top of page
Tìm kiếm

BẰNG CHỨNG KHẢO CỔ NGOÀI KINH THÁNH CHỨNG MINH CÂU CHUYỆN THÁP BABEL LÀ CÓ THẬT. 

Trong Kinh thánh chúng tôi đọc về Tháp Babel, nơi Vua Nimrod đã xây dựng một cái tháp cao đến tận trời tại Vùng đất Shinar (Thế hệ 11:1-9).

 

Bằng chứng ngoại Kinh thánh đầu tiên của câu chuyện về Tháp Ba-bên được tìm thấy trong một bảng khắc bia mộ có từ 2600 TCN tại Ur, nơi Vua Enmerkar của Uruk đã trích dẫn một câu chuyện tương tự về tòa tháp được gọi là "Bal-Enki" (Cổng của Chúa).

 

Nhà sử học Hy Lạp Ctesias đã viết rằng Hoàng tử Belus của Akkad đã thành lập một thành phố mà ông gọi là Babylon vào năm 2300 trước Công nguyên xung quanh một Ziggurat cổ đại, và phần còn lại của câu chuyện được ghi chép như sau:

 

“tòa tháp đối diện với Ne-bi-cát-nết-sa có kèm theo dòng chữ trên. E-temen-an-ki là một tên nghi lễ của người Sumer có nghĩa là “nền móng của thiên đường và thế giới ngầm”, một dấu hiện cho thấy vị trí biểu tượng của cấu trúc trong vũ trụ học Babylon. Lịch sử ban đầu của nó không được ghi lại nhưng người ta biết nhiều hơn về tòa tháp trong thiên niên kỷ đầu tiên. Nó đã bị San-chê-ríp của A-si-ri phá hủy khi ông ta tàn phá Babylon vào năm 689 và được xây dựng lại một phần bởi những người kế vị Sennacherib, Esarhaddon và Ashurbanipal. Dự án Nabopolassar khởi động lại sau khi Babylon giành được độc lập từ Assyria và được con trai ông, Nebuchadnezzar II hoàn thành vào khoảng năm 590 BC

 

Mục vụ Do Thái

 

Comments


bottom of page