top of page
Tìm kiếm

CÓ THỂ BẠN KHÔNG BIẾT NHƯNG TỪ “LADIES FIRST” “PHỤ NỮ TRƯỚC TIÊN” LẠI BẮT NGUỒN TỪ NGƯỜI DO THÁI
Trong thời đại ngày nay, “ưu tiên cho phụ nữ” là quy tắc ngày càng nhiều người chấp nhận, khi một con tàu chìm, hay trước ngưỡng của của phòng khiêu vũ, phụ nữ thường được ưu tiên trước. Chúng ta thường nghe thấy quy tắc phụ nữ trước tiên (lady first) trong các trường hợp khác nhau. Quy tắc này được thiết lập như là sự nhượng bộ của phái mạnh đối với phái yếu, đây là phép lịch sự trong các nước châu âu, không ai biết nó bắt đầu từ đâu nhưng trong truyền thống của Do Thái thì nó được thiết lập theo cách rất đặc biệt.


Cách đây hơn 3.300 năm, Môi se được Chúa gọi lên núi để truyền phán, tại nơi đó Chúa đã nói “Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên: " Xuất-ê-díp-tô-ký 19:3. Như chúng ta được biết, tên Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên đều là tên của tổ phụ Gia cốp, Chúa không ngẫu nhiên nói cả hai tên ở đây khi Chúa đã đổi tên của Gia cốp thành Y-sơ-ra-ên trong Sáng thế ký 32:28. Trong câu Kinh Thánh này các nhà thông giáo Do Thái đã giải thích rằng “nhà Gia cốp” ở đây chính là người phụ nữ và “dân Y-sơ-ra-ên” chính là những người đàn ông. Nói một cách khác đó là, hãy nói chuyện trước với các quý cô, phụ nữ trước tiên.


Trước thời điểm đó, quy tắc là "đàn ông trước tiên" là quy tắc chính thường dùng, A-đam, được tạo ra trước Ê-va. Khi vào tàu để tránh nước lụt thì Nô-ê cùng vợ, đến các con trai của ông sau đó mới đến vợ của họ (Sáng thế ký 7:13 ). Đến thời điểm Chúa ban Kinh Thánh, những điều luật thì Chúa lại đưa cho người phụ nữ đầu tiên, các bản Kinh văn của Do Thái cho rằng, người phụ nữ thường có đức tin mạnh mẽ hơn nam giới, nên những gì trao cho ho sẽ được họ tin theo và gìn giữ. Theo Giáo sĩ Tachlifa ở Caesarea, thì ông cho rằng, phụ nữ là những người dễ nổi loạn, vì vậy họ phải bị chiến thắng trước: "Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới, Chúa đã truyền lệnh cho A-đam trước sau đó mới đến Ê-va, và kết quả là cô ấy đã vi phạm và làm đảo lộn thế giới. Nên nếu không truyền Kinh Thánh cho họ trước, họ sẽ vô hiệu Torah. "


Người Nam và người Nữ đều quan trọng trong trong kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, vai trò của nam giới là mang Đức Chúa Trời vào thế giới, biến thế giới thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời là trách nhiệm của người phụ nữ. Người nam sẽ đánh bại bóng tối còn người nữ sẽ khám phá ánh sáng tiềm ẩn trong bóng tối.


Trong hai mươi bốn thế kỷ đầu tiên của lịch sử, nhân loại đã chung tay chiến đấu với bóng tối, vì vậy mà nam giới chiếm ưu thế. Nhưng rồi đến ngày Đức Chúa Trời muốn xây dựng ngôi nhà của Ngài, xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, Chúa truyền lời Chúa là Kinh Thánh Torah cho dân tộc Do Thái, trong đó phác thảo kế hoạch xây dựng ngôi nhà của Ngài. Đức Chúa Trời nói với Môi-se: Đã đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện với quý bà trước đã…


Từ đó quy tắc phụ nữ trước tiên được thiết lập, ít nhất là theo cách của người Do Thái.


Biên tập bởi Mục Vụ Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page