top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI - HIỂU KINH THÁNH THEO CÁCH CỦA NGƯỜI DO THÁI VÀO THỜI CHÚA JESUS.Bất cứ ai nghiên cứu nhiều về Kinh thánh sẽ nhận thấy rằng Kinh thánh thường nói bằng những cụm từ thơ, nghe có vẻ kỳ lạ. Một số bản dịch Kinh thánh giải thích những điều này cho người đọc, nhưng một số bản dịch khác lại để lại chúng với nghĩa đen và khó hiểu.


Tại sao Kinh thánh có một “giọng” kỳ lạ như vậy? Kinh thánh phần nhiều được viết tại Do Thái, vào thời điểm viết ra Kinh Thánh đến với chúng ta từ những ngôn ngữ và nền văn hóa khác với chúng ta. Nếu muốn nghe Kinh Thánh thực sự nói gì, chúng ta cần hiểu rõ các thành ngữ và kiểu suy nghĩ của Kinh thánh.


Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đọc Cựu Ước, cuốn sách phản ánh một nền văn hóa cổ đại rất khác với suy nghĩ hiện đại.. Chúng ta có thể tránh hiểu lầm khi nhận ra rằng ngay cả những từ đã được dịch theo nghĩa đen có thể ban đầu đã mang một hàm ý khác.


Bên cạnh việc làm cho Kinh thánh trở nên rõ ràng hơn, nghe những lời của Kinh thánh như ý nghĩa ban đầu của chúng là một trải nghiệm vô cùng phong phú, cho chúng ta những hiểu biết mới tuyệt vời về lời của Đức Chúa Trời.


Ý NGHĨA PHONG PHÚ CỦA CÁC TỪ NGỮ TRONG TIẾNG DO THÁI.


Cựu Ước được viết bằng tiếng Do Thái, và mặc dù Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng Tân Ước gần như hoàn toàn được viết bởi những người Do Thái lớn lên trong một nền văn hóa nói tiếng Do Thái, có tư duy Semitic ( Nền văn hóa Sem ). Do đó, các ý tưởng của nó xuất phát từ thế giới quan Hebraic ( văn hóa Do Thái ). Do đó, hiểu được văn phong của ngôn ngữ Hebrew là rất quan trọng để hiểu Kinh thánh và cho chúng ta manh mối về kiểu suy nghĩ của người viết Kinh thánh.


Tiếng Do Thái có vốn từ vựng nhỏ, và mỗi từ thường có chiều sâu ý nghĩa hơn từ tương ứng của chúng ta, để mô tả nhiều thứ liên quan. Ví dụ, từ tiếng Do Thái có nghĩa là “nhà” “beit; בּית” , có thể có nghĩa là nhà, đền thờ, gia đình hoặc dòng họ. Ngoài ra, ngôn ngữ Do Thái thiếu tính trừu tượng và sử dụng hình ảnh vật lý để diễn đạt các ý tưởng trừu tượng, như “cứng cổ” … vốn quen thuộc với chúng ta.


Tiếng Do Thái cũng thường sử dụng từ giống hệt nhau để mô tả một hoạt động tinh thần như là kết quả vật chất của hoạt động đó. Ví dụ, lắng nghe có thể có nghĩa là chỉ lắng nghe, nhưng nó thường có nghĩa là tuân theo những lời bạn nghe được, đó là kết quả của việc lắng nghe. Vì vậy học Kinh thánh sẽ hữu ích hơn khi hiểu được những ý nghĩa rộng lớn này nhờ đó chúng ta có thể hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa thực sự của Kinh Thánh.

Dưới đây là một vài ví dụ về ý nghĩa thành ngữ mà các từ có thể có trong tiếng Do Thái, ngoài nghĩa đen của chúng.

