top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI – “SHANA -CHADASHA” – NĂM MỚI
 

"Shana Chadasha" là cụm từ tiếng Do Thái cho "Năm mới".

Từ "mới" được đề cập khoảng 150 lần trong Kinh thánh và từ gốc "chadash" cũng đề cập đến việc làm mới, để sửa chữa, để đổi mới.

 

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

 

Mong năm 2024 sẽ là một năm bội thu và may mắn, dẫn đến sự đổi mới thực sự trong trái tim và cuộc sống của chúng ta!

 

Mục vụ Do Thái

 

Comments


bottom of page