top of page
Tìm kiếm

TRUYỀN THỐNG DO THÁI - NGƯỜI DO THÁI CÓ TIN VÀO THIÊN ĐÀNG HAY KHÔNG?Đúng vậy, người Do Thái tin vào một thế giới bên kia ở một thế giới bên ngoài thế giới mà bạn đang sống, nơi đó được gọi là “thiên đường”. Người Do Thái tin rằng có một thế giới tốt hơn, có ý nghĩa hơn so với thế giới hay cuộc sống mà chúng ta trải qua trong cuộc đời trên đất này.


Người Do Thái gọi thế giới tương lai là Olam Ha-ba (Thế giới sẽ đến) và Gan Eden (Vườn Địa đàng). Niềm tin vào một thế giới bên kia là cốt lõi của Do Thái giáo. Nó là một viên đá nền tảng mà không có nó thì toàn bộ cấu trúc của Do Thái Giáo sẽ sụp đổ.


Do Thái Giáo tin rằng con người được tạo dựng từ Đức Chúa Trời, trong con người có một phần rất thần thánh, phần đó chính hơi thở của Chúa ở trong khi Chúa tạo nên loài người. Trong tiếng Do Thái, nó được gọi là neshamah . Neshamah nghĩa đen là “hơi thở”. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Sáng thế ký 2:7 Cũng như Đức Chúa Trời là mãi mãi thì neshamah cũng tồn tại mãi mãi. Neshamah (hơi thở) trong chúng ta trước khi ở trên đất thì cũng đã ở trên trời. Đối với neshamah , sự sống trong cơ thể này chỉ là một hành lang trên đường đến một nơi cao hơn. Đó là lý do mà người Do Thái quan tâm đến việc thờ phượng Chúa, tuân giữ điều răn dạy, ăn uống theo cách của Kinh Thánh, quan tâm đến việc chôn cất…. tất cả những điều đó vì họ tin rằng phần linh hồn của họ sẽ về một nơi cao hơn, nơi mà từ đó có sự sống của loài người.


Kinh Thánh Do Thái cũng đề cập đến một nơi mà Hê-nóc đã đến khi ông đồng đi với Chúa trong Sáng thế ký 5:22, họ cho rằng phải có một nơi đến khi ông đồng đi với Chúa. Kinh Thánh Do Thái còn nói đến câu chuyện Chúa nói cùng Ấp-ra-ham trong sáng thế ký 15:15 “Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.”


Thật vậy, khi Áp-ra-ham chết, kinh thánh nói “người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được qui về nơi tổ tông.” Sáng thế ký 25:8, khi Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng, chết ở độ tuổi chín, già và mãn nguyện; và Áp-ra-ham đã quay lại với họ hàng của mình .Ma-la-chi tiên tri rằng Ê-li sẽ trở lại trong tương lai với tư cách là người báo trước thời kỳ của Chúa. Trở về từ đâu khi tiên tri Ê-li đã lên thiên đường trong một cỗ xe rực lửa. Có gì ở đó?


Rõ ràng, có một cuộc sống hoàn toàn khác bên ngoài cuộc sống này, ngoài ra trong nhiều tác phẩm khác của Do Thái Giáo cũng đã nói lên về một thế giới khác như chúng ta đã thường nói đó chinh là Thiên Đàng, nơi cuối cùng của mỗi một con người phải sống.


Người Do Thái thường không gọi là “thiên đường”, thay vào đó, người Do Thái gọi nơi đó là Gan Eden (vườn Địa đàng). Người Do Thái cũng nói về Olam Ha-ba (Thế giới sẽ đến) đây là giai đoạn cuối cùng của thế giới chúng ta đang sống.


Người Do Thái cho rằng cuộc đời của chúng ta có các tiến trình như sau:


1. Thế giới hiện tại của chúng ta đang sống.

2. Gan Eden – đang tồn tại nhưng không phải trong chiều kích vật chất của chúng ta.

3. Kỷ nguyên Moshiach — ở đây, nhưng không phải bây giờ.

4. Sự sống lại của người chết - ở giai đoạn cuối cùng của kỷ nguyên trị vì của Chúa.

5. Olam Ha-Ba —Sự sống lại đời đời ở thế giới tương lai.


Mishnah (bộ sưu tập luật Do Thái nguyên bản và có thẩm quyền nhất, được biên soạn lại vào thời La Mã) tuyên bố rõ ràng rằng "Mọi người Do Thái đều có phần trong Thế giới sắp đến."


Nhưng Đức Chúa Trời cũng yêu sự đa dạng vì vậy Chúa cũng có muốn những người khác vào trong thế giới đó. Người Do Thái tin rằng nếu một người không phải người Do Thái mà làm theo những điều luật Chúa dành cho toàn thể loài người ( 7 điều luật của Nô-ê) thì họ cũng có phần trong Olam Ha-Ba.


Người ta tin Olam Ha-Ba là một thế giới thần thánh. Chắc hẳn đã có một điều gì đó thiêng liêng trong cuộc sống của một người cho phép họ bước vào một thế giới thần thánh, vĩnh hằng.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page