top of page
Tìm kiếm

Seder - Bữa ăn đặc biệt vào dịp lễ vượt qua

Seder là tên gọi bữa ăn đặc biệt vào dịp Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Bữa ăn này gồm có:


1) XƯƠNG ỐNG của Cừu: thay cho con cừu hiến tế

2)MUỐI: để nhắc nhở đến nước mắt khổ đau của người Do Thái


3)QUẢ TRỨNG: biểu tượng của sự hiến tế

4) CỎ ĐẮNG: tượng trưng cho sự đắng cay cuộc đời nô lệ của Người Do Thái khi ở Ai Cập


5)CỎ NANH: tiêu biểu cho mùa Xuân

6)BỘT NHÀO TRÁI CÂY VÀ QUẢ HẠCH: để gợi nhớ chất hồ vữa và gạch mà dân Do Thái dùng để xây cất công trình ở Ai Cập


Biên tập bởi mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mụcvụdothái

bottom of page