TÊN - Quyền lực, danh tiếng, bản chất, danh tính


“Nhân danh Chúa Giê-xu” có nghĩa là, “bởi uy quyền của Chúa Giê-xu,” hoặc “vì lợi ích của Chúa Giê-xu.” Thông thường nó nói về đền thờ như là nơi “Danh Đức Chúa Trời ngự”, điều này thực sự có nghĩa là có uy quyền và sự hiện diện của Ngài. Xin xem các ví dụ dưới đây:


“Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.” (Ma-thi-ơ 10:41). (Có nghĩa là, vì họ biết DANH TÍNH của người đó là nhà tiên tri hay người công chính)


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” (Giăng 1:12) (Có nghĩa là những ai tin vào DANH TÍNH của Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời)

CON TRAI – Dòng dõi, bao gồm cháu trai và con cháu sau này, môn đồ


Dân Y-sơ-ra-ên, cả nam và nữ được gọi là “con trai của Y-sơ-ra-ên”, và Đấng Mê-si được cho là “con trai của Đa-vít”. Người ta cho rằng con cháu cũng sẽ có chung đặc điểm của tổ tiên họ, vì vậy “con trai của Đa-vít” sẽ được kỳ vọng sẽ trở thành vua và quyền lực. Chúa Jesus nói về những người làm “cho người hòa thuận” thì sẽ được gọi là “con trai của Đức Chúa Trời”, vì họ giống Đức Chúa Trời về đặc điểm ( Ma-thi-ơ 5: 9 ).


NHÀ - Gia đình, con cháu, môn đồ, học trò, tài sản, đền thờ.


Đức Chúa Trời dùng nhiều nghĩa của từ này khi Vua Đa-vít hỏi liệu ông có thể xây một “ngôi nhà; hay Đền thờ” cho Đức Chúa Trời hay không và Đức Chúa Trời trả lời rằng Chúa sẽ xây một “ngôi nhà” cho Đa-vít. “Ngôi nhà” ở đây có nghĩa là một dòng dõi các vị vua sẽ không bao giờ kết thúc ( xin xem 1 Sử ký 17: 4, 10). Chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời: đền thờ của Ngài, nhưng cũng là gia đình của Ngài.

LUẬT PHÁP (Torah) - Chỉ dẫn, hướng dẫn, giảng dạy - xuất phát từ từ có nghĩa là “chỉ, nhắm, hoặc hướng dẫn”


Từ “luật pháp” trong tiếng Do Thái thường được gọi là Torah, đây cũng là tên gọi của “Ngũ Kinh Môi-se”. Trong các bản dịch tiếng Do Thái, nó thường được hiểu là "hướng dẫn" hoặc "giảng dạy.". Từ này chỉ đến một sự hiểu biết rất tích cực về “luật pháp”. Luật pháp là Lời của Đức Chúa Trời chứa đựng sự hướng dẫn của Ngài để sống. Đây là một trong những từ bị hiểu lầm nhiều nhất trong truyền thống, nơi mà "Luật" lấy ý tưởng tiêu cực như là một cơ quan pháp lý áp chế về các quy tắc.THĂM VIẾNG - Chú ý đến, đến để giải cứu, đưa ra phán xét (thực sự là một phạm vi về ý nghĩa là rất rộng!)


Sau đó, Giô-sép nói với các anh em của mình: “Kế, Giô-sép nói cùng các anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ĐẾN VIẾNG các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” ( Sáng thế ký 50:24 ). Từ “đến viếng” của Đức Chúa Trời ở đây là đến để giúp đỡ, đến để giải cứu.


“Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa THĂM VIẾNG nó?” ( Thi thiên 8 :4 ) Từ thăm viếng ở đây có ý nghĩa là “để ý đến”


Bây giờ, hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Nầy thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi; nhưng ngày nào ta hành phạt ( đến thăm ) thì sẽ phạt tội chúng nó. ( Xuất 32:34 ). Có nghĩa là, Chúa sẽ chú ý đến tội lỗi của họ và trừng phạt họ.


Thật thú vị, Chúa Jesus cũng đã dùng lời này khi thanh tẩy đền thờ, Chúa phán: “Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được THĂM VIẾNG." (Lu-ca 19: 43-44)


“Thời điểm họ được viếng thăm” có thể có nghĩa là thời gian mà Đức Chúa Trời đã đến để giải cứu họ trong con người của Đấng Christ, nhưng đối với những người phớt lờ Ngài, đó sẽ là nguồn gốc hình phạt của họ, khi Đức Chúa Trời “thăm viếng” tội lỗi của họ.

