top of page
Tìm kiếm

BẾT-SÊ-MẾT – THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THẦY TẾ LỄ BỊ HÀNH HẠI VÌ NHÌN VÀO HÒM GIAO ƯỚC CỦA CHÚA.
Câu chuyện về Bết-sê-mết không bắt đầu ở thời hiện đại, mà là trong Kinh thánh. 1 Sa-mu-ên 11: 11-12 chép “Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe…. Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bết-Sê-mết, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. ….cho đến bờ cõi Bết-Sê-mết.”.


Bết-Sê-mết ngày nay được thành lập từ những ngày đầu của Nhà nước Israel hiện đại. Nó đã phát triển để trở thành một nơi tuyệt vời để nuôi dưỡng một gia đình lớn, với những công viên tuyệt đẹp, những trường học tuyệt vời, nhiều giáo đường Do Thái và tỷ lệ tội phạm thấp.


( Tel Beit Shemesh ở phía trước với vùng ngoại ô của thành phố hiện đại ở phía sau. )


Tel (tiếng Do Thái có nghĩa là gò đất khảo cổ) Bết-Sê-mết đúng nghĩa là đối diện với đường phố từ vùng ngoại ô của thành phố hiện đại.Tuy nhiên, câu chuyện về Beit Shemesh không bắt đầu ở thời hiện đại, mà là trong Kinh thánh.


Bết-Sê-mết có thể được dịch là “Ngôi nhà của Mặt trời”. Ban đầu là một thành phố của người Ca-na-an, thành phố này có tên từ sự tôn thờ mặt trời của cư dân. Bết-Sê-mết đã bị chinh phục vào thời của Giô-suê. Nằm ở biên giới giữa lãnh thổ bộ tộc Đan và Giu-đa (Giô-suê 15:10), đây là một trong 13 thành phố được trao cho người Kohanim người Lê-vi (tức là các thầy tế lễ phục vụ trong Đền thờ) làm cơ nghiệp (Giô-suê 21:15).


Câu chuyện nổi tiếng nhất liên quan đến Bết-Sê-mết liên quan đến Hòm Giao ước thần thánh, đã nằm yên trong Đền tạm của Si-lô trong 369 năm.


Chiếc Hòm đã bị người Phi-li-tin cướp lấy khi giao chiến với dân Israel và người Phi-li-tin đã mang đến Ách-đốt. Khi Hòm Giao Ước ở đó, cư dân của thành phố Ách-đốt đã phải bị trừng phạt và chịu đựng cơn bịnh trĩ lậu hành hạ vô cùng đau đớn và tượng thần Đa-gôn của họ đã phải ngã sấp xuống trước Hòm Giao Ước.


Nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể không hài lòng với việc thành phố của họ sở hữu Hòm Giao Ước, họ đã gửi nó đến Gát, một thành phố khác của Phi-li-tin. Tại Gát, “thì tay Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn; chúng đều bị bịnh trĩ lậu phát ra.” . Sợ hãi, người Phi-li-tin gởi đến Éc-ron, nơi điều tương tự xảy ra. ( Câu chuyện được chép trong I Sa-mu-ên 5 )


Tại thời điểm này, người Phi-li-tin hiểu rằng Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ thành phố Phi-li-tin nào có Hòm Giao Ước.


Để kiểm tra xem những phiền não trước đây có thực sự là quả báo của thần thánh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, người Phi-li-tin đã đặt Hòm Bia lên một toa xe do hai con bò kéo và đặt chúng trên con đường Nachal Sorek trong Kinh thánh. Nếu những con bò hướng về Bết-Sê-mết, một thành phố của người Do Thái, chúng sẽ coi đó là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời muốn chúng trả lại Hòm Giao Ước cho người Israel.


(Nachal Sorek. Mũi tên chỉ ra con đường chính xác mà những con bò đã đi để đến Bết-Sê-mết. )


Tất nhiên, đây là chính xác những gì đã xảy ra.


Khi Hòm Giao Ước đến Bết-Sê-mết, cư dân của nó “đương gặt lúa mì trong trũng (Sorek), ngước mắt lên thấy cái hòm, thì lấy làm vui mừng. (1 Sa-mu-ên 6:13).” Nhưng “Đức Giê-hô-va hành hại dân Bết-Sê-mết, vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va; Ngài hành hại bảy mươi người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng.” ( I Sa-mu-ên 6 :19 ). Đây là điều mà họ không nên làm ở cấp độ tâm linh của họ.


Theo niềm tin của người Do Thái, người nào càng cao về mặt tâm linh thì Đức Chúa Trời càng mong đợi ở anh ta nhiều hơn. Trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc hòm theo cách đó có thể hầu hết đã bị bỏ qua, người dân Bết-Sê-mết phải hiểu rõ hơn về trình độ của họ, và do đó đã bị đánh giá một cách khắc nghiệt. Thật vậy, người ta có thể thấy sự tương phản giữa những người Phi-li-tin muốn loại bỏ chính mình khỏi Hòm Giao Ước, thứ đã "gây ra" cho họ sự tàn phá đối với người dân Beit Shemesh, những người không đổ lỗi cho Hòm Giao Ước nhưng lại tự nói rằng “Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí thánh?”


Thay vì tự mình loại bỏ Hòm Giao Ước, họ tìm kiếm một nơi khác phù hợp hơn và cử các sứ giả đến thị trấn Ki-ri-át-Giê-a-rim của người Do Thái, nơi mà họ cho là xứng đáng hơn để đến lấy nó từ họ.Bết-Sê-mết ngày hôm nay tại Israel là thành phố phát triển nhanh nhất của Israel. Vào năm 1995 thị trấn buồn ngủ này chỉ có 17.000 cư dân, ngày nay dân số là 130.000. Dựa trên việc xây dựng và nhu cầu, trong bảy năm con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 250.000. Từ mọi vị trí thuận lợi, người ta có thể nhìn thấy những khu dân cư mới đang được xây dựng trên đường chân trời


Phần lớn cư dân của Bết-Sê-mết là những người Do Thái sành sỏi. Trong số những Olim (người nhập cư) Do Thái ở đây thì những người đến từ các nước Anh, Mỹ, Canada và Anh chiếm một phần đáng kể dân số. Ở một số vùng lân cận, tiếng Anh, chứ không phải tiếng Do Thái, thực sự là ngôn ngữ chiếm ưu thế hơn.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#Bết_sê_mết

bottom of page