top of page
Tìm kiếm

SÁCH THI THIÊN – CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI DO THÁI VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT.
1. Sách Thi Thiên trong tiếng Do Thái được gọi là Tehillim.


Tehilim là một cuốn sách có kích thước mỏng nhưng tầm quan trọng cao ngất ngưởng, có một vị trí đặc biệt trong thư viện Do Thái. Đây là sách văn chương cực kỳ quan trọng của Do Thái Giáo. Tên trong tiếng Do Thái của nó, Tehillim (תהילים), có nghĩa là "những lời ca ngợi", và sách chứa đựng nhiều lời ca ngợi và cầu khẩn với Đức Chúa Trời . Trong tiếng Anh, sách này được gọi là “Psalms”, từ tiếng Hy Lạp là “ψαλμοί”, có nghĩa là "nhạc cụ".


2. Sách Thi Thiên được biên soạn bởi Vua David


Phần lớn sách do Vua Đa-vít sáng tác , vua Đa-vít được coi là một “ca sĩ ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên ”. Thật vậy, gần một nửa số chương của nó được viết tựa là “Mizmor Ledavid” (“Bài ca cho David”) hay những mô tả về vua Đa-vít ở một dòng mở. Một số các sách khác không có ghi chú, nhưng có tên của một số những người khác như Asaph , Con trai của Korach ( con trai của Cô-rê, người bị đất há miệng nuốt trong Kinh Thánh ) , Solomon , và Moses . Talmud cho biết rằng chính vua Đa-vít đã biên soạn lại toàn bộ sách Thi Thiên qua 10 Trưởng lão của Do Thái thời kỳ đó và chỉ một số người trong số họ có tên trong Sách Thi thiên.


3. Sách Thi Thiên được người Do Thái chia thành 5 cuốn sách phụ


Sách Thi thiên được chia thành năm phần nhỏ hơn (“sách”). Các nhà hiền triết của của người Do Thái so sánh nó với Torah , cũng chứa năm cuốn sách (do đó có tên là Five Books of Moses). Người Do Thái cho rằng Kinh Thánh Torah được truyền bởi Moses, “người vĩ đại nhất trong các nhà tiên tri”, và người Do Thái nhận được Thi thiên qua Đa-vít "người vĩ đại nhất trong các vị vua.”


4. Thi Thiên là phần của sự thờ phượng trong Đền Thánh


Khi Đền Thánh đứng ở Giê-ru-sa-lem , người Lê-vi sẽ hát và chơi nhạc. Họ sẽ hát các bài trong sách Thi thiên. Có các chương đặc biệt cho mỗi ngày trong tuần, cũng như Thi thiên dành riêng cho khi kỳ lễ đầu mùa ( bikkurim ) được mang đến, cùng các dịp đặc biệt khác. Có các bản thi thiên Hallel (Thi Thiên 113-118), được hát khi lễ Vượt Qua được mang đến.


5. Chính sách Thi Thiên đã mang cho chúng ta Lời “Hallelujah”


Các Thi thiên chính là Hallel (có nghĩa là “ca ngợi”) thường chứa từ הללוי-ה, có nghĩa là “ngợi khen Đức Chúa Trời” ​​và từ này sau đó đã được chuyển thành “hallelujah” trong tiếng Anh. Từ này xuất hiện tổng cộng 24 lần trong Thi thiên, tất cả đều ở phần ba cuối cùng của cuốn sách và không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ cuốn sách nào khác của Kinh thánh.

Điều đáng chú ý là vì từ này chứa tên của Đức Chúa Trời nên người Do Thái không sử dụng nó trong các cuộc trò chuyện thông thường.6. Sách Thi Thiên có 150 chương.


Thi thiên có 150 Thi thiên riêng lẻ, tuy nhiên, điều thú vị là Kinh Talmud cho biết Thi Thiên vốn chỉ có 147 Thi thiên, tương ứng với những năm sống của Gia-cốp , tổ tiên chung của tất cả người Do Thái. Có sự khác biệt này là do có một số Thi thiên nhất định (chẳng hạn như Thi thiên 1 và Thi thiên 2) ban đầu được coi là một chương duy nhất.


7. Thiên là cuốn sách đầu tiên trong "Writings".


Kinh thánh tiếng Do Thái bao gồm 24 cuốn sách, được chia thành ba phần: Torah (Năm cuốn sách của Moses), Tiên tri ( Neviim ) và Sách viết ( Ketuvim ). Trong các phiên bản tiêu chuẩn, Tehillim ( Thi thiên ) là sách thứ 14 trong nhóm và là phiên bản đầu tiên trong phần sách viết.


8. Thi thiên ngắn nhất là 117


Chương ngắn nhất của Thi thiên 117 , đọc như sau: “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài! Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!”


9. Bài Thi thiên dài nhất là 119


Độ dài trung bình của một chương Thi thiên là 17 câu. Cho đến nay, Thi Thiên 119 là bài dài nhất, với 176 câu. Theo Bảng chữ cái tiếng Do Thái, nó có 8 câu bắt đầu bằng mỗi câu trong số 22 chữ cái (22x8 = 176). Thi thiên khổng lồ này nói về sự ngọt ngào của Kinh Thánh, và cách Kinh Thánh nâng một người lên cho dù họ có gặp khó khăn gì đi chăng nữa.


10. Một số Thi thiên khác theo thứ tự bảng chữ cái


Ba lần mỗi ngày, người Do Thái nói Thi thiên 145 (được gọi là Ashrei , vì nó thường được đặt trước một dòng trong Thi thiên 84: 5, bắt đầu bằng từ này). Cùng với Thi thiên 25, nó có một câu cho mỗi chữ cái. Theo các nhà hiền triết, việc nói rằng nó thường xuyên đảm bảo vị trí của một người trong Địa đàng vì nó (a) ca ngợi Đức Chúa Trời với mọi chữ cái trong bảng chữ cái, và (b) có yêu cầu cực kỳ quan trọng:


11. Bạn nói một chương khác mỗi năm


Theo truyền thống Chassidic của người Do Thái, khi cầu nguyện cho một người, thì người Do Thái sẽ dùng một đoạn Thi thiên tương ứng với năm hiện tại của cuộc đời họ. Vì vậy, chương dành cho trẻ sơ sinh, vẫn còn trong năm đầu đời, là Thi thiên 1, và chương dành cho trẻ 12 tuổi, hiện đang ở tuổi thứ 13, là Thi thiên 13, v.v.


12. Thi Thiên là dành cho tất cả mọi người


Midrash của người Do Thái cho biết rằng khi Vua Đa-vít biên soạn Thi thiên, ông ấy đã nghĩ đến bản thân, mọi người Do Thái và mọi hoàn cảnh. Bất kể bạn là ai hay hoàn cảnh nào, những lời của Thi thiên nói lên những lời của trái tim bạn và được nghe ở trên cao.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


コメント


bottom of page