top of page
Tìm kiếm

NHỮNG NGƯỜI LÊ-VI , HỌ LÀ AI? HỌ PHỤC VỤ THẾ NÀO TRONG THỜI KỲ ĐỀN THỜ?Điểm nổi bật trong các buổi lễ trong Đền thờ là bài hát và âm nhạc của người Lê-vi. Thật ra, Sách Thi thiên có đầy dẫy những bài hát mà người Lê-vi hát theo truyền thống trong Đền Thánh. Hãy khám phá những bài hát được hát trong Đền Thánh, với lời cầu nguyện rằng một lần nữa chúng ta sẽ được nghe “những âm thanh vui tươi của âm nhạc ở Giê-ru-sa-lem . ” (Giê-rê-mi 33:10-11)


Vua Đa- vít vị vua vĩ đại của người Do Thái đã chia người Lê-vi thành 24 nhóm, mỗi nhóm phục vụ một tuần khác nhau trong Đền Thánh, tương tự như cách các Kohanim được chia thành 24 nhóm. ( Sử ký 25:1)

Họ có hai nhiệm vụ chính: canh giữ Đền thờ và ca hát trong các buổi lễ. Mỗi một trong số này được chia thành hai. “Canh gác” bao gồm đứng gác và mở và đóng cổng. "Ca hát" bao gồm các ca sĩ và nhạc sĩ. Một người Lê-vi đã được giao cho một nhiệm vụ không được phép đổi sang nhiệm vụ khác. Talmud cho biết rằng rằng ca hát là phần chính; âm nhạc chỉ đơn giản là đi cùng với các ca sĩ. Trên thực tế, mặc dù chỉ người Lê-vi mới có thể hát, nhưng người Y-sơ-ra-ên được phép trở thành nhạc sĩ.


NGƯỜI LÊ VI HÁT KHI NÀO?


Người Lê-vi sẽ hát khi rượu được rót trên bàn thờ để đi kèm với lễ thiêu chung (tức là lễ vật hàng ngày và lễ vật đặc biệt được mang vào ngày Shabbat , Rosh Chodesh và các ngày lễ), và lễ vật cầu bình an được mang vào lễ Shavuot .


Họ cũng sẽ hát Hallel (Ha-lê-lu-gia) trong lễ dâng con chiên vào lễ Vượt qua, trong lễ Simchat Beit Hashoeva (lễ bốc thăm nước) vào ngày Sukkot , và khi bikkurim (trái đầu mùa) được mang đến. Hầu hết đều có ý kiến ​​​​cho rằng người Lê-vi chỉ hát trong các lễ thờ phượng chung.


NGƯỜI LÊ VI CHƠI NHỮNG NHẠC CỤ NÀO?


Sau đây là bảng phân tích số lượng nhạc cụ mà người Lê-vi sử dụng: ( Mishneh Torah, Klei Hamikdash 3:4.)

Ít nhất hai lyres, nhưng không quá sáu

Ít nhất hai sáo, nhưng nhiều hơn mười hai

Ít nhất hai kèn, nhưng không quá 120

Ít nhất chín đàn hạc, không có giới hạn trên

Chỉ có một chũm chọe được sử dụng

Người Lê-vi thường giữ các nhạc cụ trong các căn phòng bên dưới Ezrat Yisrael ("Tòa án của Y-sơ -ra-ên "), mở ra Ezrat Nashim ("Tòa án của phụ nữ"). (Mishnah, Middot 2:6.)


HỌ HÁT Ở ĐÂU?


Trong một số nguồn, những người Lê-vi được mô tả là đang hát trên duchan ("nền tảng") trong sân Đền thờ gần bàn thờ. (Xin xem Mishnah, Arachin 2:6.) Ở những nơi khác, chúng ta đọc được rằng người Lê-vi đã hát trên 15 bậc thang—tương ứng với 15 Bài hát Đi lên trong Thi thiên 15 —dẫn từ Ezrat Nashim (“Tòa án của phụ nữ”) đến Ezrat Yisrael (“Tòa án của dân Y-sơ-ra-ên ”). (Mishnah, Middot 2:5; Mishnah, Sukkah 5:4.)


Các bài bình luận giải thích rằng người Lê-vi sẽ hát trên bục gần bàn thờ quanh năm. Tuy nhiên, trên Sukkot trong Simchat Beit Hashoevah, những người Lê-vi sẽ hát trên 15 bậc thang.


