top of page
Tìm kiếm

NGƯỜI DO THÁI CÓ PHẢI LÀ MỘT “CHỦNG TỘC” KHÔNG ?
Câu trả lời ngắn gọn là không - Người Do Thái không phải là một chủng tộc. Chính người Do Thái cũng xác định rằng người Do Thái là những người bao gồm những cá nhân có nguồn gốc địa lý và ngoại hình vô cùng đa dạng. Điều này đã khiến cho ý kiến ​​cho rằng người Do Thái là một chủng tộc theo nghĩa có chung các đặc điểm thể chất hoặc sinh học là không hợp lý.


Người Do Thái trong lịch sử đã tự xác định mình là một dân tộc, con cháu của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Những người tin theo đạo Do Thái cũng được coi là hậu duệ của những tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp này. Thông thường, người Do Thái đôi khi cũng tự mô tả mình là một bộ lạc.


Ý tưởng về chủng tộc - dù được áp dụng cho người Do Thái hay một nhóm khác - bản thân nó đã là một vấn đề. Thường được sử dụng ngày nay để biểu thị các loại người dựa trên các đặc điểm chung nhất định, điển hình là ngoại hình, phương pháp phân loại này đã từng phổ biến trong cộng đồng khoa học. Nhưng nhiều nhà khoa học hiện tin rằng việc phân biệt quần thể người dựa trên các đặc điểm thể chất chung đã lỗi thời và các phân loại chủng tộc chủ yếu là cấu trúc xã hội có ít mối tương quan với bất kỳ thứ gì mà các nhà khoa học có thể đo lường.


Ngay cả khi không phải như vậy, trên cơ sở định nghĩa trên, người Do Thái sẽ không đủ tư cách là một chủng tộc. Mặc dù nhiều người Do Thái hiện đại có thể truy tìm nguồn gốc di truyền của họ đối với một cộng đồng Do Thái cổ đại cụ thể và một số đặc điểm di truyền chung vẫn có thể được phát hiện trong các quần thể Do Thái đa dạng , nhưng hàng thế kỷ phân tán giữa các nhóm chủng tộc và đạo đức khác đã mở rộng nguồn gen của người Do Thái đến mức không thể xác định một tập hợp các dấu hiệu di truyền phổ biến giúp phân biệt người Do Thái với những người khác về mặt sinh học. Ngay cả từ thời Kinh thánh, người Do Thái đã sở hữu và truyền lại các dấu hiệu di truyền đến từ bên ngoài cộng đồng.


Hơn nữa, người Do Thái không có đặc điểm thể chất chung. Điều này có thể thấy rõ ngay cả khi chỉ khảo sát sơ qua về cộng đồng Do Thái hiện đại. Những người Do Thái theo dõi tổ tiên gần đây của họ đến những nơi cụ thể trên thế giới trông giống người dân của những vùng đất đó hơn là những người Do Thái có gia đình đến từ nơi khác. Ví dụ, người Do Thái Ashkenazi từ Bắc Âu trông giống người Bắc Âu hơn là người Do Thái từ Iran .


Về tôn giáo thì cộng đồng Do Thái chia sẻ một số xu hướng tôn giáo nhất định, bao gồm niềm tin vào một Đức Chúa Trời, các ngày lễ chung (như Shabbat, Lễ Vượt qua và Yom Kippur), đồng thời coi Kinh thánh tiếng Do Thái và Talmud là văn bản tôn giáo trung tâm. Nhưng trên thực tế, nhiều người Do Thái là người thế tục, vô thần và hoặc không thực hành đạo Do Thái nhưng vẫn tự nhận mình là người Do Thái và được cộng đồng chấp nhận là người Do Thái.


Một số người Do Thái thích sử dụng các thuật ngữ như “người” hoặc “bộ lạc” — những thuật ngữ bao hàm nhiều sự đa dạng hơn đã nêu ở trên, nhưng cũng có định nghĩa ít chính xác hơn. Những thuật ngữ như vậy thường bao hàm nhiều hơn sự đa dạng vốn có trong cộng đồng Do Thái, cho phép khả năng một người có thể trở thành người Do Thái bằng cách sinh ra hoặc chuyển sang đạo Do Thái, rằng một người có thể ngừng thực hành các nghi lễ tôn giáo của người Do Thái hoặc từ bỏ niềm tin của người Do Thái mà vẫn xác định là người Do Thái.


Trong tiếng Do Thái, người Do Thái tự gọi mình là Am Yisrael , một thuật ngữ tự nó đã mơ hồ. Nó có thể có nghĩa là “quốc gia Y-sơ-ra-ên” hoặc “dân tộc Y-sơ-ra-ên”.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page