Tìm kiếm

Bảy điều đặc biệt của ngôn ngữ Hebrew (ngôn ngữ Thánh) của người Do Thái

7 ĐẶC BIỆT CỦA NGÔN NGỮ HÊ-BƠ-RƠ ( NGÔN NGỮ THÁNH ) CỦA NGƯỜI DO THÁI.

1. Tiếng Do Thái là Ngôn Ngữ Thánh.

Tiếng Do Thái theo truyền thống được gọi là Lashon Hakodesh ( ngôn ngữ thánh). Người Do Thái cho rằng ngôn ngữ Do Thái là ngôn ngữ thánh vì là ngôn ngữ mà Chúa dùng để truyền đạt ý muốn Chúa cho các nhà tiên tri. Ngoài ra còn có một số ý thêm vào nói rằng đó là vì ngôn ngữ này không có các từ ngữ để mô tả các hành vi dâm ô và các bộ phận cơ thể riêng tư.

2. Tiếng Do Thái là Ngôn Ngữ Của Kinh Thánh.

Phần lớn các sách trong Kinh thánh đầu tiên ( cựu ước ) được viết bằng tiếng Do Thái ( Tanach ). Một số cuốn sách ở của Kinh Thánh như sách Daniel và Ê-xơ-ra, có phần nhiều viết bằng tiếng tiếng Aramaic, đây là ngôn ngữ chung của người Do Thái trong thời kỳ lưu đày ở Babylon.

3. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, không có từ “Có” trong tiếng Do Thái.

Tiếng Do Thái đã phát triển theo thời gian. Trong tiếng Do Thái hiện đại thì , lo là “không” và “ken” là “có”. Trong tiếng Do Thái Mishnaic (xuất hiện cách đây khoảng 2.000 năm), từ "có" là hen . Và quay trở lại tiếng Do Thái trong Kinh thánh, có vẻ như không có bất kỳ từ nào cho “có”. Trong bối cảnh Kinh thánh, “ken” có nghĩa là “vậy” và “đúng”. “Hen” không phải là từ “có” như từ đang được sử dụng ngày nay.

4. Shalom không chỉ có nghĩa là hòa bình trong tiếng Do Thái.

Có lẽ từ nổi tiếng nhất trong tiếng Do Thái ngày nay là shalom , có nghĩa là hòa bình. Tuy nhiên, từ này có nghĩa nhiều hơn thế, nó có thể được hiểu là “xin chào” và “tạm biệt”, Shalom còn có nghĩa là "hoàn hảo" hoặc "hoàn chỉnh", vì chừng nào không có hòa bình thì không ai hoàn thiện và không ai có thể hài lòng. Ngoài ra từ Shalom còn có các nghĩa khác nữa.

5. Tiếng Do Thái là ngôn ngữ cầu nguyện.

Cầu nguyện là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của người Do Thái. Người Do Thái cầu nguyện ba lần vào ngày thường, bốn lần vào ngày lễ Shabbat và các ngày lễ khác. Họ cầu nguyện năm lần vào ngày lễ Yom Kippur ( lễ chuộc tội ) . Người Do Thái họ cầu nguyện những lời cầu nguyện này bằng tiếng Do Thái. Đó là lý do tại sao trẻ em Do Thái thường được dạy đọc tiếng Do Thái ngay cả trước khi chúng có thể hiểu ngôn ngữ.

6. Sự hồi sinh gần như vĩ đại của tiếng Do Thái.

Vào cuối thế kỷ 19, các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Zionist đã quyết định "hồi sinh" ngôn ngữ Do Thái (vốn không được sử dụng phổ biến trong lời nói hàng ngày trong hơn 1.000 năm) để trở thành ngôn ngữ Do Thái chính thức ở Vùng đất Israel. Họ đã thành công trong việc tạo ra tiếng Do Thái hiện đại, một kỳ tích vô song trong lịch sử văn minh. Tuy nhiên, ngôn ngữ này có sự khác biệt đáng kể so với tiếng Do Thái trong Kinh thánh về cú pháp và cách phát âm (là sự kết hợp đơn giản giữa Ashkenaz và Sepharad), và nhiều người cho rằng ngôn ngữ mới này không giống với ngôn ngữ thánh hay ngôn ngữ của Thánh Thần.

7. Tiếng Do Thái là ngôn ngữ của sự sáng tạo.

Sáng thế ký đoạn 1 chép về sự sáng tạo thế giới, Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời đã nói 10 lời và 10 lời đó đã tạo ra thế giới. Họ cho rằng những lời đó được nói bằng tiếng Do Thái. Theo cách này, các chữ cái và từ ngữ của tiếng Do Thái là những đường dẫn mà qua đó, thần của Chúa được truyền vào mọi khía cạnh của sự sáng tạo mà chúng ta thấy ngày nay. Ngay cả bây giờ, theo các nhà hiền triết thì Chúa vẫn liên tục tái tạo thế giới mới và mỗi tạo vật nhận được sức sống của nó thông qua tên tiếng Do Thái của nó.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

#mụcvụdothái