top of page
Tìm kiếm

“PUSHKA” – TRUYỀN THỐNG BÁC ÁI CỦA NGƯỜI DO THÁI.Người Do Thái nổi tiếng là từ thiện. Nhiều tổ chức từ thiện nổi tiếng trên thế giới bắt nguồn từ nỗ lực của những người Do Thái có tấm lòng từ thiện.


Truyền thống từ thiện của người Do Thái bắt nguồn từ nguồn gốc sớm nhất của họ, với Áp-ra -ham , người Do Thái đầu tiên: “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều CÔNG BÌNH “Từ này trong tiếng Do Thái mang nghĩa từ thiện” và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” ( Sáng thế ký 18:19 ).


Bên cạnh nhiều điều răn trong Torah hướng dẫn sự yêu thương đồng loại và tử tế với người nghèo theo những cách cụ thể, còn có một điều răn rõ ràng là “Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi.”. Kinh thánh dặn là phải sè tay mình ra với người nghèo, cho hoặc cho họ mượn bất cứ thứ gì họ cần giữ. họ khỏi đói nghèo. ( Phục truyền 15:7-11 ). Truyền thống của người Do Thái là dành ít nhất 1/10 thu nhập (lợi nhuận) của họ cho hoạt động từ thiện và khuyến nghị 1/5 là đáng khen nhất.


Trên thực tế, từ từ thiện trong tiếng Hê-bơ-rơ, “tzingakah” theo nghĩa đen có nghĩa là từ thiện thì thực chất điều này có ý nghĩa nhiều hơn thế. Từ thiện ngụ ý lòng tốt được thực hiện từ lòng tốt của một người, nhưng điều đó không có nghĩa là bắt buộc. Mặt khác, Tzingakah có nghĩa là "làm điều đúng đắn", ngụ ý nghĩa vụ giúp đỡ người khác - về tài chính, vật chất, tinh thần và bằng mọi cách có thể.


Nhà tiên tri Isaiah nói trong Ê-sai 56:1 “ Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình “từ thiện”; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ.” và trong Ê sai 1:27 có chép “Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. “ Từ điều này, các nhà hiền triết dạy rằng “tzedakah thật vĩ đại vì nó mang lại sự cứu chuộc.” Ngoài ra trong Châm Ngôn 10:2 “Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình ( צדק , Tzedek ) giải cứu khỏi chết.” từ thiện có thể mang đến sự cứu rỗi cho ai đó vào một thời điểm nào đó.


Trong Ê sai 58: 6-7 “Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?” Chúa đã dạy cho dân Do Thái là hãy làm những công việc từ thiện, hay việc làm công chính ( Tzedakah ) trước khi cầu nguyện. Vì vậy, trước khi thắp nến để bắt đầu một ngày Sabat thì người Do Thái sẽ để tiền vào hộp Tzedakah ( từ thiện ) sau đó qua ngày Sabat họ sẽ mang đến cho những ai cần.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page