DÀN ĐỒNG CA CỦA TRẺ EM


Mishnah 18 nói rằng không bao giờ có ít hơn 12 người Lê-vi đứng trên duchan, nhưng số lượng của họ có thể tăng lên vô thời hạn.


Mặc dù thông thường không trẻ vị thành niên nào được phép vào Azarah (“Sân”) để tham gia nghi lễ, nhưng những người Lê-vi trẻ tuổi được phép tham gia ca hát khi những người Lê-vi trưởng thành đứng lên hát. Tuy nhiên, họ không được phép chơi bất kỳ nhạc cụ nào, họ không được tính vào yêu cầu tối thiểu là 12 người Lê-vi và họ không đứng trên bục. Thay vào đó, họ sẽ đứng trên mặt đất sao cho đầu của họ ở giữa hai chân của người Lê-vi.


KHI NÀO HỌ BẮT ĐẦU HÁT?


Trong thời đại của Mishkan , những người Lê-vi sẽ bắt đầu được đào tạo để phục vụ trong Đền tạm ở tuổi 25 và chỉ bắt đầu phục vụ ở tuổi 30 (nghỉ hưu ở tuổi 50). ( Dân số ky 8:24 ) Giới hạn độ tuổi này đã được dỡ bỏ trong thời kỳ Đền thờ, nhưng người Lê-vi vẫn cần huấn luyện 5 năm trước khi phục vụ.


HỌ ĐÃ HÁT GÌ?


Hầu như tất cả các bài hát của người Lê-vi đều được ghi lại trong Sách Thi thiên. Như trên đã nói, trong lễ dâng lễ Vượt Qua , họ đã hát Hallel (Thi thiên 113-118).


Trong suốt cả năm, một bài Thi thiên khác nhau được hát mỗi ngày trong tuần trong các buổi cúng tế buổi sáng và buổi chiều hàng ngày:


Chủ nhật: “Đất và muôn vật trên đất. . .” (Thi thiên 24)

Thứ Hai: “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài….” (Thi thiên 48)

Thứ Ba: “ Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần.” (Thi thiên 82)

Thứ Tư: “Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài…” (Thi thiên 94).

Thứ Năm: “Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta…” (Thi thiên 81)

Thứ sáu: “Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi;. . .” (Thi Thiên 93).

Shabbat (chỉ trong buổi sáng) : “Hỡi Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài;. . .” (Thi Thiên 92)


Trong lễ dâng musaf của Shabbat, những người Lê-vi sẽ hát một trong sáu phần của bài hát Haazinu ( Phục truyền luật lệ ký 32), hoàn thành bài hát sáu tuần một lần.

Trong buổi lễ thờ phượng buổi chiều vào ngày Shabbat, họ sẽ hát " Bài ca của biển " từ Xuất-ê-díp-tô-ký . Họ sẽ hát từ đầu cho đến bài "Ai giống như Ngài" ( Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-11 ) vào một ngày Sa-bát, và từ câu đó cho đến hết vào tuần sau.

Khi mang bikkurim (trái đầu mùa), họ sẽ hát: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên. . .” (Thi thiên 30).

Vào những ngày lễ khi bài hát Hallel hoàn chỉnh được đọc trong các buổi lễ cầu nguyện, những người Lê-vi sẽ hát bài Hallel trong lễ dâng musaf của ngày hôm đó, ngoài các bài hát ngày lễ đặc biệt được liệt kê trong Masechet Sofrim.


HÁT TRONG THẾ GIỚI SẮP ĐẾN.


Các thánh vịnh hàng ngày được chọn cho mỗi ngày trong tuần ca ngợi Đức Chúa Trời vì đã tạo ra thế giới trong sáu ngày. Ngoại lệ là bài hát được hát trong ngày Shabbat, Thi Thiên 92, bắt đầu bằng, “Một bài thánh ca, một bài hát cho ngày Shabbat.” Mishnah nói rằng đó là “một bài hát cho tương lai, cho ngày sẽ hoàn toàn là Shabbat và yên nghỉ cho cuộc sống vĩnh cửu” —vì Shabbat là một tia sáng của Thế giới sắp tới .


Mục vụ Do Thái


Comments


bottom of page