top of page
Tìm kiếm

AI LÀ NGƯỜI DO THÁI? DO THÁI GIÁO LÀ GÌ? NGƯỜI DO THÁI TIN ĐIỀU GÌ VỀ CHÚA JESUS?...


Do Thái giáo là gì, và ai hay người Do Thái là gì? Do Thái giáo có đơn giản là một tôn giáo? Đó là bản sắc văn hóa hay chỉ của một tộc người? Người Do Thái là một tộc người hay họ là một quốc gia? Người Do Thái tin điều gì, và họ có tin những điều giống nhau không?

Các định nghĩa từ điển về “người Do Thái” bao gồm “thành viên của chi phái Judah”, “người Israel”, “thành viên của một quốc gia tồn tại trên đất Israel từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên”, “một người thuộc về sự tiếp nối thông qua dòng dõi hoặc cải đạo của những người Do Thái cổ đại, ”và“ một người có tôn giáo là Do Thái giáo. ”

Theo Do Thái giáo thì một người được gọi là Do Thái khi có mẹ là người Do Thái hoặc một người đã chính thức cải sang đạo Do Thái. Câu chuyện trong Lê-vi Ký 24:10 thường được trích dẫn cho điều này, mặc dù Kinh Torah không đưa ra tuyên bố cụ thể nào ủng hộ truyền thống này. Một số giáo sĩ Do Thái cho rằng một người Do Thái không cần phải là một tín đồ của luật pháp và phong tục Do Thái để được coi là người Do Thái. Trên thực tế, một người Do Thái có thể hoàn toàn không tin vào Chúa và vẫn là người Do Thái dựa trên cách giải thích của các giáo sĩ Do Thái ở trên.


Các giáo sĩ Do Thái khác nói rõ rằng trừ khi một người tuân theo các giới luật của Kinh Torah và chấp nhận “Mười ba nguyên tắc của đức tin” của Maimonides thì người đó mới có thể là người Do Thái. Nếu không thì người này có thể là một người Do Thái “sinh học”, nhưng anh ta không có mối liên hệ thực sự nào với Do Thái giáo.

Trong Torah — năm quyển sách đầu tiên của Kinh thánh — Sáng thế ký 14:13 cho biết Áp-ram, chính là người Do Thái đầu tiên và được mô tả là “Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ”. Tên "Do Thái" bắt nguồn từ tên của Giu-đa, một trong mười hai con trai của Gia-cốp và là một trong mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên. Rõ ràng cái tên “Người Do Thái” ban đầu chỉ dùng để chỉ những người là thành viên của chi phái Giu-đa, sau khi vương quốc bị chia cắt ( 1 Các Vua 12 ), thuật ngữ này dùng để chỉ bất kỳ ai trong vương quốc Giu-đa, bao gồm các chi phái Giu-đa, Bên-gia-min và Lê-vi. Ngày nay, nhiều người tin rằng người Do Thái là bất kỳ ai là con cháu của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, bất kể người đó là dòng dõi của mười hai bộ tộc ban đầu.


Vì vậy, những gì người Do Thái tin, và những giới luật cơ bản của Do Thái giáo là gì? Có năm hình thức hoặc giáo phái chính của Do Thái giáo trên thế giới ngày nay. Đó chính là Chính thống giáo, Bảo thủ, Cải cách, Tái thiết và Nhân văn. Niềm tin và yêu cầu trong mỗi nhóm khác nhau đáng kể; tuy nhiên, các tín ngưỡng truyền thống của Do Thái giáo sẽ bao gồm những điều sau đây:

- Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên tất cả những gì đang tồn tại; Ngài là một, là Duy Nhất, không có thân thể. Chỉ một mình Ngài được tôn thờ như một Đấng thống trị tuyệt đối của vũ trụ. - Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh tiếng Do Thái đã được Đức Chúa Trời tiết lộ cho Môi-se. Chúng sẽ không được thay đổi hoặc bổ sung trong tương lai. - Đức Chúa Trời đã truyền thông cho dân tộc Do Thái thông qua các nhà tiên tri. - Đức Chúa Trời giám sát các hoạt động của con người; Ngài khen thưởng những cá nhân cho những việc làm tốt và trừng phạt những điều xấu xa. - Mặc dù các Cơ đốc nhân đặt phần lớn đức tin của họ vào Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ giống như người Do Thái, nhưng có những điểm khác biệt chính trong niềm tin: Người Do Thái thường coi hành động và cách cư xử là quan trọng hàng đầu; niềm tin đi ra từ hành động. Điều này mâu thuẫn với những Cơ đốc nhân bảo thủ mà niềm tin là quan trọng hàng đầu và các hành động là kết quả của niềm tin đó. - Niềm tin của người Do Thái không chấp nhận khái niệm của Cơ đốc giáo về nguyên tội (niềm tin rằng tất cả mọi người đã kế thừa tội lỗi của A-đam và Ê-va khi họ không tuân theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong Vườn Địa Đàng). - Do Thái giáo khẳng định sự tốt đẹp vốn có của thế giới và con người là những sáng tạo của Thượng đế. - Các tín đồ Do Thái tìm cách thánh hóa cuộc sống của họ và đến gần Chúa hơn bằng cách thực hiện mitzvoth (điều răn thần thánh). - Do Thái giáo nói rằng 613 điều răn được tìm thấy trong Lê-vi Ký và các sách khác quy định tất cả các khía cạnh của cuộc sống Do Thái. Mười Điều Răn, như được mô tả trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 1-17 và Phục truyền luật lệ ký 5: 6-21 , tạo thành một bản tóm tắt ngắn gọn về Luật pháp. - Theo Do Thái giáo, Đấng Mê-si “được xức dầu của Đức Chúa Trời” sẽ đến trong tương lai và tập hợp tất cả người Do Thái để một lần nữa trở vào đất Y-sơ-ra-ên. Sẽ có một sự sống lại nói chung của những người đã chết vào thời điểm đó. Đền thờ Jerusalem, bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên bởi người La Mã, sẽ được xây dựng lại.

Niềm tin về Chúa Jesus đối với người Do Thái có những sự khác nhau đáng kể. Một số người xem Ngài như một vị thầy đạo đức vĩ đại. Những người khác xem Ngài như một tiên tri giả hoặc như một thần tượng của Cơ đốc giáo. Một số giáo phái của Do Thái giáo thậm chí sẽ không nói tên của Ngài do bị cấm nói tên thần tượng.

Người Do Thái thường được coi là những người được Chúa chọn. Điều này không có nghĩa là họ được coi là vượt trội so với các nhóm khác. Những câu Kinh thánh chẳng hạn như Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 5 chỉ đơn giản nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn dân Y-sơ-ra-ên để tiếp nhận và nghiên cứu Kinh Torah, chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát và cử hành các lễ hội. Người Do Thái không được chọn để trở nên tốt hơn những người khác; họ chỉ đơn giản được chọn để trở thành ánh sáng cho dân ngoại và là phước lành cho tất cả các quốc gia.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

Comments


bottom of page