Yiddish có nguồn gốc từ các thành phố Rheinland của Đức vào đầu thời Trung cổ, mặc dù các văn bản tiếng Yiddish đầu tiên được công nhận có từ thế kỷ 14. Trong vài thế kỷ tiếp theo, tiếng Yiddish lan rộng khắp châu Âu, từ miền Đông nước Pháp đến vùng Baltic. Nhiều người Do Thái đã nói tiếng Yiddish hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Trước Holocaust, những người nói tiếng Yiddish chiếm 75% người Do Thái trên thế giới, nhưng trong thời kỳ Holocaust, khoảng 75% người nói tiếng Yiddish trên thế giới đã bị giết. Ngày nay, tiếng Yiddish ngày càng được ít người nói hơn, mặc dù nó vẫn là ngôn ngữ nói chính của nhiều người Do Thái Chính thống cực đoan và có lẽ vẫn còn hàng chục nghìn người nói tiếng Yiddish ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Ngoài ra, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học Yiddish đang được phục hưng ở một số trường đại học . Và một số phần của ngôn ngữ tồn tại trong nhiều từ tiếng Yiddish đã trở thành một phần của tiếng Anh bản địa ở Mỹ, chẳng hạn như nosh (có nghĩa là ăn nhẹ) và mentch (quý ông). Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam. #mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #từ_ngữ_do_thái #ngôn_ngữ_do_thái

bottom of page