Tìm kiếm

Cựu Tổng Thống Shimon Peres Ra Đi Ở Tuổi 93

Cựu Tổng Thống Shimon Peres Ra Đi Ở Tuổi 93

Cựu Tổng Thống Shimon Peres Ra Đi Ở Tuổi 93

Đất nước và nhân dân Israel vô cùng thương tiếc trước sự ra đi  ở tuổi 93 của Cựu tổng thống Shimon Peres - một vị lãnh tụ, một hình tượng vĩ đại của đất nước Israel.