top of page
Tìm kiếm

TỔNG QUAN NGẮN VỀ SHOFAR – NHẠC CỤ TÂM LINH CỔ XƯA NHẤT CỦA NGƯỜI DO THÁI.Có thể nói Shofar của người Do Thái là nhạc cụ tinh thần quan trọng, cổ xưa và sử sụng liên tục nhất của người Do Thái. Kinh Thánh dùng từ thổi kèn đó chính là thổi Shofar, đây là một trong những điều luật mà Kinh Thánh có ghi lại. Theo đó trong kỳ lễ chuộc tội thì cần phải thổi kèn “ rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ.” ( Lê vi ký 25:9 ).


Trong năm mới Rosh Hashanah, Kinh Thánh quy định một ngày gọi là Ngày thổi kèn hay là Lễ Thổi Kèn “Ngày mồng một tháng bảy, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào; về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy” ( Dân số ký 29:1 ). Từ thời Kinh thánh đây là một trong những lễ trọng của người Do Thái, điều răn trọng tâm của Rosh Hashanah (Tết của người Do Thái) là nghe và thổi shofar. Đây là một phần của nghi lễ cầu nguyện trong nhà hội Do Thái.


Kinh Thánh có ghi lại nhiều những sự kiện mà người Do Thái thổi kèn nhưng nổi bật nhất trong đó là sự kiện sụp đổ của thành Giê-ri-cô. Người do thái đi quanh thành sáu ngày trong im lặng, đến ngày thứ bảy họ đi bảy vòng đến vòng thứ bảy thì “Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình.” Giô suê 6:5


Người Do Thái cũng tin rằng sự trở lại của Đấng Cứu Thế để bắt đầu một kỷ nguyên mới bằng những tiếng của kèn Shofar được chép trong “Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp; Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn, và đi với gió lốc phương nam.” Xa-cha-ri 9:19.Bởi những điều quan trọng như vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về Shofar, một nhạc cụ tâm linh của người Do Thái.


SHOFAR LÀ GÌ?


Shofar là một cây kèn được làm từ sừng của động vật có sừng, Ngoại trừ sừng của bò (được gọi là keren ), hoặc gạc (không phải là sừng thật), thì sừng của tất cả các động vật kosher ( động vật được Chúa cho phép ăn, hay là không bị coi là ô uế ) được coi là hợp chuẩn để làm. Người ta sẽ làm rỗng bên trong bằng cách loại bỏ các xương mềm, tủy sau đó sẽ làm thông phía đầu để có thể phát ra âm thanh.


Mặc dù sừng của nhiều loại động vật Kosher ( trừ bò và gạc ) đều có thể chấp nhận được, nhưng sừng của cừu đực là lý tưởng nhất. Người Do Thái tin rằng hình dạng cuộn tròn của sừng cừu đực giống như tấm lòng quặn thắt, ăn năn thống hối cúi xuống để xin sự tha thứ về những tội lỗi của mình. Ngoài ra khi dùng sừng cừu đực để thổi cũng làm cho người khác nhớ đến sự kiện Y-sác bị trói để dâng lên cho Chúa ( Sáng thế ký 22: 9 ), khi mà Áp-ra-ham sẵn sàng hy sinh con trai của mình. Khi đó Chúa bảo ông dừng lại và sắm sẵn cho ông một con cừu đực với sừng cuộn tròn của nó quấn vào bụi cây ( Sáng thế ký 22:13 ).

Từ sừng của con cừu đực, người ta làm nóng sừng lên cho đến khi mền ra và uống nắn nó để có hình dạng khác với hình dạng ban đầu, mục đích để có thể dễ dàng cầm tay và thổi. Ngoài ra Shofar thường được chà nhám, đánh bóng và trang trí ở trên đó.


2. CÓ 2 LỜI CHÚC PHƯỚC ĐƯỢC NÓI TRƯỚC KHI THỔI SHOFAR


Thổi shofar vào Rosh Hashanah là một điều răn thiêng liêng, trước khi thổi shofar thì người Do Thái sẽ cầu nguyện với hai lời chúc phước sau :


“Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Chúa của chúng tôi, là Vua của cả vũ trụ. Chúa là Đấng đã thánh hóa chúng tôi bởi các điều răn Ngài. Đấng đã chỉ dạy cho chúng tôi nghe tiếng kèn shofar.”


“Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Chúa của chúng tôi, là Vua của cả vũ trụ. Đấng đã ban cho chúng tôi sự sống, nâng đỡ chúng tôi và cho phép chúng ta đến với thời điểm này.”


3. SHOFAR ĐƯỢC THỔI Ở ĐÂU?


Kinh Thánh trong Xa-cha-ri 3:1 có chép “Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người.” hay trong Thi thiên 109 : 6 “Cho kẻ cừu địch ( Sa tan ) đứng bên hữu nó.”. Người Do Thái tin rằng rằng Satan thường đứng ở phía bên phải để buộc tội một người trước Chúa. Vì vậy những người thổi Shofar sẽ thổi Shofar ở bên phải miệng của anh ta, để những tiếng của Shofar “ làm bối rối “ Sa-tan.4. CÁCH THỔI SHOFAR


Tiếng Shofar kéo dài không gián đoạn được gọi là tekiah (thêm vào để làm theo). Toke'ah có nghĩa là "thổi ". Người thổi shofar trong nhà hội được gọi là baal toke'ah ( bậc thầy thổi) .Những người thổi shofar sẽ thổi kèn shofar với ba loại âm thanh như sau:


Tekiah: một tiếng dài duy nhất

Shevarim : ba tiếng trung bình

Teruah : chín tiếng ngắn.


Ba âm thanh này được kết hợp thành ba mẫu. Mỗi dãy chứa một shevarim ( Ba tiếng trung bình ) , một teruah ( chín tiếng ngắn ) hoặc cả hai, giữa là hai tekiah ( 9 tiếng ngắn ). Các mẫu như sau:


———————— - - - - - - - - - - - - ———————— (được gọi là tashrat )

———— - - - ———— (được gọi là tashat )

———— - - - - - - - - - ———— (được gọi là tarat ).


Mỗi chuỗi được thổi ba lần, tạo ra tổng cộng 30 âm thanh (10 x 3 = 30).


5. THỜI ĐIỂM ĐỂ NGHE VÀ THỔI SHOFAR.


Thời điểm lý tưởng nhất để nghe tiếng shofar là vào buổi sáng (muộn ) nhưng tiếng Shofar có thể được nghe bất cứ lúc nào từ bình minh đến hoàng hôn vào ngày tết Rosh Hashanah. Người Do Thái sẽ không thổi Shofar vào ngày Sabbat bởi ngày đó là ngày yên nghĩ nên kể cả Shofar người ta cũng sẽ không thổi. Ngoài ra trong tháng Elut ( tháng 12 ) là tháng mà người ta suy gẫm ăn năn tội thì người ta thổi Shofar hằng ngày trừ ra ngày Shabat.


Thi thiên 105:3 có chép “Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!” và thi thiên 98:6 chung ghi lại “Hãy lấy còi và tiếng kèn, Mà reo mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va!” Nguyện sự tôn vinh Chúa cách đúng đắn sẽ dẫn dắt chúng ta bước vào trong nhà Chúa.


Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#shofar


bottom of page