NGHE, LẮNG NGHE - Chú ý, vâng lời, làm những gì được yêu cầu


Shema là từ đầu tiên trong “TUYÊN NGÔN ĐỨC TIN” ( Phục truyền 6:4 ) của người Do Thái và nó có nghĩa là “Hãy nghe”. Nhưng thực sự, nó có nghĩa là “chú ý” hoặc “tuân theo”. Trên thực tế, hầu hết mọi nơi chúng ta thấy từ “vâng lời” trong Kinh thánh, nó được dịch từ từ shema , “hãy nghe”. Khi Chúa Jesus nói, “Ai có tai mà nghe, hãy nghe”, Chúa đang kêu gọi chúng ta thực hiện lời nói của mình, chứ không chỉ lắng nghe.

HÃY NHỚ, NHỚ ĐẾN, NHỚ LẠI - Hãy giúp đỡ, giúp đỡ


Sau trận lụt, Đức Chúa Trời “nhớ đến” Nô-ê và làm cạn nước, nghĩa là Ngài đã giải cứu Nô-ê, và An-ne nói rằng Đức Chúa Trời “nhớ đến” cô khi cô thụ thai nghĩa là Ngài đã giúp đỡ cô. Trong các chương của sách Thi-thiên, các tác giả thường nài xin Đức Chúa Trời “nhớ đến dân Ngài” với ý nghĩa là xin Chúa đến để giải cứu họ.


( Sáng 19:29 ; Xuất 2:24 ; I Sa-mu-ên 1;19 ; Sáng 8:1 …)

QUÊN - Bỏ qua, không hành động


Quan tửu chánh đã “quên” Giô-sép ( Sáng thế ký 40 : 23 ) điều này thực ra có nghĩa là anh ta đã phớt lờ yêu cầu của Giô-sép. Đức Chúa Trời “quên” tội lỗi của chúng ta - có nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ chống lại chúng ta, thực sự Ngài không nhớ về chúng.

BIẾT- Có mối quan hệ với một người khác, thậm chí là thân mật, để chăm sóc cho người khác.


“A-đam BIẾT Ê-va vợ ông; bà thọ thai và sinh Ca-in. Bà nói, “Nhờ CHÚA giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.”” Sáng 4:1 BD2011. (Sáng 4: 1).


“Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay NHẬN BIẾT ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta.” (Giê-rê-mi 24: 7)


Có ý thức về cách nói này sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai muốn khám phá ý nghĩa của chúng trong các đoạn văn. Một điều chúng ta nên lưu ý về các động từ tiếng Do Thái là chúng có xu hướng nhấn mạnh hành động và tác dụng, thay vì chỉ hoạt động tinh thần.


Hệ quy chiếu phương Tây nhấn mạnh rằng đời sống trí tuệ của chúng ta là quan trọng nhất, trong khi tiếng Do Thái cho rằng hành động sẽ là kết quả của nó. Theo nghĩa tiếng Do Thái, nếu bạn “nhớ” ai đó, bạn sẽ thay mặt họ. Nếu bạn “nghe thấy” ai đó, bạn sẽ tuân theo lời họ. Nếu bạn “biết” ai đó, bạn sẽ có mối quan hệ thân thiết với họ.


Khi bạn đọc một từ có vẻ như nó đang nói về hoạt động trí óc, hãy dừng lại và suy nghĩ về hành động mà bạn mong đợi sẽ dẫn đến. Nếu bạn đang đọc câu thánh thư để áp dụng vào cuộc sống của chính mình, hãy đảm bảo rằng câu Kinh thánh đó vượt xa sự suy nghĩ thành hành động cụ thể: rằng bạn là người thực hiện lời nói, chứ không phải chỉ nghe.


Mục Vụ Do Thái.
Commentaires


bottom of page